Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mandat: •Planen skal gi grunnlag for videre arbeid i Frostatingssammenheng og som grunnlag for innspill til de enkelte fylkeskommuner, Trøndelagsrådet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mandat: •Planen skal gi grunnlag for videre arbeid i Frostatingssammenheng og som grunnlag for innspill til de enkelte fylkeskommuner, Trøndelagsrådet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mandat: •Planen skal gi grunnlag for videre arbeid i Frostatingssammenheng og som grunnlag for innspill til de enkelte fylkeskommuner, Trøndelagsrådet og i forhold til stortingsbenken og stortingets samferdselskomite. •For å oppnå et best mulig grunnlag for innspill til de pågående prioriteringsprosessene, legges det vekt på å utrede en kortfattet men bred og helhetlig vurdering av samferdselssystemet i området. •Vurderingene begrenses til de deler av samferdselssystemet som har en nasjonal overordnet rolle og til de deler som har en regional rolle i området ved at det knytter kommuner og knutepunkter sammen, samt hovedårer som mater de samme knutepunktene. De deler av samferdselssystemet som har en klar lokal og intern karakter i kommunene, og som klart vil være et utelukkende kommunalt eller enda mer lokalt ansvar å bygge, vedlikeholde og drifte, inngår ikke.

2 Strategi Frostating STRATEGISKE TILTAK STRATEGI HOVEDMÅL En tung partner, alliansebygger og pådriver for regional utvikling Samhandlingsarena Sterk og klar på det vi vil Muligheter Gass til regionen Gryende innovasjonsmiljø Bedre infrastruktur Nye næringer basert på etablerte Nærhet til nasjonalt og internasjonalt kompetansemiljø Utvikle næringsklynger Sterkere samhandling i regionen Sterke sider Nærhet til Trondheim Internasjonal flyplass Befolkningstung Landbruk – ressursmuligheter Industrilokomotiver (Aker, Norske Skog) Rik på naturressurser Trusler Svake sider VISJON Framtidas vekstregion i Midt-Norge Påvirke bygging av infrastruktur som gir fortrinn Utfordre beslutningsorganer til handling Markedsføring/profilering av regionen Samarbeide om større konkrete næringsprosjekter Manglende samhandling Tenker for tradisjonelt Lavt ambisjonsnivå Liten risikovillighet Lite strategisk tenking Står ikke sammen i viktige saker Tradisjonell Manglende tro på omstilling Vi er for trege Konkurranse fra lavkostland/WTO Dårlig infrastruktur

3 Strategi Frostating

4 Steinkjer Verdal Levanger Stjørdal Trondheim E6 R17 E14 Meråkerbanen Befolkning på strekningen: 90 000 Skognterminal: Båt Værnes: Fly Rv Fv Kv

5 Bane •Trondheim – Steinkjer 1 time –Boliger langs sjø. 90 000 innbyggere på strekningen. Storbyregion nord. –Gods. Containerhavn Skogn. Fra bil til bane. –Til/fra transport flyplass Stjørdal. Høyhastighet. –Miljø. –Pendling. –HINT/HIST/NTNU –Gevingåsen tunnel •Meråkerbanen –Øst-vest

6 Veg •E6 –Hovedåra. Mange like argument som for bane. –Delstrekninger prioriteres (Værnes-Åsen, Bjørga-Vist) •E14 –Øst – vest. –Lik satsing og standard som i Sverige •Rv17 –Større utfordringer enn for E6 nord

7 Luft og sjø Luft: •Konsolidere Værnes sin stilling –Forlenge rullebanen –Bedret rutetilbud Sjø: •Felles havneselskap –Fof et organisatorisk spørsmål –Containerhavn Skogn, intermodal transport –Videreutvikle lokale havner

8 Næringsliv - bolyst •Bane: –Storlien – Trondheim –Hell – Steinkjer •Veg: –E6 Værnes – Åsen og Bjørga – Vist –E14 og Rv17 –Øvrige riksveger og fylkesveger •Knutepunkt - kollektivtransport


Laste ned ppt "Mandat: •Planen skal gi grunnlag for videre arbeid i Frostatingssammenheng og som grunnlag for innspill til de enkelte fylkeskommuner, Trøndelagsrådet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google