Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sak 10/14: Kommunereforma. Bakgrunn for saka Sak 13/14 i representantskapen, 15. 10.-14 Spørsmål til fylkeslaget frå lokallag Manglande politikk på saka(treng.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sak 10/14: Kommunereforma. Bakgrunn for saka Sak 13/14 i representantskapen, 15. 10.-14 Spørsmål til fylkeslaget frå lokallag Manglande politikk på saka(treng."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sak 10/14: Kommunereforma

2 Bakgrunn for saka Sak 13/14 i representantskapen, 15. 10.-14 Spørsmål til fylkeslaget frå lokallag Manglande politikk på saka(treng vi ein politikk?) Brei politisk semje om at det er behov for endringar

3 Formålet med kommunereforma Målsettinga i kommunereforma er: Å styrke det lokale sjølvstyret. Gje kommunane betre føresetnader for å kunne gje likeverdige tilbod til innbyggarane. Skape bærekraftige einigar(kommunar?) som sikrar samanheng mellom oppgåver og økonomisk effektiv drift. Eit befolkningsgrunnlag(i kommunane) som gir betre økonomisk stabilitet.

4 Tidsplan Hausten 2014: kommunane byrjar å «snakke sammen». 1. desember 2014: Et ekspertutvalg (Vabo-utvalget) legg fram sin hovudrapport Våren 2015: Regjeringa legg fram ei stortingsmelding med forslag til nye oppgåver for «robuste kommunar». Våren 2016: Første pulje med samanslåingar kan bli fremja i Stortinget og bli vedtatt. Våren 2017: Regjeringa fremjar forslag om ny kommunestruktur og fattar vedtak om kva oppgaver kommunene skal ha. Januar 2018: Første pulje av nye kommunar kan tre i kraft. Januar 2020: Resten av reforma trer i kraft

5 Avtaleverket & haldningar HA del B: § 1-3 (Former for medbestemmelse) § 1-4-1(Omorganisering) § 3-1 (Arbeidsgivers plikter i forhold til de tillitsvalgte) § 4 (Partssammensatte utval) Kommunelova § 25(om partssamansatt utval og valgbarhetsregler) Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Frå møte i Førde bystyre: «tidleg involvering av tillitsvalgte avgjerande for å lukkast»

6 Profesjonsfaglege utfordringar Styrke kommunefagleg nivå i utdanningssektoren Kva forvaltningsnivå skal vi ha? Vil det sikre eit likeverd i utdanningstilbodet(landet) Vil det føre til ei ytterlegare kommunalisering av utdanningssektoren Vil vi få opprivande strukturdebattar? Diskusjon i grupper Kva utfordringar vil dette gje oss lokalt som organisasjon? Er det nokre profesjonsfaglege utfordringar vi skal «stå fast på»?

7 Fagforeiningsperspektiv Rasjonalisering av tenestene Lønspolitikk(harmonisering) Eigarskap til barnehagar Involvering og medråderett Kommunalisering av tenestene(utdanningssektoren) Strukturdebattar Diskusjon i grupper Korleis møte desse utfordringane som ein proaktiv aktør? Kan vi møte nokre dilemma i arbeidet? Døme?

8 Organisasjonsutfordringar Sentralisering av organisasjonen Lokallagsstrukturar Fylkesnivået/strukturen Diskusjon i grupper Er vi tent med større avstandar innad i organisasjonen? Kva utfordringar får lokallaget? Kva utfordringar får fylkeslaget?

9 Kva råd treng vi Kva rolle skal lokallaga ha og kva rolle skal fylkeslaget ha? Politisk er det lokallags-/fylkeslagsarbeid. Avtalemessig er det HTV-arbeid. Kva støtte treng lokallaget og HTV? Skal vi meine noko om kommunereforma generelt? Fylke? Lokallag? Skal vi vere brikke eller aktør i reformarbeidet som går? Brikke: Sitte stille i båten og sjå kva som kjem ut av det. Ikkje ta stilling til noko, og ikkje få skulda for noko? Aktør: Gå aktivt inn i sakene, både som avtaletillitsvalgte og politisk valgte. Ta stilling. Søke og oppnå best mogleg vilkår for våre medlemmer. Må tole å ta stilling i strukturspørsmål, endre lønspolitikk… Når er vi brikke og når er vi aktør? Profesjonsbeinet eller fagforeiningsbeinet først?


Laste ned ppt "Sak 10/14: Kommunereforma. Bakgrunn for saka Sak 13/14 i representantskapen, 15. 10.-14 Spørsmål til fylkeslaget frå lokallag Manglande politikk på saka(treng."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google