Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole Elevsamtalen/ elevmedvirkning Hanna Berntsen Øybø Stephanie Buadu Sebastian Sommerfeldt Hanne Bender Grønstad.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole Elevsamtalen/ elevmedvirkning Hanna Berntsen Øybø Stephanie Buadu Sebastian Sommerfeldt Hanne Bender Grønstad."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole Elevsamtalen/ elevmedvirkning Hanna Berntsen Øybø Stephanie Buadu Sebastian Sommerfeldt Hanne Bender Grønstad (avd.leder/lærer)

2 Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole 04.11.2009 2 Nordberg skole Elevråd Bygd i 1997 Kompaktskole 580 elever Ca. 55 ansatte 39 pedagogiske årsverk 28 - 31 elever i hver klasse

3 Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole 04.11.2009 3 Elevmedvirkning på Nordberg Kultur for tilbakemelding og vurdering Elevmedvirkning - åpenhet! Elevsamtaler Egenvurdering, kameratvurdering Mål på tavla for hver økt Arbeidsplan og studietid Kommunikasjonsmøte mellom lærere og elever Vurdering av lærere Trinnmøter/innhold elevrådsfaget

4 Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole 04.11.2009 4 Målet er at elevene er med på å lage arbeidsplaner i de ulike fagene å bestemme hvilke emner som skal vektlegges å velge bruken av arbeidsmåter å velge vurderingsformer å lage vurderingskriterier å plassere prøver/innleveringer/ fremføringer

5 Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole 04.11.2009 5 Elevsamtalen Forberedt samtale mellom elev og kontaktlærer med fast struktur Om elevenes skole- og læringssituasjon Del av Nordberg skoles vurderings- og veiledningsarbeid Skal gi eleven økt innflytelse på egen arb.situasjon og fremme læring og utvikling hos eleven Eleven er hovedpersonen i sin egen læring!

6 Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole 04.11.2009 6 Gjennomføringen Ulikt innhold for de ulike trinnene Kontaktlærer og elev – skal føre til trygghet og åpenhet 3 ganger i året (i forkant av utv.samtale) Felles forståelse for innholdet i samtalen Både lærer og elev er godt forberedt Lærer noterer punkter som brukes i neste samtale (enighet om disse)

7 Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole 04.11.2009 7 Mål for samtalen Kartlegging/tilpasset opplæring – underveisvurdering/tilbakemeldinger Elevene skal være aktive i vurderingen av eget arbeid Elevene skal lære å ta medansvar for sin egen utvikling (faglig og sosial) Enighet om mål for utvikling, oppfølging og forbedring Tilbakemelding til lærer (viktig!)

8 Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole 04.11.2009 8 ”Den gode lærer” i elevsamtalen (rollespill) Eleven må være komfortabel i situasjonen - mulig å velge lærer Eleven subjekt – ikke objekt Likeverdighet (respekt/tillit) Ta eleven på alvor Still gode spørsmål Vær forberedt Gi positive tilbakemeldinger

9 Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole 04.11.2009 9 Vær en aktiv lytter La eleven styre samtalen dersom eleven ønsker det Gi eleven mulighet til å si sin egen mening Svar ærlig – gi ærlige svar/ tilbakemeldinger

10 Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole 04.11.2009 10 Tips til lærerne Øve på samtaler med kollegaer Be om veiledning (skolevandring?) Trene med elevene i f.eks elevrådstimene Gå gjennom malen i klassen Vær tydelig på hva som er målene Utsett samtalene hvis du har en dårlig dag Bruk mappe Vis at elevene kan stole på deg!


Laste ned ppt "Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole Elevsamtalen/ elevmedvirkning Hanna Berntsen Øybø Stephanie Buadu Sebastian Sommerfeldt Hanne Bender Grønstad."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google