Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Handlingsprogram for fylkesveger 2014-17. Gjennomgang av listene Kommuneinnspillene er sendt ut (delt ut tidligere, jf permene) Vi har også laget et notat.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Handlingsprogram for fylkesveger 2014-17. Gjennomgang av listene Kommuneinnspillene er sendt ut (delt ut tidligere, jf permene) Vi har også laget et notat."— Utskrift av presentasjonen:

1 Handlingsprogram for fylkesveger 2014-17

2 Gjennomgang av listene Kommuneinnspillene er sendt ut (delt ut tidligere, jf permene) Vi har også laget et notat for å sette disse innspillene inn i en sammenheng (sendt på mail før helga) Kommuneinnspillene er bearbeidet til en prosjektoversikt (sendt på mail før helga) Faktaarkene/Prosjektarkene

3 Prosjektene Vi har om lag 95 prosjekter totalt Flest gang- og sykkel (27), strekningsvise (25) og mindre utbedringer (22) Prosjektene kan leses både kommunevis og etter innsats-/programområder I tillegg til er det laget faktaark pr prosjekt som detaljerer prosjektene ytterligere (disse legges frem på møtet)

4 Hvilke opplysninger finnes pr prosjekt) Type prosjekt, vegnr, og konkret strekning Prosjektets lengde ÅDT Kostnad (grov vurdering på enkelte prosjekt). Må jobbes videre med Kort og enkel prosjektbeskrivelse. Ulykkesdata jobbes det videre med

5 Metodikk for prioritering av prosjekt Er omtalt tidligere. Men her kommer en kort repetisjon

6 Prioritering av prosjekt – ÅDT et sentralt begrep! Årsdøgntrafikk (ÅDT) er: Summen av antall kjøretøy som passerer et punkt på en vegstrekning. ÅDT beregnes ut fra trafikktellinger på ulike dager gjennom året (automatiske telleapparater, bomstasjoner m.v.)kjøretøy

7 SÅ LITT OM PRIORITERINGER 1.Geografi? 2.Fordeling mellom programområder? 3.Vår faglige metodikk. Se det etterfølgende. Vi oppfatter 1 og 2 som politiske. Og at punkt 3 både er politisk og administrativ. Vi vil derfor i etterkant av møtet detaljere prosjektene ytterligere og som følger:

8 Tre kriterier for valg av G/S prosjekt Skoleveg : Få/mange skolebarn? Ulykkesfrekvens: Stor/liten? ÅDT: Høy/Lav ÅDT? I vedlagt fil vises angitt poeng på disse kriteriene. For å vise hvordan metodikken fungerte forrige gang har vi tatt frem den konkrete poenggivningen innenfor G/S veg, jfr. oversikt på neste side.

9 Eksempel på rangering etter denne metodikken på G/S veg

10 Vektingskriterier G/S veg Ca 1000 km Fv pr ÅDT klasse

11 Vektingskriterier Det foreligger ulike vektingskriterier for G/S veg og strekningsvise tiltak For Kollektiv, Miljø og TS benyttes ikke samme vektingsprinsipper av FV-tiltak – disse bearbeides i samråd med OFK

12 Kriterier for strekningsvise - / utbedringstiltak 1.Trafikkmengde, jfr. G/S omtalt foran 2. Ulykkesfrekvens, jfr. G/S omtalt foran 3. Framkommelighetsproblem. Små/store? 4. Spesielle næringsbehov: Lite/Høyt ? 5. Omkjøring for hovedveg: Uaktuell/svært aktuelt? Vekter summeres og rangeres for å danne grunnlag for videre diskusjon

13 Vektingskriterier for strekningsvise tiltak


Laste ned ppt "Handlingsprogram for fylkesveger 2014-17. Gjennomgang av listene Kommuneinnspillene er sendt ut (delt ut tidligere, jf permene) Vi har også laget et notat."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google