Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vurdering for læring i Vest-Finnmark

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vurdering for læring i Vest-Finnmark"— Utskrift av presentasjonen:

1 Vurdering for læring i Vest-Finnmark
Skoleledersamling vår 2014

2 Innhold Utvikling i det lange perspektivet
Prinsipper for god underveisvurdering Skolebasert utvikling Lærende skoler Lærende nettverk Finne ståsted og mål RSK sin rolle Skoleeiers og rektors rolle Veien videre Hjelpemidler Skoleledersamling

3 Norsk skolehistorie på tre minutter
1739 Norges første skolelov. Del av statspietismens organisering av den religiøse stat Fag: Kristendom, lesing, skriving og regning 2006 Kunnskapsløftet Styrking av basisfagene norsk, matematikk og naturfag 2014 KRLE? Skoleledersamling

4 Fire prinsipper for god underveisvurdering
Elevene skal forstå hva de skal lære og hva som forventes av dem (§3-1) Elevene skal ha tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen (§3-11) Elevene skal få råd om hvordan de kan forbedre seg (§3-11) Elevene skal være involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og egen faglig utvikling (§3-12) Skoleledersamling

5 Skolebasert utvikling
Innebærer at skoler, med ledelsen og alle ansatte deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Hensikten er å utvikle skolens samlede kunnskaper holdninger og ferdigheter når det gjelder læring, undervisning og samarbeid. Skoleledersamling

6 Hva kjennetegner lærende skoler?
På jakt etter sammenhenger mer enn årsaker Møteledelse på omgang Skille mellom utvikling og forvaltning Milepæler og ansvarsfordeling Pauserommet er ingen god arbeidsplass Heterogene arbeidsgrupper Den lærende skolen Bevisst utelate motforestillinger i søkefasen Spørsmål foran forslag Med-skapelse foran medbestemmelse Handlingsorienterte tilbakemeldinger om kompetanseutvikling Vurdere positive resultat foran negative Prioritering foran avstemming Skoleledersamling

7 Grunntanken til lærende nettverk
Lærere som jobber individuelt eller isolert lykkes i mindre grad (Hargreaves 2004) Styrkes når de deltar i lærende fellesskap (kollegium) Styrkes når det kobles sammen i nettverk Skoleledersamling

8 Hva kjennetegner lærende nettverk?
Frihet til å definere sitt utviklingsprosjekt «Bottom up» Erfaringer har en sentral plass i kunnskapsutviklingen Aktiv deltakelse og tillitt Ta med inn ideer, skaper nye ideer Lærende nettverk Utviklingsmodell ikke overføringsmodell God kultur for konstruktive tilbakemeldinger Forpliktelse til gjensidighet - respekt og læring Teori Avhengig av utforsking av egen praksis og erfaringer blir bragt inn Skoleledersamling

9 Skolens helhetlige hus
Dette vil vi oppnå (Visjon/Mål) Dette vil vi utvikle Fremmad marsj (Driftsoppgaver) Dette er grunnlaget for det vi gjør (Etablert visjon, verdier, kultur m.m.) Skoleledersamling

10 Oppstart av endringsarbeid
Visjon - Hvor ønsker vi å være? Nåsituasjon Hvor står vi i dag? Hvilke tiltak Veien dit Ståstedsanalyse Kjennetegn på god praksis Skoleledersamling

11 Hele ståstedsanalysen
1. Innsamle informasjon Ressurser Læringsmiljø Elevresultater Lokale undersøkelser Drøfting 2. Egenvurdering av skolens praksis Administrer egenvurdering Resultat egenvurdering 3. Samlet vurdering Analyse og konklusjon Skoleledersamling

12 RSK Vest-Finnmark sin rolle
Kvalitetsutviklingsplan «Satsingen bygger på nasjonalt program 2013/14 og RSK har som målsetting at Vurdering for Læring tas med inn i Ungdomstrinnsatsningen og at etablerte nettverk, læring i fellesskap og kunnskaps- og praksisdeling styrkes. Oppstart 2013, avslutning januar 2018.» Aktivitetsplan Læringsdager 2014 Nettverk for ressurspersoner i VFL Skoleledersamling

13 Skoleeiers rolle Lederutvikling
Stille krav og forventninger om skolebasert utvikling Vise engasjement og interesse Tenke elevens læring i sin lederutførelse «Kom nærmere!» Skoleledersamling

14 Skoleleders rolle Lede og legge til rette for utviklingsarbeid på egen skole Tid Metoder Mål Milepæler Sette kurs og utdanning inn som en del av utviklingsarbeidet Tenke elevens læring i sin lederutøvelse «Kom nærmere!» Skoleledersamling

15 Veien videre Begynne med VFL? Fortsette med VFL? Begynne med noe nytt?
Bygge på VFL i videre utvikling? Skoleledersamling

16 Ungdomstrinnssatsingen
MESTRING LYST TIL Å LÆRE VARIERTE ARBEIDSFORMER PRAKTISKE ARBEIDSFORMER SKRIVING LESING REGNING VURDERING FOR LÆRING KLASSELEDELSE Skoleledersamling

17 Hva er dette? Forklarer lærerne hva som er målene i de ulike fagene slik at du forstår dem? Forklarer læreren godt nok hva det legges vekt på når skolearbeidet ditt vurderes. Har læreren snakket om hva som kreves for å oppnå de ulike standpunktkarakterene? Forteller lærerne deg hva som er bra med arbeidet du gjør? Snakker lærerne med deg om hva du bør gjøre for å bli bedre i fagene? Hvor ofte får du tilbakemeldinger fra lærerne som du kan bruke til å bli bedre i fagene?  Får du være med og foreslå hva det skal legges vekt på når arbeidet ditt skal vurderes? Får du være med og vurdere skolearbeidet ditt?   Jeg får hjelp av lærerne til å tenke gjennom hvordan jeg utvikler meg i faget Skoleledersamling

18 Hjelpemidler Ståstedsanalysen Elevundersøkelsen Skolebesøk
Grundig refleksjonsverktøy Elevundersøkelsen Skolebesøk Skolevandring Kollegabasert veiledning Lærende nettverk Skoleledersamling

19 Oppsummering VFL som utviklingsområde Skolebasert utvikling
RSK Vest-Finnmark som tilrettelegger Trykk fra skoleeier Endringsledelse av skoleleder Økt læringsutbytte for elevene? Skoleledersamling

20 Anbefalt lesing Teoretisk bakgrunnsdokument for arbeid med organisasjonslæring – Roald, Andreassen, Ekholm Kom nærmere! «Hvordan lykkes som skoleeier? Om kommuners og fylkeskommuners arbeid for å øke elevenes læringsutbytte» - PWC 2009 Organisasjonlæring i skolar, teoretiske og praktiske perspektiv – Knut Roald 2008 Skoleledersamling


Laste ned ppt "Vurdering for læring i Vest-Finnmark"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google