Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fellesmøte – mandag 02.11.09 Oppdatering – OTH-prosjektet –Begrepsinnlæring (Solveig) –Digitale mapper – arbeidsmappe – sluttmappe (Åshild) –Skriverammer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fellesmøte – mandag 02.11.09 Oppdatering – OTH-prosjektet –Begrepsinnlæring (Solveig) –Digitale mapper – arbeidsmappe – sluttmappe (Åshild) –Skriverammer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fellesmøte – mandag 02.11.09 Oppdatering – OTH-prosjektet –Begrepsinnlæring (Solveig) –Digitale mapper – arbeidsmappe – sluttmappe (Åshild) –Skriverammer – eksempler (Eivind) –Oppsummering (Randi) Nye skjema for søknad om fri fra opplæringen

2 Prosjektaktiviteter så langt: Kursdager – Tema: motivasjon, planlegging, vurdering – alle lærere Intervju – lærere Motivasjonsstudie – elever (spørreundersøkelse) Kurs i mappevurdering Studietur til Norwich Prosjektsamlinger med veiledning Læreplantolkning Vurdering og vurderingskriterier Klasseromsobserv. – kollegaveiledning engelsk – engelsk engelsk – programfag kompetansemiljøene

3 Metodiske grep: Mestring – kartlegging – med påfølgende faglig utviklingssamtale skriverammer Bli sett og hørt – elevmedvirkning i planlegging og vurdering – bevisstgjøring og aktualisering Nytteverdi – yrkesrelaterte tema, dagligtale, IKT-kompetanse - digitale mapper Variasjon – pedagogisk prinsipp i LK06 ulike arbeidsmåter, rytme i undervisningen – korte sekvenser – begrepsinnlæring – tilpasset opplæring

4 Kritiske suksessfaktorer Elevengasjementet TID Samarbeidstid – lærere DPL – mangel på tid – rektor som ped leder God nok forankring – ledelse og lærere Effekt direkte inn i klasserommet Læreplantolkning Styrende eksamensform Bedre samsvar mellom målene, arbeidsmåter og sluttvurderingen Spredning av de nye metodiske grep og tverrfaglig samarbeid

5 Hva ha vi oppnådd så langt? Økt digital kompetanse – mer bruk av digitale mapper Mer samarbeid mellom eng.lærerne på egen skole og med de andre eng.lærerne i prosjektet Noe samarbeid med yrkesfaglærerne – mer skrivetrening – både i programfag og fellesfag Sparer tid og krever mer tid - gjennom felles planlegging og dele opplegg Reflekterer mer over egen praksis, alene eller sammen med de andre Deler ideer mer. Lærer av hverandre Erfaringsdeling og spredning Kreativt kaos


Laste ned ppt "Fellesmøte – mandag 02.11.09 Oppdatering – OTH-prosjektet –Begrepsinnlæring (Solveig) –Digitale mapper – arbeidsmappe – sluttmappe (Åshild) –Skriverammer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google