Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lister ergoterapeut Lister brukerutvalg 24.08.11.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lister ergoterapeut Lister brukerutvalg 24.08.11."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lister ergoterapeut Lister brukerutvalg 24.08.11

2 Litt om meg selv •Gift •To barn •Bodd de siste årene i Bergen, Lørenskog og i Rælingen utenfor Lillestrøm •Flyttet tilbake til Lyngdal nov. 2010

3 Bakgrunn •Ferdig utdannet ergoterapeut i 2003 •Jobbet på rehabiliteringssenter i Bergen, fysikalsk medisin og rehabilitering (2003) –Slagpasienter –Kronikere (eks. MS, Parkinson ) •Ansatt på nevrologisk rehabiliteringsavdeling på Akershus Universitetssykehus (2003-2005) –Hovedsakelig slagpasienter og pasienter med traumatiske hodeskader –Enkelte kronikere

4 •Ansatt i Lørenskog kommune (2005-…), hovedsakelig på rehabiliteringsavdeling –Stort spekter i pasientgruppe –Alle som skal hjem og trenger videre rehabilitering etter eks. sykehusopphold, planlagt opr. –Pasienter som trenger et løft for å fortsatt kunne bo hjemme.

5 Foreløpige kriterier for henvisning •Søker skal være bosatt i Lister •Søker skal ha behov for trening for å opprettholde kognitivt funksjonsnivå* eller forebygge kognitive vansker som følge av ervervet, nevrologisk sykdom eller skade. *Med kognitivt funksjonsnivå / kognitive vansker menes vansker knyttet opp mot eksempelvis hukommelse, problemløsning, oppmerksomhet, planlegging og utførelse av aktivitet, tidsforståelse, orientering, tempo m.m. •Søker skal ha vært innlagt SSHF eller øvrig spesialisthelsetjeneste. •Søker skal være tverrfaglig utredet og vurdert. •Søker må ha et rehabiliteringspotensiale. •Søker må være motivert for samarbeid og trening.

6 •Det skal i henvisningen fremgå en klar, overordnet målsetning for opptreningsperioden. •Kommunen må stille med en ressurs-/kontaktperson som har ansvar for oppfølging av pasienten. Denne oppgaven må være utnevnt ved henvisning til Lister ergoterapeut. •Pårørende må være interesserte i og tilgjengelige for veiledning for videre oppfølging av pasienten. •Henvisning til interkommunal ergoterapeut foregår på eget henvisningsskjema som skal vedlegges tverrfaglig rapport og/eller rapport fra aktuelle fagpersoner som ergoterapeut, nevropsykolog, sykepleier, lege fysioterapeut, logoped eller andre. •Det er helsepersonell i kommunene som kan henvise til Lister ergoterapeut.

7 •Søker skal være informert om at tilbudet er tidsavgrenset og om at det vil gjennomføres jevnlige evalueringer om videre behov. •Søker må godkjenne at Lister ergoterapeut samarbeider og utveksler nødvendig opplysninger om vedkommende med aktuelt helsepersonell. •Ved igangsetting av opptrening må Lister ergoterapeut ha fått tilgang til den aktuelle brukers elektroniske journal. •Søkere over 40 år prioriteres (etter egen prioriteringsliste), men ved kapasitet kan voksne mellom 18 og 40 år også få et tilbud.

8 Foreløpige tanker om stillingen •Hjem til aktuell bruker –Kartlegging –Sette tiltak –Trene sammen med pasient og de som skal følge opp –Etter en tid komme tilbake for evaluering, trening evnt. nye tiltak •Veilede personell på generell basis, evnt. noe kursing •Hvis mulig, igangsette aktivitetsgrupper eller andre grupper etter behov (innad i hver enkelt kommune eller interkommunalt)


Laste ned ppt "Lister ergoterapeut Lister brukerutvalg 24.08.11."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google