Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det nye lærefaget ”HELSEFAGARBEIDER”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det nye lærefaget ”HELSEFAGARBEIDER”"— Utskrift av presentasjonen:

1 Det nye lærefaget ”HELSEFAGARBEIDER”
Basert på en ny Kompetanseplattform. Helsearbeiderfaget bygger på utdanningene fra Reform 94 for henholdsvis hjelpepleier og omsorgsarbeider, MEN er en ny utdanning  Nye LÆREPLANER Prosjekt til fordypning.

2

3 Helse- og sosialfag

4 Kompetanseplattform for Helsefagarbeider
Helsefagarbeideren utfører praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid for pasienter og brukere av helse- og sosialtjenesten. Helsefagarbeideren utøver sitt fag med utgangspunkt i pasientens/brukerens forutsetninger, med sikte på å bedre livskvaliteten og funksjonsnivået for den enkelte. Helsefagarbeideren arbeider i somatiske institusjoner i spesialisthelsetjenesten, i psykisk helsevern på alle nivåer og i institusjoner og varierte omsorgs- og behandlingstilbud i kommunal og privat sektor. Det er viktig med personlig egnethet i forhold til yrkesutøvelsen.

5 Sentrale arbeids- og ansvarsområder er
å yte faglig forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp, med brukeren i sentrum å arbeide med helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende pleie- og omsorgstiltak å vise gjennom yrkesutøvelsen at respekten for menneskeverdet er den grunnleggende verdi, og å utføre arbeidet i henhold til etiske retningslinjer

6 Sentrale arbeids- og ansvarsområder er
å planlegge, utføre og delta i det totale behandlingsopplegget for pasienten/brukeren å samarbeide med pasienten/brukeren, pårørende og andre yrkesgrupper, uavhengig av kulturell bakgrunn, livssyn og sosial status å bruke kultur og kulturopplevelser som helsefremmende og mobiliserende tiltak å arbeide etter gjeldende hygieniske, ernæringsmessige og ergonomiske prinsipper å håndtere medikamenter etter gjeldende lovverk

7 å håndtere pasientinformasjon gjennom dokumentasjon og rapportering
å bidra til et godt og inkluderende arbeidsmiljø med åpenhet, tverrfaglig samarbeid og respekt å arbeide etter prinsipper for helse, miljø og sikkerhet og ta ansvar for egen helse å veilede elever, lærlinger og andre i praksissituasjoner å arbeide under gjeldende lov- og forskriftsverk som regulerer helse- og sosialtjenesten i sitt arbeid å være bevisst på sin rolle som arbeidstaker, medarbeider, fagperson og medmenneske

8 Fagets utvikling og plassering i samfunnet
Helsearbeiderfaget bygger på utdanningene fra Reform 94 for henholdsvis hjelpepleier og omsorgsarbeider.

9 Prosjekt til fordypning
Formål: Eleven skal få mulighet til å: Prøve ut enkelte sider av det aktuelle lærefaget…. Få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter…. Fordype seg i kompetansemål på VG3 nivå.. Ta relevante fellesfag fra VG3 og programfag fra læreplanene fra studiespesialiserende utd.pr..


Laste ned ppt "Det nye lærefaget ”HELSEFAGARBEIDER”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google