Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NES VIDEREGÅENDE SKOLE

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NES VIDEREGÅENDE SKOLE"— Utskrift av presentasjonen:

1 NES VIDEREGÅENDE SKOLE
55O ELEVER 120 ANSATTE

2 Fra spebarn til student
Nes videregående skole Fra spebarn til student Tidlig innsats Gjennomgående læreplaner Progresjon i læring Kritiske overganger Lesing for mestring

3 Nes videregående skole
Ungdomsskolene våre

4 Samarbeid vg – ungd.skole
Nes videregående skole Samarbeid vg – ungd.skole Vurdering Fagdag Ny Giv elever Forskuttering Fagsamarbeid Lesing (SLL)

5 Nes videregående skole
Lyst til å lære

6 Leseferdighet som mestringsstrategi i samarbeid med Nes kommune
Nes videregående skole Leseferdighet som mestringsstrategi i samarbeid med Nes kommune SLL- Språk, lesing og læring Johnny Holm, Nes vgs, Avdelingsleder Idrettsfag

7 Nes vgs skoleåret 11-12 SLL – deltagelse på samlingene med kommunen
Nes videregående skole Nes vgs skoleåret 11-12 SLL – deltagelse på samlingene med kommunen «Når lesing og læring er vanskelig» en dag med fokus på leseforståelse og læringsstrategier SLL-arbeidsgruppen presenterer sitt arbeid, deler sine erfaringer, den gode historien

8 Lesemestring i alle fag?
Nes videregående skole Lesemestring i alle fag? Utvikle felles verktøykasse i tråd med SLL Begrepskartet, VØL-skjema, venn-diagram Kompetansespredning internt Lesemestring og læringsstrategi Veiledning -Tilpasse lesetrening til vgs Økt bevissthet blant lærere for betydningen av gode leseferdigheter for mestring i fag 8

9 Leseferdighet som mestringsstrategi  bedre resultater i fag
Nes videregående skole Leseferdighet som mestringsstrategi  bedre resultater i fag Kompetansedeling- bygge en kultur Utprøving - intensivkurs og «ordinær undervisning» Styrke samarbeidet med ungdomsskolene «Kursing» og veiledning av lærerne i praksis Gjennomføre to intensivkurs skoleåret i lesing Etablere fagnettverk på tvers av skolelagene på strategisk og operativt nivå (lærerne) 9

10 NETTVERK SLL Formålet med nettverket:
Nes videregående skole NETTVERK SLL Ledes av Kommunens ressursperson for lesing, leseveileder Formålet med nettverket: Sikre en rød tråd i leseopplæringen mellom skoleslagene Lette overgangen mellom skoleslagene Vedlikeholde kompetanse og dele (Erfaringsdeling /Praktiske eksempler / Læringsstrategier og organisering) Opprettholde fokus på lesing Dele gode metoder (historier) og dele ideer om hvordan spre SLL i eget hus 10

11 NETTVERK SLL Organisering og rammer  Faste deltakere
Nes videregående skole NETTVERK SLL Deltagere 4 lærere og 1 leder fra hver av skolene Organisering og rammer  Faste deltakere Etablere kollegatrioer som deler erfaringer og som hospiterer hos hverandre Neste møte i mai: Alle forteller om egne erfaringer med SLL i praksis. 11


Laste ned ppt "NES VIDEREGÅENDE SKOLE"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google