Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ergoterapeut Maria Dyrhaug i utførerfunksjon i Trondheim kommune

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ergoterapeut Maria Dyrhaug i utførerfunksjon i Trondheim kommune"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ergoterapeut Liv Evensen, saksbehandler i bestillerfunksjon I Trondheim kommune
Ergoterapeut Maria Dyrhaug i utførerfunksjon i Trondheim kommune Roller og samarbeid ved kartlegging av behov og koordinering av tjenester

2 Agenda Hvor befinner vi oss i organisasjonen?
Historikk og veien frem til organisasjonsmodellen i 2009 Eksempler på brukersaker Utfordringer/fordeler ved organisasjonsmodellen Uttalelser fra brukere

3 H&V-kontorene 4 bydeler H&V-kontor Voksne Midtbyen bydel Østbyen bydel
Tr.kommune 4 H&V-kontor. Over 18 år. 4 kontor under 18 år Lerkendal bydel Heimdal bydel 3

4 H&V-kontor-Midtbyen bydel
Fysioterapeut Ergoterapeut Innsatsteam Oppfølgingstjenesten HDO-sykehjem HDO-bolig Rehab Korttidsopphold. Vedtaksbelagt tjenester, må via H&V-kontor Liv: Prøvde å sette inn en boks med Dagsenter, men da må jeg gjøre om hele greia da det ble for fullt. Kan ikke presenteres som de fleste tilbudene? Tilrettelagt fritid Avlastnings- tjenesten (voksne) Trygghetpatr. Hjemmehjelptjenesten 4

5 Bakgrunn for H&V-kontor
Det oppsto et behov for koordinering av tjenester der følgende var sentralt: Tverrfaglig personale Kvalitetsikring Behovsutredning Profesjonalisering Oppdatering av lovverk Rettferdighet ift tjenestetilbud Lik behandling av brukere ut fra behovsvurdering Skille bukken og havresekken. Hj.tj. tidligere

6 Historikk H&V-kontor Siden år 2000 har det foregått en stor omorganisering i Tr.heim kommune som har endt i NAV: Servicekontorene; inngangsporten for H&V-tjenester opprettet i 2000. Sosialtjenesten, Barn og familietjenesten ble delt opp i bestiller-/utførerenheter for barn og voksne i 2004. Offentlig Servicekontor (OSK: trygd, arbeid, økonomisk-/sosialhjelp kom litt i forkant av NAV i 2008. NÅ: H&V-kontorene er en del av OSK-team i sammensatte saker. Trondheim:-helse boliga...ådet + noe jeg ikke skjønner

7 H&V-kontor i 2009 Tverrfaglig sammensatt: Sykepleier, fysioterapeut, vernepleier, sosionom og ergoterapeut. Inndelt i egne faggrupper: Borgerstyrt personlig assistent og Omsorgslønn Psykiatri/rus Demens Boliger-alle typer Faste saksbehandlere v/utskriving fra St.Olav Faste saksbehandlere i telefonmottak byovergripende

8 H&V-kontor i 2009 Min bydel: Midtbyen
40 ansatte inkludert enhetsleder og to fag-koordinatorer Kontoret er delt i 3 team etter dato: team 1 team 2 team 3 Alle saksbehandlere er generalister NAV inndelt på samme måte Jobber stort sett alene, men i kompliserte saker omsorgslønn og BPA ofte 2 saksbehandlere

9 Ergoterapeut- voksne/eldre i 2009
I følge samarbeidsprosedyren så skal alle henvendelser til ergoterapeut via H&V-kontor. Unntak er henvendelser fra: Audiograf Optiker Lege Det har etterhvert fremtvunget seg et behov for smidighet når det gjelder kronikere som er godt kjent for systemet og i systemet. Smidigheten krever at vi kontakter H&V-kontor dersom det avdekkes behov som er aktuelle for H&V-kontor.

10 Ergoterapeut-voksne/eldre i 2009
Min bydel: Østbyen 30% koordinatorstilling 50% fagutvikler som er byovergripende 3,6 Ergoterapeut-stillinger som jobber ift voksne/eldre.

