Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Et verktøy for arbeid med lesing i alle fag Mathopen skole

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Et verktøy for arbeid med lesing i alle fag Mathopen skole"— Utskrift av presentasjonen:

1 Et verktøy for arbeid med lesing i alle fag Mathopen skole

2 Målet med å innføre Leselos er:
øke elevenes læringsutbytte i alle fag gjennom økt lesekompetanse øke lærernes kompetanse innenfor leseutvikling øke lærernes vurderingskompetanse omkring lesing

3 Hovedområder i Leselos
Målretting Førforståelse Koding Ordforråd Leseforståelse Metakognisjon

4 Skjema for alle områdene

5 Målretting

6 Hvorfor målretting? Elevene må vite hvorfor de skal lese teksten, få mulighet til å lese den hensiktsmessig Motivasjon og mestring Forutsigbarhet (Hattie og Timperly, 2007)

7 Førforståelse

8 Førforståelse… Jo mer du kan når du går inn i teksten, jo mer tar du med deg ut. De som kan noe fra før, lærer mer. Henning Fjørtoft 2012

9 Å orientere seg i teksten
Titler og overskrifter Bilder og bildetekster Ikke- kontinuerlig informasjon Rammetekster Hvilke lure knep har forfatteren gjort for å løfte fram det viktige i teksten?

10

11 Koding

12 Forholdet mellom arbeid med koding og forståelse gjennom hele skoleløpet

13 ”Evnen til å lese raskt, nøyaktig og med en passende uttrykksmåte”.
Å lese med flyt ”Evnen til å lese raskt, nøyaktig og med en passende uttrykksmåte”. (National Reading Panel, 2000)

14 Ordforråd

15 Ordforråd Ordforrådet har stor betydning, og er en kritisk faktor for den skolefaglige utviklingen, og det er en klar sammenheng mellom ordforråd i førskolealder og senere leseferdigheter. (Hagtvedt, Lyster mfl 2011, ref. i veileder om begrepslæring) Matheus effekten

16 Leseforståelse Tekst og ensetnigssammendrag

17 Stille spørsmål fra teksten
Viktig å jobbe med spørsmål på alle nivåer – «finne» og «tenke» spørsmål.

18 Leseforståelse Reflektere over og vurdere tekstens form og innhold
(Analyse, syntese og vurdering) Tolke og forstå teksten (Forståelse og anvendelse) Finne informasjon i teksten (Kunnskap)

19 Knyttnevetesten Når eleven skal starte på en ny og ukjent tekst/bok:
Legg håndflaten åpen på bordet, ta inn en finger for hvert ord du ikke kan avkode eller ikke forstår i teksten. Hvis du i løpet av første side har tatt inn alle fingrene og knyttet neven, er teksten for vanskelig for deg på det stadiet du nå er i din leseutvikling.

20 Metakognisjon Draftet har to komponenter for metakognisjon…
Metakognisjon er selve overbygningen i leselos og skal koples opp på alle de øvrige komponentene i draftet Alle tenker noe om teksten de leser Alle har en mening om teksten, men ikke alle sier noe om det… Matakognisjon handler om bevissthet rundt egen læring Har jeg forstått eller ikke forstått? Hva har jeg lært og gjort? Hva kunne jeg ha gjort annerledes? Hvilke strategier har jeg brukt? De fleste av elevene våre forstår når de ikke har forstått Forskning viser at de svakeste leserne ikke reflekterer over at de ikke forstår, fordi de forventer at det er sånn

21 Å kontrollere egen leseforståelse
Stopp opp og … …tenk på det du leser, hva handler dette om? …finn ut hva du forstår og hva du ikke forstår. …tenk på hva dette minner deg om. … lag spørsmål i hodet ditt. …tenk på hva du tror skjer videre.

22 Hvilke områder trenger du å jobbe videre med?
Leselosen et alternativ til draftet. Brukervennlig for elevene. Nyttig ved underveisvurdering. Hvilke områder trenger du å jobbe videre med?


Laste ned ppt "Et verktøy for arbeid med lesing i alle fag Mathopen skole"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google