Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LÆREPLANVERKET FORMÅL OG STRUKTUR Ved Ola Ivar Eikebø

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LÆREPLANVERKET FORMÅL OG STRUKTUR Ved Ola Ivar Eikebø"— Utskrift av presentasjonen:

1 LÆREPLANVERKET FORMÅL OG STRUKTUR Ved Ola Ivar Eikebø
I PROGRAMMET STÅR DET LÆREPLANVERKET, FORMÅL OG STRUKTUR. SKALPRESENTERE LÆREPLANVERKET

2 Læreplanverket Opplæringslova med forskrifter
Prinsipper for opplæringen Generell del av læreplanen Læreplaner for fag

3 Generell og fagspesifikk læreplan
Begge planene er sentrale styringsdokumenter for videregående opplæring I PROGRAMMET STÅR DET LÆREPLANVERKET, FORMÅL OG STRUKTUR.

4 Generell del av læreplanen
Planen bygger på formålsparagrafene i opplæringslova I den generelle delen av læreplanen finnes de overordnede mål som skal ligge til grunn for all opplæring, fra grunnskolens første trinn til siste trinn i videregående opplæring for barn, ungdom og voksne.

5 Generell del av læreplanen
Det er et overordnet mål i planen at opplæringen skal bidra til utvikling av ” hele mennesket ”. Opplæring i bedrift bør derfor ha et perspektiv som går ut over det å fokusere bare på rent yrkesfaglige ferdigheter og kunnskaper – man skal også bidra til at lærlingen hjelpes fram til et rikt og meningsfylt liv i hjem og samfunn.

6 Utvikling av det hele mennesket
Det meningssøkende menneske Det skapende menneske Det arbeidende menneske Det allmendannete menneske Det samarbeidende menneske Det miljøbevisste menneske

7 Læreplaner i Kunnskapsløftet
Alle læreplaner bygger på kompetanseplattformer definert av faglege råd Læreplaner er forskrift fastsatt av Utdanningsdirektoratet Læreplanene skal være dynamiske – målet er å unngå ny reform Skal fastsetje vurderingsform, eksamensordning og fagprøvens lengde

8 Læreplantenkning i Kunnskapsløftet
Kompetansemål Beskriver hva eleven/lærlingen skal kunne etter fullført opplæring Ingen føringer for hvordan opplæringen skal gjennomføres Ikke beskrevet organisering av opplæringa Ikke krav til metode for opplæring Grunnleggende ferdigheter er beskrevet i alle læreplaner Grunnleggende ferdigheter i forhold til yrkesutøvelsen og fagets egenart

9 FAGSPESIFIKK LÆREPLAN
LÆREPLAN I HELSARBEIDERFAG VG3 / OPPLÆRING I BEDRIFT Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 21. februar 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet med heimel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 3-4 første ledd. Gjeld frå 1. august 2008.

10 Gruppeoppgave Oppgave 1.
Velg 3 kompetansemål i hovedområdene i aktuell læreplan, og finn arbeidsoppgaver i egen virksomhet som oppfyller kompetansemålet


Laste ned ppt "LÆREPLANVERKET FORMÅL OG STRUKTUR Ved Ola Ivar Eikebø"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google