Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nye utfordringer Læringsstiler Taksonomi Læringsstrategier.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nye utfordringer Læringsstiler Taksonomi Læringsstrategier."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nye utfordringer Læringsstiler Taksonomi Læringsstrategier

2 Læringsstiler – ulike typer
Auditiv Visuell Taktil Kinestetisk I Akantus har vi bevisst laget oppgaver tilpasset ulike læringsstiler. Teoristoffet går hånd i hånd med den praktiske tilnærmingen i de fleste oppgavene.

3 Hvorfor fokusere på læringsstiler?
Forskning viser at elever arbeider og lærer forskjellig Gammelt nytt, men LK06 forplikter oss lærere i større grad til å bruke denne kunnskapen når vi planlegger aktiviteter og når vi utarbeider kriterier for vurdering. Vi har brukt vår kunnskap om disse emnene mens vi skrev den nye Akantus. Tilbake til start

4 Differensierte oppgaver i den nye Akantus
Taksonomi handler om å ordne målene for læring etter stigende vanskegrad. Vi bruker Blooms taksonomi for å skille mellom ulike vanskegrader på oppgavene i Akantus. Vi synliggjør vanskegraden med ett, to eller tre akantusblader. Ett blad (nivå 1): Oppgaver som ikke krever mer enn reproduksjon og enkle handlinger. To blader (nivå 2): Oppgaver som krever evne til fortolkning, forklaring, bruk av ny kunnskap og mer kompliserte handlinger. Tre blader (nivå 3): Oppgaver som krever evne til å undersøke, klassifisere, sammenlikne, generalisere, trekke slutninger, drøfte, granske og kritisere. Disse oppgavene krever også evne til å foreta temmelig kompliserte handlinger

5 Blooms Taksonomi Et redskap for vurdering av og for læring
Nivå 3: Analyse, syntese og vurdering Nivå 2: Forståelse og anvendelse Nivå 1: Faktakunnskaper Tilbake til start

6 Læringsstrategier i kunst og håndverk
Oppgaver med tydelige arbeidskrav og vurderingskriterier Begrepsskjema Tankekart Underveislogger Kunst- og håndverksperm (Akantus side 20) Skjema for idéutvikling (Akantus side 21)

7 Begrepsskjema som læringsstrategi i kunst og håndverk
Å utvikle forståelse innebærer blant annet å lære seg fagspesifikke ord og begreper. Læreren må hjelpe elevene inn i teksten og oppgavene – aktivisere bakgrunnskunnskapen. Bruk av begrepsskjema kan være til hjelp når en ønsker å forklare elevene vanskelige ord. Skjemaet er hentet fra Carol M. Santas bok Lære å lære.

8 Hva er det? Egenskaper? Eksempler Virkemidler Visuelle virkemidler
Linjer, former, farger og forholdet mellom dem Får fram uttrykk og innhold i bildet Leder øynene våre i ulike retninger Virkemidler Visuelle virkemidler Hjelper oss å fokusere på viktige ting i bildet Får fram en tredimensjonal virkning på en todimensjonal flate Det gylne snitt Bevegelse Synsvinkel Farger, lys og skygge Tilbeke til start Eksempler


Laste ned ppt "Nye utfordringer Læringsstiler Taksonomi Læringsstrategier."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google