Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mulighetenes Oppland Kommunale råd Det lovpålagte råd for funksjonshemmede skal trekkes med som aktiv part i kommunens planarbeid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mulighetenes Oppland Kommunale råd Det lovpålagte råd for funksjonshemmede skal trekkes med som aktiv part i kommunens planarbeid."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mulighetenes Oppland Kommunale råd Det lovpålagte råd for funksjonshemmede skal trekkes med som aktiv part i kommunens planarbeid.

2 Mulighetenes Oppland Hvordan jobbe med området bolig gjennom rådet? Hvem har ansvaret for slike saker i administrasjonen i din kommune? Hvilke alliansepartnere har du i rådet? Hvilke organisasjoner kan du jobbe sammen med både i og utenfor rådet? Hva mener de politiske partiene? Hvis du er i tvil – bruk din egen organisasjon i fylket/regionen Sett deg inn i lovene som kan støtte saken din Sett deg inn i hvordan saksgangen i din egen kommune er Bruk media hvis intet annet nytter

3 Mulighetenes Oppland Bolig eller eget hjem? Kjennetegnet på eget hjem: Du bestemmer om noen andre skal ha nøkkel til huset/leiligheten Du har rett til å søke på BPA Du har et fullverdig kjøkken Du kan ta imot overnattingsgjester når du vil Du bestemmer om du vil bo sammen med noen og i så tilfelle hvem du vil bo sammen med Du bestemmer hva du vil spise hver dag Kjennetegnet på en bolig: Kommunen bestemmer hvor du skal bo, hvem du skal bo sammen med, hvem som gir den assistansen du har behov for, hva du skal spise og om du får ha overnattingsgjester.

4 Mulighetenes Oppland Hva er på gang og hva kan du gjøre? Jo tidligere en får være med i planleggingen, jo større innflytelse får en på det ferdige resultatet.

5 Mulighetenes Oppland Skal-medvirkning Skal betyr skal og er ikke diskuterbart 1.1.2. ’Medverknad’ ”Medverknad” skal i hovudsak skje gjennom rådgiving og fråsegn. Medverknaden skal etter lova vere open, brei og tilgjengeleg. Munnlege drøftingar med rådet kan vere føremålsteneleg under arbeidet med større saker, men rådet skal likevel inviterast til å gi skriftleg fråsegn når saka skal avgjerast.

6 Mulighetenes Oppland Mer skal Skal betyr skal og er ikke diskuterbart Rådet skal mellom anna kunne ta opp forhold innanfor plan- og bygningssektoren, samferdsel, barnehage, skule, kultur, idrett, friluftsliv, helse og pleie- og omsorgstenestene (Ot.prp. nr. 87 (2004-2005)).

7 Mulighetenes Oppland Kan og bør Kan og bør er anbefalt, et råd gitt fra staten Rådet kan etter lova ta opp saker av eige initiativ. Etter departementet sitt syn bør det vere stor fridom her. Rådet skal ikkje behandle saker som gjeld einskildpersonar.

8 Mulighetenes Oppland Må er det samme som skal Brukermedvirkning må skje i en fase hvor det ennå er mulig å gjøre forandringer. Når detaljene er lagt, kan det være for sent med innspill!

9 Mulighetenes Oppland Skal følge saksframlegget – hele vegen til vedtak er fattet Etter § 5 andre ledd skal fråsegna frå rådet liggje ved saksdokumenta til det kommunale organet som endeleg avgjer saka. Det vil vere ein feil i sakshandsaminga om dette ikkje vert gjort. Ein slik sakshandsamingsfeil vil etter ei konkret vurdering kunne føre til at vedtaket i nokre tilfelle vert kjend ugyldig. Etter § 59 i kommunelova kan tre eller fleire medlemmar av kommunestyret eller fylkestinget saman bringe avgjerder som er treft av folkevald organ eller den kommunale eller fylkeskommunale administrasjon inn for departementet til kontroll av om avgjerda er lovleg.


Laste ned ppt "Mulighetenes Oppland Kommunale råd Det lovpålagte råd for funksjonshemmede skal trekkes med som aktiv part i kommunens planarbeid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google