Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hjelp til selvhjelp Bydel Grünerløkka

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hjelp til selvhjelp Bydel Grünerløkka"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hjelp til selvhjelp Bydel Grünerløkka
1

2 Hjelp til selvhjelp Prosjekt januar - juni 2011
Tverrfaglig sammensatt gruppe bestående av representanter fra praktisk bistand, sykepleien, bestillerenheten, sosionomtjenesten, fysioterapeut og ergoterapeut. Inspirasjon: Fredericia-modellen

3 Fredericia-modellen 3-delt gevinst: Mer fornøyde brukere
Mer fornøyde ansatte (økt motivasjon og trivsel, reduksjon i sykefraværet) Store økonomiske besparelser (reduksjon i antall brukere, sykehusinnleggelser, sykehjemsplasser etc.)

4 Forebygging Helsefremming Rehabilitering Trening Kompensering
Borger Forebygging Helsefremming Rehabilitering Trening Kompensering Hjelpemidler Pleie og omsorg Sykehus ”Pasient”

5 Hjelp til selvhjelp Arbeidsmåte primært for bydelens hjemmetjenester, men omfatter også bestillerenheten og sosionomtjenesten som aktive samarbeidspartnere Hovedtanken er at brukere som søker praktisk bistand, skal få et tilbud om trening med tanke på å oppnå økt selvstendighet og livskvalitet Implementering høsten 2011

6 Tjenestebehov Antall timer Vanlig tjeneste Hjelp til selvhjelp Tid

7 Definisjon Hjelp til selvhjelp er et tilbud til brukere som har opplevd et fall i funksjonsnivået, og som av den grunn har behov for bistand i hjemmet. Målet er å hjelpe brukeren til å oppnå økt selvstendighet og livskvalitet gjennom å ta i bruk egne ressurser.

8 Målgruppe Personer som søker praktisk bistand for første gang
Personer som har praktisk bistand, og som står i fare for ytterligere funksjonsfall og økt tjenestebehov Personer med utviklingspotensial og motivasjon Hjemmeboende personer over 18 år

9 Hvordan skal vi få det til?
Kompetanseoverføring Økte vedtak i en tidsbegrenset periode Brukermedvirkning – motivasjon – ressurser Tverrfaglig samarbeid – felles mål Plan for hjelp til selvhjelp (mål, tiltak) Involvere frivillige

10 Tverrfaglig samarbeid

11 Ergoterapeutens rolle
Funksjonsvurdering, kartlegging (COPM) Tilrettelegge trening (ADL) Utarbeide og følge opp plan for hjelp til selvhjelp (motor) Veilede praktisk bistand i aktuelle tiltak og planarbeid

12 Brukereksempel 1 Eksisterende bruker
Mann, 74 år, bor alene i 3.etg Svært nedsatt balanse, stor fallfare, deprimert, vannlatingsproblematikk Mottok PB til rengjøring, handling og personlig stell Ergoterapeut tar bruker opp på tverrfaglig møte BE fatter vedtak på hjelp til selvhjelp

13 PLAN FOR HJELP TIL SELVHJELP
UTARBEIDES AV KONTAKTPERSON SAMMEN MED BRUKER. OBS! MÅLENE SKAL VÆRE BRUKERS EGNE MÅL. TILTAK OG ANSVARSFORDELING KAN DISKUTERES PÅ TVERRFAGLIG MØTE. Navn: NN Fødselsdato: Mine ressurser: Eier egen leilighet, glad i å lese, liker å lage mat Mine begrensninger: Hyppig vannlating, nedsatt funksjonsnivå grunnet ryggproblemer (prolaps), vond hofte, nedsatt balanse, tungpusten Hovedmål for Hjelp til selvhjelp (se vedtak): Bedre funksjonsnivå, økt selvstendighet og livskvalitet, komme meg ut, gå på biblioteket Tidsperiode (se vedtak): 1 måned NB! Les igjennom side 2 før det skrives under. Ett eksemplar av planen skal ligge i brukerpermen hjemme hos bruker. Planen lagres i postjournal i Gerica, og alle samarbeidspartnere må gjøre seg kjent med denne. Kontaktperson og stilling: Nina Johansen, ergoterapeut Planen er godkjent av meg Dato: Brukers underskrift:

