Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Praktisk eksamen Vg2 - yrkesfag

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Praktisk eksamen Vg2 - yrkesfag"— Utskrift av presentasjonen:

1 Praktisk eksamen Vg2 - yrkesfag
Vurdering praktisk tverrfaglig eksamen – hvordan lage gode vurderingskriterier? Hvordan lage gode nivåbeskrivelser Kjennetegn på gode vurderingskriterier Fremgangsmåte på lage kriterier Sammenhengen mellom læreplanens kompetansemål og vurderingskriterier -generelt og spesifikt knyttet til oppgaver tverrfaglig eksamen, elevmedvirkning. Grete Haaland Sund

2 Eksamensoppgaven bestemmer hva som kan vurderes – kriterier/ kjennetegn
Derfor fokus på forholdet mellom kompetansen som skal vises, oppgaven elevene skal gjøre og vurderingskriterier/ kjennetegn på kvalitet og kompetanse Grete Haaland Sund

3 Hva skal vurderes? Hva er yrkeskompetanse? – på Vg2?
Hva kan elevene vise til eksamen? Hva skal ligge til grunn for vurderingen – prosess, produkt/tjeneste, dokumentasjon? Hvilke kriterier/ kjennetegn kan vi bruke i vurderingsarbeidet? Grete Haaland Sund

4 Kompetansevurdering - og forholdet mellom generell og fagspesifikk læreplan Grete Haaland Sund

5 Kompetanse i Felles programfag knyttet til ”Yrket”?
Tilpasset opplæring/eksamen – elevmedvirkning? Hvordan kan/skal de vise kompetanse i programfagene? Læreplanene gir i stor grad rom for at elevene kan vise kompetanse i forhold til målene gjennom å gjøre praktiske arbeidsoppgaver i selvvalgt lærefag innen utdanningprogrammet Grete Haaland Sund

6 Eksempel - elevmedvirkning
Vg3 - Betongfaget Vg3 - Murerfaget Vg3 - Stillasbyggerfaget Vg3 - Tømrerfaget Vg2 - Byggteknikk Produksjon Mål for opplæringen er at elevene skal kunne: - planlegge, utføre, dokumentere og vurdere eget arbeid - velge ut, bruke og vedlikeholde verktøy og utstyr Bransjelære - gjøre rede for fagenes historiske utvikling og diskutere deres betydning i et samfunnsperspektiv - tegne skisser og konstruksjoner i målestokk - bruke digitale verktøy til å lage tegninger og foreta beregninger - gjøre rede for gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet som er relevant for byggteknikk Grete Haaland Sund

7 Yrket/yrkene som utgangspunkt
Hva kan/ skal elevene vise av yrkeskompetanse på eksamen? Grete Haaland Sund

8 Kompetanse på ulike områder og ulikt nivå – Hva er en sammensatt utfordring?
4. Vurdere yrkesutøvelse – i samfunns- bransje- og individuelt perspektiv 3. Lære – overføre erfaringer 2. Sammensatt utfordring ”åpent oppdrag” 1. Enkle utfordringer ”etter instruks” Grete Haaland Sund

9 Hva kan/ skal elevene vise på eksamen – hva sier oppgaveteksten?
Grete Haaland Sund

10 Kjennetegn - praktisk arbeid:
Konkretisering av og begrunnelse for arbeid i forhold til bestillingen Planlegging av arbeidet, teknikker, arbeidsfordeling, tid…. Gjennomføring – teknikk, samarbeid, orden, tidsbruk, … Vurdering av kvalitet i forhold til bestilling, konkretisering, plan og gjennomføring Læring – refleksjoner og vurdering av egenlæring, med tanke på hvordan arbeidet kan gjøres ”neste gang” og hvordan erfaringene kan overføres til andre arbeidsoppgaver - Vurdering av arbeidet i forhold til egne verdier, bedriftens og samfunnets behov Grete Haaland Sund

11 Bestillingen /oppgaven bestemmer hva vurderingskriteriene kan være
Instruks? – enkel utfordring Åpen/sammensatt utfordring? Grete Haaland Sund

12 Gode vurderingskriterier - klare formuleringer om HVA skal vurderes – innhold i eksamensbesvarelsen om Hva som skal VEKTLEGGES i vurderingen Du skal vise Kunnskap om… Forståelse for… Evne til… Innsikt i… Kreativitet… Du skal vise at du kan Begrunne… Beskrive og forklare… Bruke aktuell teknikk… Samarbeide med… Dok. hensiktsmessig… Se og foreslå alternative løsn. Grete Haaland Sund

13 Samme kriterier/kjennetegn for vurdering av ulike arbeider –resultat av elevmedvirkning
Teknisk utførelse Begrunne design Servering Matlaging Skjørt Hatt Veske Sko Konkretisering? Konkretisering? Konkr.? Konkr.? Konkr.? Konkr.? Elevene viser samme kompetanse i forhold til læreplanen, men gjennom ulike arbeider Grete Haaland Sund

14 Utfordringer Riktig nivå i forhold til kompetansemålene
Formulering av kjennetegn, som er klare nok og samtidig så romslige at de kan brukes på alle elevarbeidene Synliggjøre elevmedvirkningen Å bestemme hva yrkeskompetanse er på Vg2 nivå – oppnå felles forståelse mellom elever, lærere og sensorer angående vektlegging og karakternivå Grete Haaland Sund


Laste ned ppt "Praktisk eksamen Vg2 - yrkesfag"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google