Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunestruktur Frå viljeserklæring til handling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunestruktur Frå viljeserklæring til handling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunestruktur Frå viljeserklæring til handling

2 Grunnlag for avgjersle Kva treng vi vedta i 1. runde – kva kjem i neste runde? Kva må som minimum liggje i grunnlaget for avgjersle om å slå seg saman – 10 punkt jf hefte «Veien til ny kommune». Korleis har vi det i dag vs i den nye kommunen? Kor grundig må/bør utgreiinga vere? Kven skriv utgreiinga? – Frikjøp vs leige inn konsulent

3 Kriterier alle må vurdere 1.Tilstrekkelig kapasitet 2.Relevant kompetanse 3.Tilstrekkelig distanse 4.Effektiv tjenesteproduksjon 5.Økonomisk soliditet 6.Valgfrihet 7.Funksjonelle samfunnsutviklingsområder 8.Høy politisk deltakelse 9.Lokal politisk styring 10.Lokal identitet

4 Kva treng vi for å kome i gang? Grunnlag for avgjersle Felles framtidsbilete - Nordhordland 2040 Prosess støtte – I innleiande fase og i hovudfasen Interkommunal politisk styringsgruppe Prosjektleiar

5 Framlegg til tiltak for å kome vidare Lage anbod på utgreiing jf 10 punkt – Mesteparten vil vere likt for alle kommunane, men må supplerast med konkrete ting for kvar kommune Kjøpe inn nokre timar prosessrettleiing – Hovudfokus: Skape eit felles framtidsbilete Tilsetje prosjektleiar for fellesprosjektet – Frikjøp vs ekstern rekruttering


Laste ned ppt "Kommunestruktur Frå viljeserklæring til handling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google