Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FOS-Forum for oppvekst i Sunnhordland. Velkommen til samling Barn og unge med store psykiske problem/åtferdsvanskar- Oppfølging av konferansen i Hgsd.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FOS-Forum for oppvekst i Sunnhordland. Velkommen til samling Barn og unge med store psykiske problem/åtferdsvanskar- Oppfølging av konferansen i Hgsd."— Utskrift av presentasjonen:

1 FOS-Forum for oppvekst i Sunnhordland. Velkommen til samling Barn og unge med store psykiske problem/åtferdsvanskar- Oppfølging av konferansen i Hgsd

2 Om Forum for oppvekst i Sunnhordland. ”Oppgåver vi kan løyse betre i fellesskap enn kvar for oss,- skal vi løyse i fellesskap.” Er arbeid med barn og unge med store psykiske problem/åtferdsvanskar ei slik oppgåve vi skal løyse i fellesskap?”

3 Kven er vi i denne samanhengen????? T.d.: Barnevernet, helsesøstre, Bufetat, Familievernet, rusbehandling, sosiallærarar, pedagogiske leiarar, barne-og familiearbeidarar, sosialtenesta, barneansvarlege, DPS, Sjukehus, PPT, BUP, rusfeltet og andre. PS: treng vi fleire???

4 Kva seier statlege tilsyn??? Dette får vi ikkje godt nok til. Kvifor får vi det ikkje til? Kan vi leve med dagens praksis? Kan barn og unge leve med dagens praksis? Kan vi løyse oppgåvene utan å jobbe på tvers av k-grensene?

5 Målet for dagen. Forpliktande og systematisk samarbeid.

6 Kva kan Statped Vest tilby?? Kan PMTO – PALS og TIBIR vera nyttige reidskaper? Kan vi saman med HSH finne gode prosjekt for deler av området? Kan vi i samarbeid med Helse Fonna finne gode prosjekter??

7 Metaforskning viser at: Kva som har effekt på læring?? Læraren må inngå i ein sosial relasjon til den einskilde elev. Læraren må ha kompetanse til å leie klassa/undervisninga og utvikle og overhalda reglar. Læraren må ha fagdidaktiske kunnskaper.

8 Døme teikn til kriterium Kriterium 1. Læreren fremstår som en tydelig leder med god evne både til å undervise og veilede. Læreren markerer en tydelig start, skifte av aktivitet og avslutning på undervisningsøkta – både med kroppsspråk og stemmeleie. Læreren er faglig trygg og presenterer stoffet på en variert og engasjerende måte. Læreren makter å skape ro i klassen og konsentrasjon om læringsarbeidet. Læreren informerer og instruerer på en måte som i liten grad gjør det nødvendig for elevene å stille oppklarende spørsmål Læreren makter å løse konflikter og har grep for å korrigere uønsket atferd. Han korrigerer ved lavest mulig inngrepsnivå uten å endre måten det undervises på. Læreren inviterer til samarbeid og medinnflytelse, men tar beslutninger der det trengs. Læreren ser og hjelper den enkelte elev og har samtidig blikk for det som skjer i elevgruppa. Læreren er bevisst på å bruke humor i undervisningen og makter å skape glede og trivsel i elevgruppa.

9 Kva gjer vi som arbeidsgjevarar med dette? Kva gjer HSH?? Skal vi samarbeida?? LYKKE TIL MED DAGEN. ” Det bør ikkje føre til at ein unngår kontakt med andre etatar i framtida, at ein har hatt dårlege erfaringar tidlegare.”


Laste ned ppt "FOS-Forum for oppvekst i Sunnhordland. Velkommen til samling Barn og unge med store psykiske problem/åtferdsvanskar- Oppfølging av konferansen i Hgsd."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google