Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ROM-prosjektet: Erfaringer og resultater fra et samarbeid mellom UiS og kommuner i Nord-Rogaland Øystein Lund Johannessen og Dag Husebø.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ROM-prosjektet: Erfaringer og resultater fra et samarbeid mellom UiS og kommuner i Nord-Rogaland Øystein Lund Johannessen og Dag Husebø."— Utskrift av presentasjonen:

1 ROM-prosjektet: Erfaringer og resultater fra et samarbeid mellom UiS og kommuner i Nord-Rogaland
Øystein Lund Johannessen og Dag Husebø

2 Hvordan kom samarbeidet i gang?
2005: Informasjon om ny læreplan i KRL : Lokalt læreplanprosjekt - finansiert som del av kunnskapsløftet Kommuner søkte i samarbeid med universitetet Mål Heve kompetanse hos en gruppe lærere med vekt på undervisning i KRL-faget Utvikle lokale lærerplaner i KRL og øke forståelse for ulike kulturer Fra faglig påfyll til eget utviklingsarbeid Eget følgeforskningsprosjekt med nasjonal finansiering Felles søknad om forskningssamarbeid PRAKSISFOU

3 Forsknings- og utviklingsprosjektet ”Religionsundervisning og mangfold” (ROM)
Finansiert av Norges forskningsråd Universitetet søkte i samarbeid med kommuner Mål: Lære mer om hvordan undervisningspraksis kan utvikles gjennom samarbeid mellom universitet og skole Undersøke om religionspedagogisk teori kan bidra til å forbedre undervisningspraksis i skolen Metode: aksjonslæring og aksjonsforskning Aksjonsforskning syklus med dokumentasjon i alle faser: Planlegging, uføring, refleksjon, ny utprøving, refleksjon, konklusjon Praksisfellesskap som møteplass for dokumentasjon, refleksjon og utvikling av undervisningspraksis og felles didaktisk språk.

4 Praksisfellesskap i to sammenknyttede delprosjekter
Lærerprosjektet 9 lærere med 8 individuelle utviklingsprosjekter og 2 forskere med ansvar for koordinering og gjennomføring Prosjektarbeid, samlinger og studietur Rapportering og formidling Student-/lærerutdanningsprosjektet 5 studenter med obligatorisk arbeidskrav og aktivitet knyttet til ROM, 2 praksislærere og 2 forskere med ansvar for koordinering og gjennomføring Prosjektarbeid, samlinger og studietur Rapportering og formidling

5 Praksisfellesskapets kjennetegn
Læring forstått som en sosial prosess, der alle aktører har vært lærende Etablering av et langvarig og forpliktende samarbeid der rapportering og felles drøfting har vært basert på utviklingen i deltakernes egne praksisprosjekter og tilknyttet virksomhet ved egen skole Lærernes og studentene didaktiske utviklingsprosjekter er altså de primære bidrag inn Forskernes bidrag har vært religionspedagogisk teori, teori om og praktisk tilrettelegging av aksjonslæringssyklusen, etter hvert egne tekster vedrørende prosjektet Forskningsspørsmålene utfordres og besvares gjennom kritikk og forhandling

6 ROM-prosjektets utfordringer
Forholdet mellom roller i praksis og i prosjektet Forskningsledelse og forskning vs utvikling og etterutdanning Makt, deltakelse og innflytelse Involvering: grad, timing, endring over tid Fordeling av ideer, kritikk, motstand, utmelding, problemløsning Lærerpraksis er muntlig, mens forskerpraksis er skriftlig Langsiktighet og forpliktelse er betydningsfullt men samtidig krevende å vedlikeholde Forskningsspørsmål og metode utfordres bla. fordi teoriens plass i prosessen er åpen Felles positiv holdning til prosjektet, men ulik praktisk oppfølging hos partene Lærere vil utvikle og formidle egen praksis videre, men får varierende støtte Faglig utvikling utfordres av krav til kortsiktig prioritering og resultatorientering

7 Erfaringer og resultater
Utvikling av konkret fagdidaktisk kunnskap Praksisfellesskapet blir et sted for deling og ordning av praksiserfaringer gjennom utvikling av et didaktisk språk for religionsundervisning Et sted å knytte kunnskap om egen praksis til etablert teori Et nytt kritisk helhetsperspektiv på eget virksomhetssystem og sammenhengen mellom ulike systemer Styrket lærerprofesjonalitet - ny rolle som formidlere og faglige ressurspersoner Oppstart av nye prosjekt ved egen arbeidsplass utformet i aksjonslæringsdesign Fornyet motivasjon for fag og jobb


Laste ned ppt "ROM-prosjektet: Erfaringer og resultater fra et samarbeid mellom UiS og kommuner i Nord-Rogaland Øystein Lund Johannessen og Dag Husebø."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google