Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bransje – og kontaktmøte Vegdirektoratet 4. mars 2005 Åpning, forholdet til bransjen Olav Søfteland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bransje – og kontaktmøte Vegdirektoratet 4. mars 2005 Åpning, forholdet til bransjen Olav Søfteland."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bransje – og kontaktmøte Vegdirektoratet 4. mars 2005 Åpning, forholdet til bransjen Olav Søfteland

2 Bransje – og kontaktmøte Vegdirektoratet 4. mars 2005 Hensikten med møtet Ledd i arbeidet med å utvikle og systematisere bransjekontakt -Leverandørene er viktige samarbeidspartnere og del av vårt verdi- nettverk - vi ønsker å diskutere erfaringer og få innspill til videre utvikling -Vi har gjort en undersøkelse der vi oppfattes som en dyktig byggherre, men med noen klare forbedringspunkter - det ønsker vi å gjøre noe med

3 Bransje – og kontaktmøte Vegdirektoratet 4. mars 2005 –Vi ønsker å utfordre bransjen og oss selv –Bidra aktivt til nye kontrakts- og gjennomføringsmodeller basert på samvirke –Vi vil utvikle arbeidsformer som gir den beste totaleffektiviteten og utvikler nye løsninger –Krever prosess både hos byggherre og utfører (rådgiver og entreprenør) –Forutsetningene for en slik utvikling er tillit

4 Bransje- og kontaktmøte 4.mars 2005 Vi har derfor i dette møtet valgt å legge vekt på etikk, også på bakgrunn av de saker som nå vil komme opp (Økokrim, Konkurransetilsynet) Vi legger fram et handlingsprogram med økt omsetning i et marked med høy aktivitet Vi viderefører konkurranseutsettingen på drift og vedlikehold Vi har gjort en kartlegging av byggherre- funksjonen, og diskuterer videre arbeid

5 Bransje- og kontaktmøte 4.mars 2005 Siden sist: Forbedring på HMS-siden fortsetter Krav iht ILO-konvensjon 94 iverksatt (mot sosial dumping) Kommet videre i arbeidet med kontraktsformer Mindreforbruk investeringer – skjerpet fokus

6 Bransje- og kontaktmøte 4.mars 2005 Sektoransvaret: Statens vegvesen har et sektoransvar etter lovverket (forskrifter, normaler, retningslinjer) Statens vegvesen vil ta et sektoransvar i forhold til utvikling og bidra til kompetanse i alle ledd i verdikjeden innen veg- og vegtrafikksektoren Statens vegvesen ønsker å ivareta ansvaret som største offentlige anleggsbyggherre med langtidsansvar for veg- og trafikksystemet Større fokus på totalresultat og levetidsbetraktninger

7 Bransje- og kontaktmøte 4.mars 2005 Tilbakemeldinger fra bransjen: Ønsker en kompetent byggherre som opptrer enhetlig og forutsigbart Ønsker større fleksibilitet, kreativitet og samspill, forenkling og riktig risikodeling Ønsker at Statens vegvesen ivaretar overordnet rolle og sektoransvar Godt utgangspunkt for videre arbeid!


Laste ned ppt "Bransje – og kontaktmøte Vegdirektoratet 4. mars 2005 Åpning, forholdet til bransjen Olav Søfteland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google