Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kilde: www.histme.no Yes!! Gruppe: Julie Veronica Frank Gruppe: Veruska Øystein DL Anita Gruppe: Espen Geir Irmelin Gruppe: Ann-Magritt Øystein LK Susana.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kilde: www.histme.no Yes!! Gruppe: Julie Veronica Frank Gruppe: Veruska Øystein DL Anita Gruppe: Espen Geir Irmelin Gruppe: Ann-Magritt Øystein LK Susana."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kilde: www.histme.no Yes!! Gruppe: Julie Veronica Frank Gruppe: Veruska Øystein DL Anita Gruppe: Espen Geir Irmelin Gruppe: Ann-Magritt Øystein LK Susana Gruppe: Eirik Sebastian Bernhard Gruppe: Andreas Hild Thomas

2 Praksiserfaringer 1.Undersøkelse (101 og DK) på Its learningIts learning 2.Hva og hvordan har vi lært i praksis?  Hva gjenstår? 3.Læringsutbyttet av semesteret  Gjennomgang av mål

3 Mål for praksis Hva og hvordan? Hva gjenstår? 1.Kunne kommunisere med elevene både generelt og om fagstoffet og om deres læring 2.Kunne beherske faglig kunnskap godt nok til å omdanne den til fagdidaktikk og pedagogisk kunnskap i praktiske undervisningssituasjoner tilpasset en bestemt elevgruppe 3.Ha utviklet forståelse for overordnede målsetninger og dannelsestenkning for faget og for skolen som helhet og kunne handle ut fra slik innsikt - i dette ligger også forståelse for og kritisk refleksjon over behovet for utvikling og endring i skolen 4.Beherske et repertoar av arbeidsmåter og teknikker som er tilpasset fagets egenart, og kunne velge hjelpemidler og læremidler på en selvstendig og reflektert måte 5.Kunne bidra til skape et godt læringsmiljø i klassen og kunne reflektere over sin egen funksjon i forhold til elevenes læreprosesser 6.Kunne ta i bruk sentrale begreper og målsetninger i læreplanene i samtaler om egen klasseromspraksis og egne elever og kunne analysere og reflektere over kunnskapssyn og verdigrunnlag i læreplanen 7.Kunne planlegge undervisningsforløp, både enkelttimer og lengre forløp alene og i samarbeid med andre med blikk for rammebetingelser ved praksisskolen 8.Kunne veilede og vurdere elevens arbeid på en kvalifisert måte, dvs ut fra faglig innsikt og ut fra innsikt i hvordan elevene best kan lære og utvikle seg 9.Kunne vise samarbeidsevne i forhold til elever, medstudent og kolleger ved praksisskolen og tilegne seg nødvendig kunnskap om skolens reglement og ordninger for å kunne fungere i skolesamfunnet i praksistiden 10.Kunne ta hensyn til og vise respekt for den enkelte elevs integritet Hva = konkretiser betydning Hvordan = erfaringer Ønsker og behov for neste praksis?

4 Læringsutbytte Peda101 •Studenten skal ha kunnskap om det konkrete innhaldet i skolen, dei prosessar som påverkar innhaldet, samt ha kjennskap til filosofiske og sosiologiske måtar innhaldet kan legitimerast og kritiserast. Pedagogisk historie Pedagogikk i praksis Læreplaner Andre styringsdokumenter Ansvarsforhold •Studenten skal ha kunnskap om læringsteoriar og vurderingsprosessar samt utvikle et kritisk forhold til dei i planlegging og tilrettelegginga av undervisning. Læringsteorier brukt i praksis Vurderingsforskriften brukt i praksis •Studenten skal vise kunnskap om tilpassa opplæring og korleis undervisning kan tilretteleggast for alle elever i lys av deira ulike sosiale, kulturelle og individuelle læreføresetnadar. Hvordan har dere gjort dette i praksis? Har det fokus i skolen? •Studenten skal ha kunnskap om korleis skolen kan legge til rette for samarbeid med elever, kollegaer og føresette om et godt læringsmiljø. Hvordan har dere opplevd samarbeidet? Er det samarbeid? •Studenten skal vise kunnskap om klasseleiing og framstå som en tydelig og innsiktsfull leder i klasserommet. Hva er dine erfaringer? Hva er din utfordring? •Studenten skal vise kritisk-analytiske evner i forhold til planlegging, gjennomføring og vurdering av egen undervisning, i lys av skolens overordna danningsmål. Dette handler om deg selv i samhandling med andre… •Studenten skal ha kunnskap om pedagogisk bruk av IKT og kunne vurdere korleis man kan bruke digitale verktøy i undervisninga i lys av læreplanen sine overordna føringar på området.

5 Peda 102 Tema 1: Ungdom, skole og samfunn Tema 2: Multikulturalisme og demokrati Tema 3: Kommunikasjon og veiledning Tema 4: Skolen som organisasjon Tema 5: Etikk og estetikk

6 Hva vil dere gjøre mer av i neste semester? Hva lærer dere mest av? Hvordan gjør vi det? Hvorfor gjør vi det?


Laste ned ppt "Kilde: www.histme.no Yes!! Gruppe: Julie Veronica Frank Gruppe: Veruska Øystein DL Anita Gruppe: Espen Geir Irmelin Gruppe: Ann-Magritt Øystein LK Susana."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google