14 Side 2 av Plan for Hjelp til selvhjelp for (flettes med brukernavn)
DELMÅL TILTAK ANSVARLIG FOR TILTAKET EVALUERING – VIDERE ARBEID Få kontroll på vannlatingen Styrke benmuskulaturen Gå i trapp Gå til biblioteket Gå i butikken og handle mat Dusje selv Gjøre leiligheten mer tilgjengelig og eliminere fallfare Ta på og av støttestrømper selv Lage mat sammen med besøksvenn Få veiledning og råd om bleier, uridom etc. Trene med fysioterapeut og få egentreningsprogram med aktuelle øvelser Trene trappegang Hente posten daglig Skaffe en frivillig som kan følge Gå sammen med hjemmehjelp Gjøre mer selv mens hjemmehjelp er ved siden av for trygghet Søke hjelpemidler Trene på dette sammen med sykepleier Skaffe besøksvenn Sykepleien Fysioterapeut Fysioterapeut Praktisk bistand Sosionom Praktisk bistand Praktisk bistand Ergoterapeut Sykepleier Sosionom

15 IPLOS Individbasert pleie- og omsorgsstatistikk

16 Brukereksempel 2 Ny bruker
Kvinne, 91 år, bor alene i 4.etg. Har kun hatt hjelp fra PB til rengjøring og handling Etter flere fall mottok BE henvisning fra fastlege om økt hjelpebehov BE foretok et vurderingsbesøk Bruker var i målgruppen og fikk vedtak på Hjelp til selvhjelp

17 PLAN FOR HJELP TIL SELVHJELP
UTARBEIDES AV KONTAKTPERSON SAMMEN MED BRUKER. OBS! MÅLENE SKAL VÆRE BRUKERS EGNE MÅL. TILTAK OG ANSVARSFORDELING KAN DISKUTERES PÅ TVERRFAGLIG MØTE. Navn: NN Fødselsdato: Mine ressurser: Treningsmotivert Mine begrensninger: Nedsatt funksjon etter fall ute, ustø, blir fort sliten, dårlig appetitt, problemer med å gå trappen Hovedmål for Hjelp til selvhjelp (se vedtak): Ønsker å oppnå så god fysisk funksjonsnivå som mulig, bo hjemme, komme seg ut på turer i nærområdet Tidsperiode (se vedtak): 2 måneder (grunnet sommerferie) NB! Les igjennom side 2 før det skrives under. Ett eksemplar av planen skal ligge i brukerpermen hjemme hos bruker. Planen lagres i postjournal i Gerica, og alle samarbeidspartnere må gjøre seg kjent med denne. Kontaktperson og stilling: Annette Keus, fysioterapeut Planen er godkjent av meg Dato: Brukers underskrift:

18 Side 2 av Plan for Hjelp til selvhjelp for (flettes med brukernavn)
DELMÅL TILTAK ANSVARLIG FOR TILTAKET EVALUERING – VIDERE ARBEID Styrke muskulaturen Gå i trapp Gå turer utendørs Ta i bruk mikrobølgeovn for å lette matlaging Forebygge fall i leiligheten Egentreningsprogram og øvelser med fysioterapeut Gå i trapp med hjemmehjelpen daglig Gå sammen med hjemmehjelp, evt. Frivillig Gjennomgå bruk Tilrettelegge leiligheten med bl.a. støttehåndtak Fysioterapeut Praktisk bistand Praktisk bistand, evt. Sosionom

19 Erfaringer så langt…. Brukerne Ansatte Økonomi


Laste ned ppt "Hjelp til selvhjelp Bydel Grünerløkka"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google