Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innføring av Hverdagsrehabilitering i Bodø kommune

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innføring av Hverdagsrehabilitering i Bodø kommune"— Utskrift av presentasjonen:

1 Innføring av Hverdagsrehabilitering i Bodø kommune
Lengst mulig i eget liv i eget hjem

2 Oppstart Forprosjekt 31.08.11 – 31.12.11
Etablering av Tverrfaglig Team Hjemmetrenere på plass i slutten av mai. Ergoterapeut 50% Fysioterapeut 50 % Spesialsykepleier 30 % Saksbehandler Tildelingskontoret 20 % Hjemmetrenere fra pilotsone – 140%

3 Arbeidsform Kartlegging → får frem brukerens problemområder og mål
Utarbeid av tiltak i samarbeid med brukeren. Dato for evaluering settes. Fysioterapeut, ergoterapeut og/eller sykepleier veileder hjemmetrenere i tiltak som gjennomføres i og fra hjemmet til brukeren Hjemmetrenere følger opp tiltak i perioden frem til evaluering. Evaluering Avslutning, eller revurdering av tiltak

4 Målgruppe / inklusjonskriterier
Innbyggere som bor hjemme, eller skrives ut til hjemmet fra sykehus, rehabiliteringsavdeling eller korttidsavdeling Primært innbyggere som søker hjelp for første gang, samt brukere som søker om mer hjelp Innbyggere som har rehabiliteringspotensial og som er motivert for opptrening

5 Henvisning til hverdagsrehabilitering?
Formell henvisning skjer til Tildelingskontoret som grovsorterer. Teamet kan kontaktes for faglige vurderinger/diskusjoner Vi gjør nærmere kartlegging og vurdering, og gir tilbakemelding til Tildelingskontoret hvor vedtak eventuelt fattes.

6 Så langt… Per 1. februar har 18 personer fått tilbud om Hverdagsrehabilitering. 5 er enda aktive, og 13 er avsluttet. Av disse 13 har 11 reduserte eller avsluttede vedtak. 1 hadde ikke vedtak fra før, men mye hjelp fra familie. 1 ble avsluttet med samme vedtak, men bedret funksjon. Vi ser at det kommunale systemet for kartlegging av behov for tjenester, samt evaluering av behov for tjenester, ikke er godt nok.

7 Så langt… Vi har fått 2,5 mill i forskningsmidler fra Fondsregion Nord Norge  Pilotprosjektet videreføres som prosjekt fra 1. mars 2013, og ett år. Ledelsen ønsker å satse på Hverdagsrehabilitering, men vi er ikke klare for full integrering. Teamet økes til: - 2stk 50% fysioterapeut - 2stk 50% ergoterapeut - 100% sykepleier - 4stk 100% hjemmetrenerstillinger


Laste ned ppt "Innføring av Hverdagsrehabilitering i Bodø kommune"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google