Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Levanger kommune enhet Relasjonelle faktorer i læringsmiljøet Bunntekst 1 Materiell for helhetlig arbeid med læringsmiljø, U.dir, StåstedsanalysenElevundersøkelsenForeldreundersøkelsenFaktorer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Levanger kommune enhet Relasjonelle faktorer i læringsmiljøet Bunntekst 1 Materiell for helhetlig arbeid med læringsmiljø, U.dir, StåstedsanalysenElevundersøkelsenForeldreundersøkelsenFaktorer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Levanger kommune enhet Relasjonelle faktorer i læringsmiljøet Bunntekst 1 Materiell for helhetlig arbeid med læringsmiljø, U.dir, StåstedsanalysenElevundersøkelsenForeldreundersøkelsenFaktorer i arbeidet med læringsmiljøet i barnehage og skole Læreren som leder i møte med klasser og grupper Psykososiale faktorer  Gruppe/klasseledelse  Bruk av regler  Relasjoner voksen – barn/elev  Relasjoner barn/elev- barn/elev  Sosial kompetanse og læringsmiljøet  Mobbing, handlingsplan  Forventninger til barns/elevers sosiale og faglige læring  Skolens kultur og ledelse, samarbeid, lærings- og menneskesyn Bruk av regler i skolen, regler og regel- håndhevelse  Faglig og sosial læring o Hhv 12 og 10 sp.mål  Miljø o Mobbing o ro Relasjoner: Lærer-elev,  Trivsel  Arbeidsmiljø o Mobbing o ro  Trivsel, læring og utvikling  Læringsforholdene på skolen o Mobbing o ro Relasjoner: Elev-elev Sosial kompetanse og læringsmiljø Mobbing, handlingsplan Skolens kultur og ledelse, samarbeid, lærings- og menneskesyn Forventninger til elevene: sosial og faglig læring Samarbeid heim-skoleFaglig og sosial læring  Informasjon til/fra skolen  Dialog og medvirkning  Kjennskap og forventning  Støtte fra foreldre/foresatte  Utviklingssamtale/ konferansetime Medvirkning  Samarbeid heim – barnehage/skole  Rolle – og forventnings- avklaringer  Råd og utvalg  Elev- og foreldresamtaler Involvering av elever i arbeidet med læringsmiljøet Faglig og sosial læringElevmedvirkning (arbeidsmåter og elevrådsarbeid) Fysisk miljø Skolebygninger og uteareal Fysiske faktorerFysisk miljø og materiellFysiske faktorer  Skolebygninger og uteareal  Lære å lære og motivasjon  Tilpasset opplæring og vurdering o Oppfølging av kartlegginger  Motivasjon (fag, lærere)  Læring (arb.måter, læringsstrategier)  Vurdering og veiledning  Trivsel, læring og utvikling  Læringsforholdene på skolen Undervisning  Varierte arbeidsmåter og oppgaver  Læringsmål og vurderingskriterier  Vurdering, jf. ny forskrift  Oppfølging av kartlegginger

2 Levanger kommune enhet Relasjonelle faktorer i læringsmiljøet Bunntekst 2 Materiell for helhetlig arbeid med læringsmiljø, U.dir, Faktorer i arbeidet med læringsmiljøet i barnehage og skole DUÅ, Webster Stratton knyttet til oppvekstplanen Læreren som leder i møte med klasser og grupper Psykososiale faktorer  Gruppe/klasseledelse  Bruk av regler  Relasjoner voksen – barn/elev  Relasjoner barn/elev- barn/elev  Sosial kompetanse og læringsmiljøet  Mobbing, handlingsplan  Forventninger til barns/elevers sosiale og faglige læring  Skolens kultur og ledelse, samarbeid, lærings- og menneskesyn  Lærer/ den voksne som leder.  Lærepyramiden.  Regler.  Konsekvenshierarki. Proaktiv og utøvende. Bruk av regler i skolen, regler og regel- håndhevelse Relasjoner: Lærer-elev,  Bedre læringsmiljø for enkeltelever og klassen/gruppa.  Relasjoner lærer -elev, elev- elev.  Utvikling av emosjonell og sosial kompetanse – læring.  Forebyggende program. Ikke tiltaksdel ifht mobbing. Relasjoner: Elev-elev Sosial kompetanse og læringsmiljø Mobbing, handlingsplan  Lærer/ den voksne som leder.  Lærepyramiden.  Regler.  Konsekvenshierarki. Proaktiv og utøvende. Skolens kultur og ledelse, samarbeid, lærings- og menneskesyn Forventninger til elevene: sosial og faglig læring  Bedre læringsmiljø for enkeltelever og klassen/gruppa.  Relasjoner lærer -elev, elev- elev.  Utvikling av emosjonell og sosial kompetanse – læring.  Forebyggende program. Ikke tiltaksdel ifht mobbing. Samarbeid heim-skoleMedvirkning  Samarbeid heim – barnehage/skole  Rolle – og forventnings- avklaringer  Råd og utvalg  Elev- og foreldresamtaler Foreldresamarbeid: Involvering, dialog og tilbakemeldinger, spesielt ifht arbeid med sosial og emosjonell kompetanse. Medvirkning fra barna/elevene Involvering av elever i arbeidet med læringsmiljøet Fysisk miljø Skolebygninger og uteareal Fysiske faktorer  Skolebygninger og uteareal Undervisning  Varierte arbeidsmåter og oppgaver  Læringsmål og vurderingskriterier  Vurdering, jf. ny forskrift  Oppfølging av kartlegginger Bygger på et vestlig moderne lærings- og menneskesyn, der individet lærer og utvikler seg i samspill med sine omgivelser. Viser/gir eksempler på lærer/ den voksne ifht å se hver enkelt elev, skape og opprettholde ro i klassen, få elevenes oppmerksomhet når man snakker, overganger mm. Lite fokus på fagdidaktikk/metodikk, men eksempler finnes. Vurdering av sosial/emosjonell kompetanse.


Laste ned ppt "Levanger kommune enhet Relasjonelle faktorer i læringsmiljøet Bunntekst 1 Materiell for helhetlig arbeid med læringsmiljø, U.dir, StåstedsanalysenElevundersøkelsenForeldreundersøkelsenFaktorer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google