Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunereformen - ei løypemelding v/ Astrid Aarhus Byrknes.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunereformen - ei løypemelding v/ Astrid Aarhus Byrknes."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunereformen - ei løypemelding v/ Astrid Aarhus Byrknes

2 Kommunereformen ei løypemelding Programerklæringen – KrF vil : Gå gjennom kommunestrukturen med sikte på å slå saman kommunar der dette er hensiktsmessig Samarbeidsavtalen mellom regjeringspartia og KrF/V : « Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden « Regjeringa er i full gong med å iverksetje dette punktet i samarbeidsavtalen

3 Overordna funksjoner for kommunane Kommunane skal vere ein demokratisk garantist Kommunane skal vere tenestelevrandør Kommunane skal vere samfunnsutviklar Kommunane skal vere lovforvaltar

4 Kommunereformutvalet sitt arbeid Vi treng reduksjon i antalet kommunar i Norge Fleire kommunemodellar kan leggjast til grunn, generalistkommuneprinsippet bør kunne løysast opp Tenesteproduksjonen må vere i fokus meir enn korleis tenestene administreres KrF må halde fast på tre nivå, der dagens fylkeskommune vert ersattta av regionar og at desse vert direkte folkevalde.

5 Kommunereformutvalet sitt arbeid Vi anbefaler ikkje folkerøysting, men heller innbyggjarundersøkelser og folkemøter / medverknad Oppgaver for kommunar og regionar må foreliggje samstundes

6 KrF arbeid med reforma lokalt Grunnmuren i velferdsamfunnet = kommunen Grunnmuren må vedlikehaldast og forsterkast Innbyggjarane og deira behov MÅ stå i sentrum for alt arbeid Nærleik i forhold til tenestetilbod Utvikling av levande lokalsamfunn vrs sentralisering

7 KrF arbeid med reforma lokalt Tilrettelegge for diskusjons og innspelsarenaer Medverknad på alle plan Ungdomspanel – vi byggjer for framtida Det praktiske – som t.d samferdsleløysingar som bind kommunane saman La fokuset vere å byggje NY KOMMUNE, ikkje endre eller utvide eksisterande Raushet, men tydelighet i forhandlinger

8 Nokre tankar Kommunefusjon er økonomisk sett enkel – samanslåing av balansane. «Virksomhetsoverdragelse» Desentralisert struktur - forhandlinger Krevjande sak Hjartet seier nei eller ja, men hovudet seier? Avgjerd må vera bygd på kunnskap.

9 Viktig arbeid ventar for KrF lokalt og sentralt Visjonar! Kva verdiar skal den nye kommunen vera bygd på? Framtidsbilde Kommunikasjon ut

10 Prosess Her bør ein bruka tid. Kome godt ut av startgropa Bør bruka milepælsplanprosedyre: (Legg samla plan for tempo og mål). Styringsgruppe, arbeidsgrupper, referansegrupper.


Laste ned ppt "Kommunereformen - ei løypemelding v/ Astrid Aarhus Byrknes."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google