Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Veg og Transportavdelinga. Hvorfor prøve nye kontraktsformer •Kritikk fra Riksrevisjon. •Under 3 tilbydere i snitt pr kontrakt. •Store prisøkninger -

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Veg og Transportavdelinga. Hvorfor prøve nye kontraktsformer •Kritikk fra Riksrevisjon. •Under 3 tilbydere i snitt pr kontrakt. •Store prisøkninger -"— Utskrift av presentasjonen:

1 Veg og Transportavdelinga

2 Hvorfor prøve nye kontraktsformer •Kritikk fra Riksrevisjon. •Under 3 tilbydere i snitt pr kontrakt. •Store prisøkninger - ca 45 % økning ved fornyelse av årets kontrakter. •Klager fra publikum på standard. •Klager fra entreprenørene på kontraktsform og risikofordeling. •Entreprenør tjener økonomisk på å gjøre minst mulig.

3 Riksrevisjonens rapport •Analyse av drift/vedlikehold i perioden 2003-2009 –Dokumentanalyse •Styringssystem, rapportering, rundskriv, håndbøker, maler, korrespondanse, notat –Case studie •SINTEF har sett på 2 vegstrekninger –Spørreundersøkelse •Byggeledere og seksjonsledere –Intervju •Samferdsels.dep, Vegdirektorat, Regionene, 4 distrikt

4 Kvalitet •I vår evaluering av entreprenøren konkluderer vi i ca. 50 % av vurderingene at entreprenørene leverer en mangelfull leveranse. •SINTEF’s Case – studie underbygger vår evaluering –29 avvik på 46 observasjoner Forslag til tiltak i rapport mht driftskontraktene: •Økt omfang stikkprøvekontroll. •Økt håndheving av sanksjoner. •Økte ressurser for å gjennomføre oppfølgingen. •Endre risikofordelingen mellom Entreprenør – Byggherre ved å se på nye kontraktsformer. •Bedre oppfølging av rapportering

5 Hva gjør vi i Region nord mht utvikling av kontraktsformer Nye kontraktsformer innenfor D&V - utlysning •Delte entrepriser med forsterket byggherrestyring i Vesterålen i 2009 •Partneringavtale i Tromsø 2010 •Utviklingskontrakt Helgeland i 2010 •Tilleggsavtale økt samarbeid/Partnering på en kontrakt som lyses ut i 2009 (eller på eksisterende kontrakt).

6 Utviklingskontrakt Helgeland •Drift, vedlikehold og investering i 1 kontrakt •Kontraktsperiode 15 år (utbygging 8-10 år) •Veglengde 26 mil –8,5 m vegbredde, 10 t aksellast, utbedring sikt og mindre kurver og stigninger –G/S-veger, 5 stoppeplasser m/toalett, utbedring av skilt/rekkverk –Sikre at sikkerhetssone og stoppsikt er i tråd med normalene. –Utbedring bruer og tuneller. •Kostnadsramme over 15 år Utbedring: 3,8 milliarder Drift: 0,3 milliarder 90 km/t veg gir en kostnadsøkning på 2,6-3,1 milliarder

7 Utviklingskontrakt Helgeland •Forutsigbar og sammenhengende utbygging/utbedring. •Entreprenør vil ha ansvar for detaljprosjektering, bygging og drift og derved ha interesse av gode løsninger. •Færre kontrakter reduserer rigg kostnader. •Insitament vurderes i forhold til byggetid  Dele besparelser på våre byggherrekostnader  Omdømme – Framdrift betyr noe for vårt omdømme  Færre trafikkulykker – reduserte samfunnskostnader  Prisstigning –Reduserte kostnader, tidligere bompengeinnkreving  Kjøretid – redusert kjøretid gir reduserte samfunnskostnader

8 Partneringkontrakt i Tromsø •Prosjektgruppe etablert •2 møter gjennomført •Svært uklart hvor langt man skal gå med hensyn til partnering. •Partnering på DV kontrakter i Norge innenfor vegsektoren er helt nytt. •Midlertidig stopp pga. at forslaget om ny kontraktsmodell må godkjennes i Troms fylke (overtok over 80 % av vegnettet i kontrakten)

9 Partnering Bruk av ulike virkemidler for å bedre samarbeidet skal gi økt kvalitet til samme eller redusert pris og bedre fordeling av risiko

10 Delte entrepriser i Vesterålen •Dagens Vesterålen kontrakt deles opp i:  7 vinterkontrakter + 1 for brøytestikk  3 til 4 biler pr. kontraktsområde + krav om noe reserve for spesielle situasjoner. Veglengde 9,5- 14 mil pr kontrakt  4 - 6 sommerkontrakter delt på fag •Overgang fra å være funksjonsbeskrevet til oppgavebeskrivelse. •Ansvar for bestilling av iverksetting endres fra entreprenør til byggherre. •Byggherren tar over administrasjon og styring av kontraktsarbeidene  Økt bemanning i SVV

11 Delte entrepriser i Vesterålen Mål: •Økt konkurranse ved å legge til rette for mindre entreprenører. •Øke vår kompetanse innenfor Drift/vedlikehold •Bedre resultat på vegen


Laste ned ppt "Veg og Transportavdelinga. Hvorfor prøve nye kontraktsformer •Kritikk fra Riksrevisjon. •Under 3 tilbydere i snitt pr kontrakt. •Store prisøkninger -"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google