Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ungdomstrinn i utvikling - Ressurslærersamling

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ungdomstrinn i utvikling - Ressurslærersamling"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ungdomstrinn i utvikling - Ressurslærersamling

2 Innholdet i denne samlingen
satsingen Ungdomstrinn i utvikling ressurslærers rolle læreplanarbeid og grunnleggende ferdigheter klasseledelse faglig påfyll og arbeid med valgte satsingsområder nettressurser dere kan bruke

3 Ungdomstrinn i utvikling
RESSURSLÆRERSAMLING november 2013

4 Ungdomstrinn i utvikling
Bakgrunn Mål Virkemidler Organisering Innholdet i satsingsområdene

5 En mer praktisk og variert opplæring

6 Mål for satsingen Ungdomstrinn i utvikling
Opplæringen skal bli mer praktisk og variert mer motiverende, utfordrende og relevant for elevene Opplæringen skal bedre elevenes grunnleggende ferdigheter i regning, lesing og skriving i alle fag

7 Nasjonale virkemidler
Pedagogiske ressurser Skolebasert kompetanse-utvikling Lærende nettverk

8 Utviklingsarbeidet skal være skolebasert
Skolebasert kompetanseutvikling innebærer at skolen, med ledelsen og alle ansatte, deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Hensikten er å utvikle skolens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder læring, undervisning og samarbeid.

9 4 nasjonalt prioriterte satsingsområder 2 gjennomgående temaer
Klasseledelse, regning, lesing, skriving Vurdering for læring Kollektivt orienterte skoler Organisasjons-læring

10 Deltakere I pulje 1 19 fylker 130 skoleeiere (7 private) 252 skoler 22 universiteter og høgskoler FORDELING I pulje 1: Klasseledelse 179 skoler Regning 110 skoler Lesing 126 skoler Skriving 39 skoler

11 Hvilke aktører er med i utviklingsarbeidet?
KD Udir FM Skoleeiere Universiteter, høgskoler GNIST regionalt/ Prosjektledere GNIST fylke Nasjonale sentre, andre fagmiljøer GNIST nasjonalt Skoler Foreldre Ressurslærere Utviklings-veiledere

12 Involvering av flere nivåer
Elever – oppleve økt motivasjon og læringsutbytte, heve nivået i regning, lesing og skriving spesielt Lærere – mer praktisk og variert undervisning, god klasseledelse, kultur for deling og refleksjon rundt praksis. Skoleledere – prioritere pedagogisk ledelse, utvikle skolen som lærende organisasjon Skoleeiere – prioritere satsingsområdene i plan- og utviklingsarbeid, støtte skolens arbeid Regionale/lokale nettverk – koordinere, bidra til erfaringsutveksling Universitets- og høgskolesektoren – bidra til skolebasert kompetanseutvikling Nasjonale myndigheter - utarbeide pedagogisk materiell, legge til rette for skolebasert kompetanseutvikling og økt samarbeid.

13 Pedagogiske ressurser skal støtte lærere i arbeid med satsingsområdene
LESING I ALLE FAG I ALLE FAG KLASSE-LEDELSE REGNING I ALLE FAG SKRIVING I ALLE FAG

14 Stikkord til oppsummering
Kunnskap Skolebasert utviklingsarbeid Forankring og relevans Samarbeid

15

16 Ressurslærerrollen i skolebasert kompetanseutvikling

17 hvilken rolle ser du for deg at du skal ha i kommunen eller på skolen?

18 Ressurslærerrollen i skolebasert kompetanseutvikling
Ressurslærere skal støtte lærere i arbeidet med å gjøre undervisningen mer praktisk, variert og relevant.

19 Ressurslærerrollen i skolebasert kompetanseutvikling
Ressurslærere må ha god didaktisk kompetanse og kunnskap om satsingsområdene. ts

20

21 Ressurslærer

22 Ressurslærerrollen i skolebasert kompetanseutvikling
Ressurslærere må ha god læreplanforståelse.

23 Ressurslærerrollen i skolebasert kompetanseutvikling
Ressurslærere må ha kunnskap om og erfaring med observasjon og veiledning.

24 Pause


Laste ned ppt "Ungdomstrinn i utvikling - Ressurslærersamling"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google