Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KØH Døgnopphold Østre Agder

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KØH Døgnopphold Østre Agder"— Utskrift av presentasjonen:

1 KØH Døgnopphold Østre Agder
Erfaringer 2013

2 Lovgrunnlag for etablering KØH
Hjemlet i lov om kommunale H- og O-tjenester Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. Plikten gjelder kun for de pasienter og brukere som kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til.

3 Før etablering av KØH Inngå avtale med SSHF om etablering, hvor SSHF forplikter seg til å dekke kostnadene i prosjektperioden Stipulert ca. 12 KØH-senger i Østre Agder ved full drift (4000 liggedøgn) Liggetid ca. 72 timer pr. opphold Etablere styringsgruppe, prosjektgruppe og referansegruppe

4 Opptrappingsplan Hospitering i Akuttmottaket SSA fra 03-13
Kartlegging akuttmottaket fra 04-13 Etablering av 2 senger Myratunet fra 05-13 Utvidelse til 5 senger fra 10-13 Videre utvidelse fra 05-14 Alle 8 kommuner i Østre Agder deltar Rapportering på kommunenivå

5 Legetjenester dagtid 08-16
Egen KØH-lege tilknyttet Myratunet Daglig undersøkelse av inneliggende pasienter Møter med KØH-teamet Vurdere behandlingsopplegg Avgjøre utskriving Skrive epikrise som følger pasienten videre Journalføring i Gerica

6 Legetjenester 17-23 Egen vaktordning Telefonberedskap
Godkjenning av innleggelser Utrykning ved behov Responstid 30 minutter Journalføring ved utrykning Legevakt brukes ved behov

7 Legetjenester 23-08 Legevakt dekker telefonberedskap
Legevaktlege har ansvar for å godkjenne innleggelser Ved behov for undersøkelse transporteres KØH-pasient til LV eller direkte til akuttmottak

8 Legetjeneste i helger Vaktordning kl. 08-23
Lege avlegger visitt på Myratunet mellom kl. 10 og 16 etter behov Rykker ut ved behov i samråd med sykepleier Telefonvakt Legevakt som på hverdager 23-08

9 Erfaringer 2013 95 pasienter 85 fra Arendal kommune
35 innlagt fra akuttpoliklinikken SSA 30 fra fastleger 25 fra legevakt

10 Kasuistikk Mann f. 36. Bor alene i liten leilighet. Har hatt slag. Dysfasi og nedsatt førlighet. Falt i hjemmet og skadet høyre kne. Tatt rtg. På SSA. Ikke funnet brudd. Trenger noen dager til å komme seg på beina. Uheldig og falt på MT. Brudd venstre håndledd. Opphold derfor forlenget. Fikk korttidsplass pga usikker kognitiv funksjon. Dessuten også behov for tilrettelegging i hjemmet. 9 dager.

11 Kasuistikk Mann f. 28. Nedsatt førlighet etter slag Falt i hjemmet og påvist brudd i høyre overarm, 3 ribben, samt forslått høyre hofte og kne. Hadde ikke hjemmesykepleie. Innlagt fra SSA da han ble vurdert til ikke å kunne reise hjem. Ble mobilisert gradvis, men fikk pneumoni og dehydrering. Behandlet med antibiotika og væske i.v. Kom seg gradvis og utskrevet til hjemmet etter 9 dager.

12 Pasientgrupper Hovedsakelig eldre pasienter med kjente kroniske sykdommer Akutt forverrelse pga. fall, infeksjon, dehydrering, hypotensjon, anemi m.v. Alder 45-99 60 % kvinner

13 Behandling Smertebehandling Væskebehandling Antibiotika
Fysioterapi/mobilisering Observasjon og pleie

14 Videre oppfølging 60 % til hjemmet med hjemmesykepleie
10 % innlagt SSA 30 % overført til kommunal plass

15 Erfaringer Viktig supplement i behandlingstilbudet til pasienter med avklart diagnose og behandlingsbehov (redusert KMF) Avgjørende med tett oppfølging fra erfarne sykepleiere 24/7 Behov for daglig oppfølging av ansvarlig lege som holder kommunikasjon med fastlege, hjemmesykepleie og pårørende

16 Veien videre Utvidelse av pasientgrupper krever tettere samarbeid med SSA og legevakt Ytterligere styrking av legetjenesten Flere sengeplasser Vurdere senger i flere kommuner Samarbeid med SSHF om komplementære tilbud (akutteam, geriatrisk dagklinikk, allmennlege i akuttmottaket m.v.)


Laste ned ppt "KØH Døgnopphold Østre Agder"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google