Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

2 Konferanse for fag- og yrkesopplæring 30. november 2010 Forbundssekretær Halvor Langseth fra debatten i Faglig råd for Bygg- og Anleggsteknikk :  mange.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "2 Konferanse for fag- og yrkesopplæring 30. november 2010 Forbundssekretær Halvor Langseth fra debatten i Faglig råd for Bygg- og Anleggsteknikk :  mange."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 2 Konferanse for fag- og yrkesopplæring 30. november 2010 Forbundssekretær Halvor Langseth fra debatten i Faglig råd for Bygg- og Anleggsteknikk :  mange fag samlet i tilbudene i Vg1 og Vg2  ” små fag” og andre strukturproblemer  tilbud også for unge voksne og fremmedspråklige  lærlingen og samarbeidet mellom skole og bedrift Kunnskapsløftet – erfaringer og endringsbehov

3 3 Faglig råd for Bygg- og Anleggsteknikk Arbeidsdokumentet ØNSKELIGE OG MULIGE ENDRINGER utviklet gjennom flere møter  brev til Utdanningsdirektoratet 1. sept. 2010  parallelt, diskusjon i BNL – også brev til UDIR Hvorfor behov for endringer:  Bygg og anlegg trenger ca 7500 fagarbeidere hvert år – i dag under 5000 søkere til Vg1 – stort frafall  stor rekruttering fra ”unge voksne” og fra utlandet  ”alle” klager på læringsutbyttet / faglig nivå

4 Mange fag samlet i tilbudene - Vg1 Vg1 omfatter 22 fag  læreplanen nevner ingen fag, men tverrfaglige mål  prosjekt til fordypning ”som forsvant” Yrkesveiledning (smakebitspedagogikken) eller grunnleggende fagopplæring? Forslag endring av læreplanen: … I opplæringen skal de enkelte møte flere av kravene som stilles til yrkesutøvelse på et grunnleggende nivå. Yrkesteori, tegning og praktisk arbeid skal vektlegges og utgjøre helhetlig prosessrettede arbeidsoppgaver. Elevene skal kunne velge å konsentrere seg om det eller de yrkesfag de har særlig interesse av. ….. 4

5 Mange fag samlet i tilbudene - Vg2 Vg2 – 3 til 5 fag pr. programområde  små og store skolefag – noen dominerer blant elever og lærekrefter  geografisk avgrensa fag  fag som krever dyre maskiner etc.  fag med nesten bare praksiskandidater – ”voksenfag” Rekrutteringa til små fag dårligere tross ”flere tilbud” Gode erfaringer på særløp med kompetansesenter 5

6 Ny modell for små fag? 1 +3 / 0 +4 særløp med kurs på kompetansesentre. Forutsetter avklart  avklart ansvar i læreplan mellom bedrift og k-senter  forskriftsfestet rett / plikt til kurs på k-senter  finansiering av sentrene (= VGS’er eller andre)  avklare fylkeskommunenes ansvar / finansiering for elever / læringer som krysser fylkesgrensene Avklare forutsetningene før enn organisasjonene inviteres til å velge modell! 6

7 Unge voksne og fremmedspråklige Må innse at arbeidskraft må hentes fra unge voksne og arbeidsinnvandrere (frafall / feilvalg) og arbeidsinnvandrere (andre ikke norske) Viktig å hindre at disse gruppene forblir ufaglærte eller på annen måte en B-arbeidskraft!  rett til lærekontrakt – avklart ansvar og tilpasset tilbud  rett til opplæring i norsk og eventuelt andre fellesfag  størst behov i ”de små skolefagene” – ny modell kan fungere 7

8 Skole / bedrift – samarbeid og ansvarsfordeling Bør skolen overta jobben mange bedrifter i dag oppretter opplæringskontor for å gjøre?  Skolen har allerede et samarbeid og oppfølgingsansvar ved utplassering i Vg1 og Vg2  Bedre læring med veksling skole / praksis i bedrift i hele utdanningsløpet (”gamle lærlingskolen”)?  Bedre opplæring i bedriften med pedagogisk oppfølging?  Bedre lærere om de må følge eleven / lærlingen helt fram til fagprøva?  … og kanskje få et ansvar for etter- og videreutdanning også? 8

9 9


Laste ned ppt "2 Konferanse for fag- og yrkesopplæring 30. november 2010 Forbundssekretær Halvor Langseth fra debatten i Faglig råd for Bygg- og Anleggsteknikk :  mange."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google