Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kvalitetssikring av byggeprosjekt – del 2

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kvalitetssikring av byggeprosjekt – del 2"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kvalitetssikring av byggeprosjekt – del 2
v/ Magne Beddari

2 Kvalitetssystem Basis for oppbygging av et kvalitetssystem er:
PBL - Krav til styringssystem HMS-forskriften / Internkontrollforskriften Byggherreforskriften - sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser ISO 9001 : 2000 Lederskap, kundeorientering, prosessorientering og kontinuerlig forbedring Ledelsens ansvar, ledelsens gjennomgang, revisjon

3 Kvalitetssystemets oppbygging (Systemdokumentasjon)
Kvalitetshåndbok (Overordnet system- beskrivelse) Driftshåndbok (Kvalitetssystemets operative del) Kvalitetsplan (Kvalitetssikring av konkrete prosjekter) Kvalitetssystemets oppbygging (Systemdokumentasjon) Spesialbeskrivelser/ Tekniske prosedyrer Aktuelle standarder og forskrifter

4 Kvalitetssystem for Bygg & Anlegg AS
Operativ del Hovedkapitler Kap. 1 Felles Kap. 2 Tilbud og kontrahering Kap. 3 Prosjektering Kap. 4 Oppstartplanlegging Kap. 5 Innkjøp Kap. 6 Produksjon Kap. 7 Overlevering og garanti Kap. 8 Verktøy og lager

5

6

7

8 Kvalitetsplan En kvalitetsplan skal beskrive hvordan et prosjekt vil bli: Administrativt Planlagt Utført Kontrollert Dokumentert og hvilke prosedyrer, blanketter og sjekklister som skal benyttes for at prosjektet skal bli utført iht. spesifiserte krav.

9 Kvalitetsplan (forts.)
Som grunnlag for utarbeidelse av kvalitetsplanen foretas det en systematisk gjennomgang av beskrivelsen der følgende hovedspørsmål blir stilt: Hvilke krav stilles? Risiko, dvs hvor det er stor fare for feil og problemer, og hvor der det store konsekvenser ved feil og problemer? Hvordan er ansvar- og myndighetsforhold? Hvilke grensesnitt og gråsoner finnes?

10 En kvalitetsplan bør inneholde:
1. Organisasjonsplan som angir ansvarsforholdene i prosjektet og som viser faglig leder(es) plassering/tilknytning til prosjektet. 2. Funksjonsbeskrivelse og evt. funksjonsplan 3. Fremdriftsplan og bemanningsplan/ressursplan 4. Kontrollplan m/sjekklister for kontroll og dokumentasjon av kontroll 5. Avviksbehandling 6. Dokumentstyring 7. Arbeidsprosedyrer m/sjekkliste for krevende og kritiske oppgaver iht. kontraktskrav og behov

11 Kvalitetsplan for prosjekt for Forsvarsbygg
Innhold Bakgrunn og mål Organisering m/oppgave- og ansvarsfordeling for nøkkelpersonell Nødvendige rutiner/prosedyrer for arbeidet Kvalitetskontrollplan Sjekklister, protokoller, etc.

12 Aktuelle prosedyrer og sjekklister
Funksjonsplan (oppgave- og ansvarsfordeling for planlegging og gjennomføring av prosjektet) Ukeplanlegging Innkjøp av underentreprenører (kontrakt) Innkjøpsplan Mottakskontroll Styring av underentreprenører Kontrollplaner m/sjekklister for kontroll og dokumentasjon av utført arbeid Avviksbehandling Kontinuerlig forbedring Dokumentstyring og registreringer Kvalitetsrevisjon / ledelsens gjennomgang

13 Kvalitetskontrollplan
Oversikt over kontrollpunkter og når de skal gjennomføres Oversikt over nødvendige prosedyrer, sjekklister, etc. som er aktuelle for dette prosjektet Oversikt over kontrollpunkter/milepæler som fordrer byggherrens deltagelse Oversikt over kontrollunderlag. Hva finnes/skal benyttes Oversikt over utførte kontrollpunkter med dokumentasjon

14 Områder hvor kvalitetskontroll bør/må foretas:
Permanent skjulte konstruksjoner (eks. under bakken) Kritiske punkter mht. fremdrift og kvalitet Milepæler Løpende kontroll av områder hvor man av erfaring vet det kan oppstå avvik Områder hvor avvik får store konsekvenser for det ferdige produkt

15

16

17

18

19 Fokus på: God planlegging - riktig første gang
Håndverksmessig kvalitet Avviksregistrering og avviksbehandling Forbedring Opplæring


Laste ned ppt "Kvalitetssikring av byggeprosjekt – del 2"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google