Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppsummering Kvalitetsutviklingsplan

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppsummering Kvalitetsutviklingsplan"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppsummering Kvalitetsutviklingsplan

2 Nasjonale føringer Lov og rammeplan
Stortingsmelding 16 – Ingen stod igjen Kompetanse i barnehagen – strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren Veilederen fra eldst til yngst Prinsipper for opplæringen Storingsmelding 23 språk bygger broer Stortingsmelding 31 – Kvalitet i skolen

3 Strategi for kompetanseutvikling
Målet med strategien er: at de ansattes kompetanse styrkes innenfor strategiens prioriterte satsingsområder og det mandatet loven og rammeplanen gir. De prioriterte satsningsområdene er: Pedagogisk ledelse / barnehagen som lærende organisasjon Barns medvirkning Språk, tekst og kommunikasjon Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole å styrke barnehageeiers og kommunen som barnehagemyndighet sin rolle i kompetanseutvikling at det utvikles praksisrettet- og forskningsbasert kunnskap om barnehagen i et samarbeid mellom barnehager og relevante forskningsmiljø.

4 Nasjonale sentre Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
Naturfagsenteret Matematikksenteret Senter for kunst og kultur i opplæringen Lesesenteret Forsknings- og kompetansenettverket for IT i utdanning (ITU) Nynorsksenteret Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen:

5 Hva har vi gjort Barns medvirkning Språkmiljø og lesing
Antall, rom og form og regning Sammenheng i fag fra barnehage til skole Overgang fra barnehage til skole Pedagogisk planlegging og dokumentasjon. Tidlig intervensjon MIO Friluftsbarn Kontroll av utelekeplassen

6 Hva står i planen 2008-2011 Etterutdanning: Språkmiljø
Kommunikasjon, språk, tekst Språkarbeide for minoritetsspråklige Samarbeid mellom barnehage og skole Sammenheng mellom barnehagens fagområder og skole Kompetanse innen realfag / Antall rom og form Pedagogisk ledelse og barnehagen som lærende organisasjon Planlegging Dokumentasjon Vurdering Initiering og gjennomføring av utviklingsarbeid Personalsamarbeid og teamledelse IKT – digitale verktøy Sosial kompetanse / mobbing Løft Barn med spesielle behov Flerkulturelt arbeid/ To språklighet Praksisfortellinger Videreutdanning: Ledelse i barnehagen / Pedagogisk veiledning Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen Videreutdanning for språk, lese- og regneveiledere. Utdanningen er i samarbeid med skolene i Vest-finnmark.

7 Nettverkets forslag for 2009
Nettverkets prioritering vil derfor være: Ikt i barnehagen ca 300 deltakere Ledesamling vinter ca 60 deltakere over 2 dager Ledersamling høst – ca 60 deltakere over 2 dager Ped.lederprogram – ca 200 deltakere over 4 dager Teamledelse Ledelse og beslutningsprosesser Leder gjennom barnehageår Prosjektledelse Møteplanlegging Veiledning Stedfortreder Strategi / planar (Kommuneplan / enge planer) LØFT Et kurs for assistentene ca 300 deltakere Det vil være mulig for barnehager å gjennomføre prosjekter i Forutsetningen er at barnehagene selv er interesserte i å være med i prosjekter. Hvis barnehagene trenger støtte til å søke om prosjektmidler er kontorleder behjelpelig med det.

8 Språk, tekst og kommunikasjon
Drifte ressursgruppen Skolere jevnlig

9 Innspill Barn mellom 0-3 år praktisk Nivåregulerte kurs
Psykiatri - barn som sliter Psykiatri - barn av foreldre som sliter Utfordringer knyttet til innvandrere og flyktninger Friluftsbarn på kysten Felles kurs om sammenheng barnehage / skole Videreutdanning i lesing, regning og ikt Planlegge kurs for både pedledere og assistenter på samme dag Tidlig innsats Barn mellom 0-3 år praktisk Barn mellom 0-3 år pedagogisk Observasjon og dokumentasjon Kurs for ferske assistenter Kurs for modne assistenter Førstehjelpskurs Premature barn Erfaringer fra Gakori IKT

10 Kurs i Høst 1 dag i Alta og 1 dag i Hammefest Karungi matematikk
Bruk av tekst på data Pedagogisk ledelse Språk i overgangen TRAS Å arbeide med de minste barna Kjefting i barnehagen


Laste ned ppt "Oppsummering Kvalitetsutviklingsplan"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google