Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

| 1 Øyeblikkelig hjelp Prosjektdirektør Jon Hilmar Iversen Helsedirektoratet – 18.1.2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "| 1 Øyeblikkelig hjelp Prosjektdirektør Jon Hilmar Iversen Helsedirektoratet – 18.1.2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 | 1 Øyeblikkelig hjelp Prosjektdirektør Jon Hilmar Iversen Helsedirektoratet – 18.1.2012

2 | 2 Disposisjon Hvorfor og hvordan skal kommunene etablere et nytt øyeblikkelig hjelp døgntilbud? Et bedre tilbud til pasientene Plikt for kommunene fra 2016 Gradvis innføring 2012-2015 Hvordan blir den nye tilskuddsordningen for innfasing av øyeblikkelig hjelp døgntilbud i kommunene lagt opp? Fastsatte rammer, kriterier for tildeling Søknadsprosedyrer for 2012 Søknadsprosedyrer for 2013-2015

3 | 3 Et bedre tilbud til pasientene Øyeblikkelig hjelp døgntilbud i kommunene som del av et helhetlig øyeblikkelig hjelptilbud Gode eksempler finnes allerede (Fosen) Rapporten Helsetjenester til syke eldre (2010) Faglig veiledningsmateriell kommer i februar- mars 2012 | 3

4 | 4 Et godt eksempel: Fosen kommune har et døgntilbud for øyeblikkelig hjelp og har fire typiske pasientgrupper KOLS-pasienter med forverring av tilstanden. Pasienter med ubehag eller smerter i magen. Pasienter med kjent angina pectoris og smerteanfall. Kreftpasienter med forverring av smerter.

5 | 5 Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5: Kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp Kommunen skal straks tilby eller yte helse- og omsorgstjenester til den enkelte når det må antas at den hjelp kommunen kan gi er påtrengende nødvendig. Kommunen skal (fra 2016) sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. Plikten gjelder kun for de pasienter og brukere som kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til.

6 | 6 Avtalene mellom kommunene og helseforetakene skal beskrive kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp Avtalen bør beskrive samarbeidet om det døgnbaserte øyeblikkelig hjelp tilbudet fram til etablering av et kommunalt tilbud om døgnopphold. Videre bør avtalen beskrive hvordan pasienten sikres en fullverdig tjeneste mens tilbudet bygges opp i kommunen. Helseforetakene kan ikke bygge ned tilbudet før tilbudet i kommunen er tilstrekkelig etablert.

7 | 7 Hvordan er tilskuddsordningen lagt opp? - Fastsatte rammer Totalt 1048 mill overføres for godt til kommunenes rammer fra 2016 Fases inn 2012-2015, i det tempoet kommunene og helseforetakene avtaler som forsvarlig og mulig, men maksimalt med en fjerdepart totalt per år De kommunene som setter i gang får halvparten som tilskudd fra Helsedirektoratet, resten fra helseforetaket når tilbudet er etablert Helsedirektoratet skal utarbeide regelverk for denne tilskuddsordning (februar 2012)

8 | 8 - Kriterier for tildeling For å få utbetalt midler, må den enkelte kommune dokumentere at de har satt i verk, eller har konkrete og forpliktende planer for etablering av tiltak. Dette skal dokumenteres gjennom avtalen som skal inngås mellom kommunen og regionale helseforetak.

9 | 9 07.07.2014| Tema for presentasjonen | 9 For 2012 gjelder følgende: HOD har igangsatt en kartlegging for å se om mange kommuner er klare til å starte umiddelbart, dvs. kommuner som enten allerede har etablert tilbud eller har planene klare for oppstart i første halvår 2012. Resultatet av kartleggingen oversendes Helsedirektoratet innen 15. januar 2012.

10 | 10 07.07.2014| Tema for presentasjonen | 10 2012 fortsatt – allerede foreliggende tilbud Der det allerede foreligger tilbud som tilsvarer det som nå skal etableres, der vil ny finansieringsmodell kunne overta fra det tidspunktet som fastsettes i avtalen mellom partene. Fra dette tidspunktet utløses hele tilskuddet fra Helsedirektoratet sammen med hele andelen fra helseforetaket for det aktuelle tidsrommet. Kommuner som har eller skal etablere slikt tilbud første halvår i år kan søke Helsedirektoratet fortløpende.

11 | 11 2012 fortsatt For alle andre kommuner, dvs. de som ikke tilhører gruppen "tidlig ute", gjelder at søknadsfristen er 1.7. For disse gjelder at andelen fra helseforetaket ikke utløses selv i de tilfeller der tilbudet kommer i drift i 2012, ettersom tilbudet maksimalt vil være i drift halve året og tilskuddet fra Helsedirektoratet vil tilsvare fullfinansiering for siste halvår 2012.

12 | 12 For perioden 2013-2015 gjelder: Frist for å søke tilskudd settes til 1. mars, dersom man skal utløse tilskudd det samme året som det søkes. Dvs. at for å få tilskudd i 2013, må man ha søkt innen 1. mars 2013. Det er mulig å sende søknad etter 1.3, men da gjelder søknaden for påfølgende år.

13 | 13 Tid til spørsmål og diskusjon!


Laste ned ppt "| 1 Øyeblikkelig hjelp Prosjektdirektør Jon Hilmar Iversen Helsedirektoratet – 18.1.2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google