11 Brukersak 1 Henvendelse fra St.Olav til H&V-kontor 11

12 Vurdering av funksjon og behov v/hjemreise fra St.Olav
Hva henvendelsen gjelder Funksjonsnivå Kognitiv funksjon Fysisk funksjon Bolig/hjelpemidler Behov for kompetanseoverføring? Antatt videre behov Konklusjon

13

14

15

16 Brukersak 2 Henvendelse fra brukers datter til H&V-kontor 16

17

18

19 Brukersak 3 Tlf-henvendelse direkte til ergoterapeut.
Ergoterapeut kjenner bruker og situasjonen godt fra før. Total-situasjonen forandret. Beskjed til H&V-kontor. Kroniker som er kjent i systemet ringer direkte til ergoterapeut og melder behov for bistand. Ergoterapeut velger å motta henvendelsen og ikke henvende videre til H&V-kontor Ved hjemmebesøk viser det seg at totalsituasjonen til bruker er så forandret at det likevel er aktuelt med vurdering fra H&V-kontor. (Problematisk å styre egne medisine eller brått funksjonsfall den siste tiden?) Ergoterapeut velger å sende beskjed til H&V-kontor vedr dette i gerica og vise til ergot.journal/statusrapport, evnt telefonkontakt.

20

21 Fordeler for ergoterapeutene -voksne/eldre
Kvalitetsikrer grundig kartlegging v/utskriving fra St.Olav/helsehus. Kvalitetsikrer telefonhenvendelser der det meldes behov for bistand fra ergoterapeut. Støttespiller/diskusjonspartner Frigjør mer tid til brukerarbeid? Tar ansvar for oppstart av IP og ansvarsgrupper. Samarbeidsformen er åpen for smidighet der systemet kan oppleves ”byråkratisk.” Kvalitetsikrer grundig kartlegging v/utskriving fra St.Olav/helsehus. Kvalitetsikrer telefonhenvendelser der det meldes behov for bistand fra ergoterapeut. Støttespiller/diskusjonspartner: i ”kompliserte” saker ift riktig utøvertjeneste Frigjør mer tid til brukerarbeid? Tar ansvar for oppstart av IP og ansvarsgrupper. Muligheter for å vise skjønnSamarbeidsformen er åpen for smidighet der systemet kan oppleves ”byråkratisk.”

22 Utfordringer for ergoterapeutene-voksne/eldre
Tar tid før brukerne venner seg til å henvende seg til H&V-kontor Større avstand til hjemmetjenesten? Krever god samhandling, og kan være en utfordring i en travel hverdag.

23 Fordeler H&V-kontor God kjennskap til kommunens tjenestestilbud som gir mulighet til å ”sy” sammen en god tilbudspakke” Tverrfaglig personale med formal og personlig kompetanse. Utsagn fra medarbeidere: Ergoterapeuter er gode saksbehandlere pga god kartleggingsevne. Ergoterapeuters mål er å få brukere til å mestre hverdagen best mulig ved å gjenvinne, forebygge og endre funksjonsnivå.

24 Utfordringer H&V-kontor
Liten tid satt av til å kommunisere/samhandle med utførerenhetene H&V-kontor må forholde seg til kommunens økonomi og budsjett. Generalistjobbing Eks: BPA og omsorgslønn

25 Noen tilbakemeldinger
Nye i ”systemet” oppfatter det som OK å henvende seg til H&V-kontor ved behov for bistand fra ergoterapeut. Kronikere som allerede er kjent i systemet ønsker å kontakte ergoterapeut direkte.

26 Uttalelser fra brukere:
”Jeg deltok på møtet på sykehuset og så ordnet det seg med hjelp i hjemmet etterpå” ”Ola” ”Jeg hadde endelig funnet tlf-nr til en ergoterapeut i kommunen og så blir jeg bare henvist videre” ”Kari”

27


Laste ned ppt "Ergoterapeut Maria Dyrhaug i utførerfunksjon i Trondheim kommune"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google