Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bakgrunn for stillingen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bakgrunn for stillingen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bakgrunn for stillingen
Stilling som Kreftkoordinator ble besatt Kreftforeningen betaler 75%, og kommunen 25% av lønnen i 3-4 år og intensjonen er at kommunen viderefører stillingen etter at Kreftforeningens satsing er over. Drammen kommune har nå ca innbygger. I følge Wilson-Horn i Kreftforeningen er det rundt 400 personer som årlig rammes av kreft og som har eller har hatt kreft. Under behandling er kreftpasienter i kontakt med leger, sykepleiere og annet helsepersonell, men når de blir skrevet ut og er tilbake i eget hjem, er det mange som opplever at de står alene med sykdommen. Anne Gun Agledal - Kreftkoordinator Drammen kommune

2 Hensikt og mål Kreftkoordinator overordnede funksjons og ansvarsområde er å koordinere tjenester til beste for kreftpasienter og deres pårørende i samarbeid med de øvrige tjenester i Drammen kommune og mot spesialisthelsetjenesten. Det overordnede mål er å bidra til økt trygghet og livskvalitet for kreftpasienter og deres familie. Anne Gun Agledal - Kreftkoordinator Drammen kommune

3 Hensikt og mål Kreftkoordinator er ansvarlig for å samordne tilbud og tjenester rundt kreftpasienter og deres familie i kommunen. Kreftkoordinator skal være lett tilgjengelig for pasienter og pårørende Kreftkoordinator skal bidra til gode rutiner og systemer for kreftomsorg i kommunen. Kreftkoordinator skal sammen med utviklingsenheten bidra til kompetanseheving innen kreftomsorg. Etablere nettverk med spesialisthelsetjenesten, fastlege, LMS, frivillige organisasjoner, ressurssykepleiere i kommunen og Vardesenteret. I tillegg skal kreftkoordinator delta i interkommunalt nettverk (kreftkoordinatorene og ressurssykepleienettverket i Vestre Viken HF ) Anne Gun Agledal - Kreftkoordinator Drammen kommune

4 Forventet nytte Kreftforeningens mål ved å bevilge penger til Kreftkoordinatorstillingene er å etablere et godt koordinert tilbud på pasientens hjemsted til rett tid fra de riktige personene og instansene. For kreftpasienter og familien skal en kreftkoordinator bidra til å skape sammenheng og helhet, noe som kan øke tryggheten og livskvaliteten. Mangelfulle tilpassede tjenester, dobbeltarbeid, lite flyt og uklare ansvarsforhold er kostnadskrevende over tid. Erfaring med Kreftkoordinators arbeid kan også ha overføringsverdi for andre brukere og grupper i kommunen. Anne Gun Agledal - Kreftkoordinator Drammen kommune

5 Målgruppe Kreftpasienter og deres familie i en tidlig fase av sykdommen, og hvor prognosen er at de skal bli friske etter operasjon eller annen behandling. Kreftpasienter og deres familie som er i en livsforlengende fase av sykdommen hvor prognose er at de ikke skal bli friske, men leve med sykdommen. Anne Gun Agledal - Kreftkoordinator Drammen kommune

6 Vurdering Kreftkoordinator har vært i stillingen siden medio september 2012. Erfaringene så langt viser at målene for Kreftkoordinator betinger et tett samarbeid med svært mange instanser. Dette innebærer en helhetlig tilnærming for å sikre at alle bidrar mot samme mål. Det anbefales derfor at Drammen Kommune utarbeider en Kreftplan for kommunen Anne Gun Agledal - Kreftkoordinator Drammen kommune

7 Samarbeidspartnere Interne Ressurssykepleienettverket i kommunen
Lederne for hjemmetjenestedistriktene FoU – enheten Fysioterapeuter Sosionomer Ergoterapeuter Hjelpemiddelsentralen Lindrende enhet ved Drammen Helsehus Frisklivssenteret Kontor for tjenestetildeling Forebyggende team Villa Fredrikke Trivselskoordinator Drammen Helsehus Drammen Frivillig sentral Senter for oppvekst Eksterne Kreftforeningen Vardesenteret Fastlegene i Drammen kommune Spesialisthelsetjenesten ( Vestre Viken HF/DNR/SiV ) Lærings og Mestringssenteret ( LMS ved Vestre Viken HF ) Pasientorganisasjoner (Brystkreftforeningen, Prostataforeningen ) Frivillige organisasjoner NAV Kreftkoordinatorene i Vestre Vikens opptaksområde Drammen Fysioterapi Livshjelpssenteret ved Lovisenberg sykehus Pasientombudet i Buskerud Barnas stasjon Rehabiliteringsinstitusjoner Anne Gun Agledal - Kreftkoordinator Drammen kommune

8 Statistikk I løpet av perioden september 2012 til ut mai 2013 har det vært kontakt med 90 pasienter, av disse har kun 24 hjemmesykepleie Anne Gun Agledal - Kreftkoordinator Drammen kommune

9 Statistikk Anne Gun Agledal - Kreftkoordinator Drammen kommune

10 Statistikk Anne Gun Agledal - Kreftkoordinator Drammen kommune

11 Statistikk Anne Gun Agledal - Kreftkoordinator Drammen kommune

12 Statistikk Anne Gun Agledal - Kreftkoordinator Drammen kommune

13 Statistikk Anne Gun Agledal - Kreftkoordinator Drammen kommune


Laste ned ppt "Bakgrunn for stillingen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google