Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SEMESTEROPPGAVEN Design og detaljer Referanser Temavalg

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SEMESTEROPPGAVEN Design og detaljer Referanser Temavalg"— Utskrift av presentasjonen:

1 SEMESTEROPPGAVEN Design og detaljer Referanser Temavalg
Problemstillinger Teori Om selve oppgaveteksten Litt om analyse Konklusjon eller avslutning

2 DESIGN, TEKNISKE DETALJER
Hvem skal man skrive for? Bruk av ”jeg” og ”vi” ”Kvasiengelsk” og ”engelsksyke” Setningsoppbygging og -lengde Luft i teksten Undertitler Skrifttyper Figurer og tabeller

3 DESIGN – ET MULIG OPPSETT
Innledning – bakgrunn/temavalg Problemstilling(er) – perspektiv Teori(er) – diskusjon, avklaring av viktige begreper, sammenhenger mellom fenomener Empiri – støtte til teorier, svekking av teorier Konklusjon/avslutning Referanser

4 REFERANSER Sjekk at alle referansene er med i litteraturlisten
Ingen bøker eller artikler må oppføres i litteraturlisten hvis de ikke er med i teksten Alfabetisk litteraturliste uten ”gruppering” Referanser bør porsjoneres ut i passelige doser – unngå ”name-dropping” Referansene bør brukes ”aktivt” Det må gå klart fram hva som er en referert forfatters og dine resonnementer

5 TEMAVALG Bør være relatert til pensum, men litteraturen bør også hentes utenfor pensum Bør vekke interesse (temaet eller litteraturen) Bør kunne konkretiseres Hvordan velge? Er det noen deler av pensum du synes er spesielt interessant? Kan du utforme noen spørsmål knyttet til temaet?

6 PROBLEMSTILLINGEN(E)
La problemstillingen(e) være drivkraft i oppgaven Tenk gjennom hva du vil drøfte innenfor temaet Utform presise spørsmål – ta gjerne utgangspunkt i motsetninger Dersom drøftingen virvler opp nye spørsmål, husk på hva som er hovedproblemstillingen(e)

7 TEORI Avklaring av sentrale begreper
Drøfting av de sammenhenger som nevnes i problemstillingen(e) Unngå lange drøftinger av teori som har liten relevans for problemstillingen(e) Konsentrer deg om noen perspektiver, men bruk gjerne flere forfattere Les gjerne flere tekster av samme forfatter (eller tekster skrevet om hun/han)

8 OPPGAVETEKSTEN Vær ærlig, redelig og ydmyk (avhengig av sjanger)
Begynn så tidlig som mulig, ikke utsett skrivingen til de to siste ukene Bruk gjerne notater og ”råkladd” du har samlet på, men forsøk å få sammenheng og flyt i den endelige versjonen (husk den røde tråden) Unngå pompøse og unødvendig intrikate formuleringer, og pass opp for anekdoter

9 LITT OM ANALYSE Kunsten å forenkle og trekke ut det vesentlige
Følg problemstilling(er) og spørsmål Bruk teorien aktivt (kategorier og begreper, som skaper sammenheng) Ved sammenligninger: Er fenomener ulike på tross av store likheter i konteksten, eller er de like på tross av store ulikheter i konteksten? Les gjerne litteratur om case studier

10 KONKLUSJON/AVSLUTNING
Konklusjonen/avslutningen er ikke kun en oppsummering Pass på at du gjentar (ikke bokstavelig) og besvarer problemstillingen i konklusjonen Prøv å få til en syntese av analysen som begrunnelse for ”svaret” Det er ikke her man skal gjøre sidesprang


Laste ned ppt "SEMESTEROPPGAVEN Design og detaljer Referanser Temavalg"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google