Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norge rundt – og litt til

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norge rundt – og litt til"— Utskrift av presentasjonen:

1 Norge rundt – og litt til
Tor-Sverre Thomassen Vegdirektoratet

2 Hovedtrekk fra dekkesesongen 2007 (Svv)
Sen oppstart pga uavklarte forhold Budsjettsituasjonen: noe bedre enn foregående år ca. 830 mill.kr (rv) og 390 mill. kr (fv) Fortsatt økning i etterslepet ! Ingen store problemer knyttet til dekkeleggingen Fortsatt en del å gå på i fht. ønsket kvalitet Problemer knyttet til nasjonal vegdatabank (NVDB)

3 Økning også for 2007 – endelige tall ikke klare

4 Resultat 2007 – Tilstand riksveger
Eneste lyspunkt ! Omtrent samme tendens for jevnhet (endelige tall ikke klare for IRI enda)

5 Kjøp av asfalt (Svv) i 2007 Totalt ca. 1,7 mill. tonn (Rv + Rv)
Økning fra ca. 1,5 mill. tonn (2006) ≈ +13%

6 Regionale erfaringer fra fjorårets dekkesesong
Region øst (prosj.leder Torgrim Dahl): Generelt jevnt god gjennomføring I hovedsak fått det vi har bestilt Noe å hente på hulrom, jevnhet og ”finish” HMS: Entreprenørenes system fungerer Noe å hente på RUH og trafikkdirigering Ujevne prestasjoner blant entreprenørene også innen samme selskap

7 Regionale erfaringer fra fjorårets dekkesesong
Region sør (prosj.leder Jens Lofthaug): Stort sett bra kvalitet på arbeidet Stort arbeidspress hos entreprenørene har i enkelte kontrakter ført til forringelse av kvalitet, spesielt knyttet til finishen på dekket (skjøter, avkjøringer, busslommer) Problem med å holde tidsplaner sen oppstart + generell stor aktivitet i anleggsbransjen dårlige framdriftsplaner hos noen firma Noe mangelfull erfaring hos enkelte ”trafikk-dirigeringsfirmaer” førte til unødvendige kødannelser Positive erfaringer med bruk av evaluerings-skjema for asfaltarbeider både hos bygg-herre og entreprenør

8 Regionale erfaringer fra fjorårets dekkesesong
Region vest (prosj.leder Harald Andersen): Stort sett bra kvalitet Litt for stor variasjon i kapasitet og kvalitet mellom entreprenørerene Rapportering (HMS), fakturering og dokumentasjon varierer for mye mellom entreprenørene (to tilfredsstillende, 1 for dårlig !)

9 Regionale erfaringer fra fjorårets dekkesesong
Region midt (prosj.leder Sverre Digernes): Kontraktene utført uten særlig store problemer God kommunikasjon med entreprenørene Stort sett løsningsorienterte Flest trekk knyttet til bindemiddelinnhold Skulle gjerne sett større konkurranse om kontraktene (kun 3 entreprenører i regionen)

10 Regionale erfaringer fra fjorårets dekkesesong
Region nord (Odd Danielsen): Forbedringspotensiale på kvalitet og rapportering HMS For mye feil/sen fakturering

11 Prisutvikling asfalt kjøpt av Svv 2006 - 2007
Tilbudsprisene (kr/tonn asfalt ekskl. klebing og transport) økte med gj.snittlig 7 % fra 2006 – 2007 I tillegg en sterk økning i indeks for regulering mht bindemiddelpris gjennom sesongen Dvs. mindre total mengde asfalt i fht. hva økning i dekkebudsjettet skulle tilsi Regionale forskjeller Størst prisøkning i region nord, midt og vest

12 Sterk økning i indeks for prisregulering (bindemiddel) i asfaltkontraktene

13 Konkurransegrunnlaget Asfalt 2008 De viktigste endringene
Tilpasning til CEN-standard for asfalt (NS-EN 13108) Sertifisering av produsenter Typeprøving av asfaltmasser Oppdatert Hb018 Teknologirapport 2418 Kontroll og dokumentasjon av reseptbaserte asfaltkontrakter erstattes av ny rapport (TR 2505) Krav om at alle som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser bærer ID-kort (ny forskrift , info: Arbeidstilsynet)

14 Konkurransegrunnlaget Asfalt 2008 De viktigste endringene forts.
Entreprenørene utarbeider arbeidsvarslingsplaner Som hovedregel, evt. unntak vil beskrives i kap. E2 Ikke betaling for merforbruk ved oppretting Justering av krav til jevnhet og kanter målt med rettholt Noe justering av tidsfrister for dokumentasjon Ny sanksjon ved manglende kvalitetsrapportering trekk i oppgjøret på kr pr manglende prøveresultat (massesammensetning, densitet og hulrom) G2 – Transportlistene fjernes

15 Utsikter 2008 og videre..... Ramme for asfalt (Rv): 835 mill. kr.
Ikke nok til å dekke prisøkningen Utlysing av kontraktene: 25. januar Sertifisering/typeprøving: Vi håper og tror alle entreprenørene har dette under kontroll ! Økt bruk av funksjonskontrakter (vegdekker) Regionreformen nærmer seg ( ) Da blir alle øvrige rv overført til regionene Status for Svv enda ikke avklart


Laste ned ppt "Norge rundt – og litt til"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google