Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ole Jan Tønnesen, VEGseksjonen, VEGavdeling M&R, Statens VEGvesen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ole Jan Tønnesen, VEGseksjonen, VEGavdeling M&R, Statens VEGvesen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ole Jan Tønnesen, VEGseksjonen, VEGavdeling M&R, Statens VEGvesen
Tilstand og status på vegnettet m.a. asfaltdekke fylkesveg Møre og Romsdal Ole Jan Tønnesen, VEGseksjonen, VEGavdeling M&R, Statens VEGvesen

2 tilstand fylkesveg

3 Møre og Romsdal - tilstand fylkesveg

4 Møre og Romsdal - tilstand fylkesveg

5 tilstand fylkesveg

6 Møre og Romsdal - tilstand fylkesveg

7 Møre og Romsdal - tilstand fylkesveg

8 Møre og Romsdal - dekketilstand fylkesveg
Møre og Romsdal - dekketilstand fylkesveg

9 Møre og Romsdal - dekketilstand fylkesveg

10 Møre og Romsdal - tilstand fylkesveg

11 Hvordan holder vi kontroll på tilstand? Tilstand Etterslep Årsak
Dagens tema: Hvordan holder vi kontroll på tilstand? Tilstand Etterslep Årsak Hva vi gjør Møre og Romsdal - tilstand fylkesveg

12 Registrering Møre og Romsdal - tilstand fylkesveg

13 Spor Møre og Romsdal - tilstand fylkesveg

14 Jevnhet Møre og Romsdal - tilstand fylkesveg

15 Registrering av vegdata

16 Egne observasjoner Krakkelering Sprekker Setninger Kantheng Steinslipp
Slaghull Aldring

17 Krav i driftskontraktene
Dersom annet ikke framkommer av kap. D1, skal generell inspeksjon gjennomføres ukentlig på riksveger og riks-g/s-veger, og annenhver uke på øvrige veger. Spesielt for xxxveg yyy gjelder at generell inspeksjon skal gjennomføres zzzzzzzzzzzzzz, der annet ikke framkommer av kap. D1. Inspeksjon skal utføres i tilknytning til/etter gjennomføring av renhold for de objekter hvor det foreligger systematiske renholdsrutiner. Metoder: Visuell kontroll som utføres fra bil som kjøres i sakte fart på vegen, med stopp for inspeksjon til fots eller på annen måte av utvalgte objekter/strekninger eller objekter/strekninger som ikke kan besiktiges fra bilen Kontroll­metoder med automatisk samt kontinuerlig eller nestenkontinuerlig registrering av tilstand Funksjonskontroll for utvalgte objekter

18 Kontrollingeniører SVV
Utfører kontroller iht til driftskontraktenes kontrollplaner pr mnd Tilstandsregistreringer driftskontraktenes konkurransegrunnlag

19 Tilbakemelding fra publikum og kommuner
Mange henvendelser til oss om vegtilstand pr epost, telefon, brev og tjenester som FiksGatami. Stor verdi og begrenset verdi for oss. Men grei utsjekk om vi har kontroll fra den som tar kontakt. Vi ønsker kontakt med publikum.

20 Dekketilstand

21 Har ikke noen tabell på tilstandsutviklingen der 2014 er med, men den negative utviklingen fortsetter. Andel av fylkesvegnettet med dårlig/svært dårlig standard, øker fra 46,3 % til 46,8 %. Hvis det er av interesse så bedrer tilstanden seg noe i Nord-Trøndelag, fra 50,0 % til 49,5 %. Det er små endringer, men gir likevel et godt signal på hvilken retning vi går. Tor Asbjørn Lunaas, SVV

22

23 Møre og Romsdal - fylkesveg
3000 km asfaltert fylkesveg 47 % dårlig/svært dårlig standard Levetid 15år Kostnad kroner/km Årlig behov 130 mill

24 Utført fylkesveg mkr mkr

25 Etterslep – dekke og vegfundament

26 Etterslep

27 Vegoppbygging

28 Møre og Romsdal - dekketilstand fylkesveg
Møre og Romsdal - dekketilstand fylkesveg

29 Møre og Romsdal - dekketilstand fylkesveg
Møre og Romsdal - dekketilstand fylkesveg

30 Møre og Romsdal - dekketilstand fylkesveg
Møre og Romsdal - dekketilstand fylkesveg

31 Trafikkbelastning

32 Normert levetid

33 Normal levetid

34 Kort levetid

35 Forfall

36 Etterslep – teoretisk beregning
Vegdekke 250 mill Vegfundament 200 mill

37 Behov Årlig behov 130 mill Etterslep dekke 250 mill
Etterslep fundament 200 mill

38 Hva betyr dette for oss. Målt tilstand Observasjoner og innspill
Vi har rimelig god kontroll på vegens tilstand (RV/FV) i hele fylket. Vi bruker de midlene vi får ut fra en helhetlig vurdering, av hvor behovet er størst. Målt tilstand Observasjoner og innspill ÅDT og tungtransport Prioriterte fylkesveger Sikkerhet og framkommelighet Kontraktssammensetning

39 Forts. Vi vil fortsette å holde kontroll på vegens tilstand.
I hovedsak gjøres dekkelegging og litt forsterking gjennom det årlige dekkeleggingsprogrammet (årlige bevilgninger). Vegtilstand handler om mye mer enn dekketilstand, og vi har behov for et forfallsprogram. Umiddelbare mindre skader på vegen utbedres fortløpende av driftsentreprenør/driftskontraktene, innenfor rammene til den enkelte kontrakt. Vi har ennå en del gode fylkesveger i Møre og Romsdal, men er bekymret over at 47% har såpass dårlig standard, og at tendensen går i feil retning.

40 Takk


Laste ned ppt "Ole Jan Tønnesen, VEGseksjonen, VEGavdeling M&R, Statens VEGvesen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google