Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Framtida nå – les og forstå!” Uke 17-18

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Framtida nå – les og forstå!” Uke 17-18"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Framtida nå – les og forstå!” Uke 17-18
Lisbeth M Brevik

2 Læringsstrategier (SQ3R): før-, underveis- og etterlesing
1. trinn repetert lesing, skumme, tankekart, tidslinje 2. trinn skanne 3. trinn lage spørsmål, ordbank 4. trinn kontekst 5. trinn VØL-skjema, ordbok 6. trinn avsnitt, storyboard 7. trinn oppsummering, venndiagram trinn Lesestrategier: repetert lesing, skumme, skanne, lage spørsmål, kontekst, ordbok, avsnitt, oppsummering. Diagrammer: tankekart, tidslinje, ordbank, VØL-skjema, storyboard, venndiagram, sosiogram.

3 Lesing av fagtekster (1. trinn)
Lisbeth M Brevik

4 1. trinn FØRLESING Skumme: Lærerstyrt, felles på tavla, lese bilder og overskrifter. Tankekart: Lærerstyrt, felles på tavla, enkelt tankekart (nivå 1) med stikkord og tegninger om hva elevene vet om temaet fra før. UNDERVEIS Repetert lesing: <her må dere beskrive hvordan dere gjør det i dag> ETTERLESING Tankekart: Lærerstyrt, felles på tavla, enkelt tankekart (nivå 1) med stikkord og tegninger om hva elevene har lært om temaet. Tidslinje: Lærerstyrt, felles på tavla, gjenfortelling fra en tekst med stikkord. Dagens løp.

5 Lesing av fagtekster (2. trinn)
Lisbeth M Brevik

6 2. trinn FØRLESING Repetere: Skumme, Tankekart
Skanne: lærerstyrt, lese tekstbokser og uthevede ord. UNDERVEIS Repetere: Repetert lesing ETTERLESING Repetere: Tankekart, Tidslinje.

7 Lesing av fagtekster (3. trinn)
Lisbeth M Brevik

8 3. trinn FØRLESING Repetere: Skumme, Tankekart, Skanne
Spørsmål: Lærerstyrt, undring, klassen lager spørsmål sammen om et tema før de leser om det. Ordbank: Samle ord og uttrykk de kan om et tema før de jobber med temaet (før de leser). UNDERVEIS Tankekart: Ta notater fra teksten mens de leser. Tidslinje: Notere stikkord fra teksten mens de leser (kronologi). ETTERLESING Repetere: Tankekart, Tidslinje. Ordbank: Samle ord og uttrykk fra en tekst de har lest eller et tema de har jobbet med.

9 Lesing av fagtekster (4. trinn)
Lisbeth M Brevik

10 4. trinn FØRLESING Repetere: Skumme, Tankekart, Skanne, Spørsmål, Ordbank. UNDERVEIS Repetere: Tankekart, Tidslinje. Kontekst: Når elevene kommer til ukjente ord i teksten, bruker de teksten rundt til å gjette hva de ukjente ordene betyr. ETTERLESING Repetere: Tankekart, Tidslinje, Ordbank. Tankekart: Elevene lærer å strukturere stikkordene (flere nivåer). Tidslinje: Elevene lærer å velge ut fakta fra teksten og skriver egne punkter.

11 Lesing av fagtekster (5. trinn)
Lisbeth M Brevik

12 5. trinn FØRLESING Repetere: Skumme, Tankekart, Skanne, Spørsmål, Ordbank. VØ(L): Lærerstyrt, felles på tavla, hva elevene vet om temaet før de jobber med det (L). Elevene skriver spørsmål i midterste kolonne om hva de ønsker å finne ut i teksten (Ø). UNDERVEIS Repetere: Tankekart, Tidslinje, Kontekst. Ordbok: Elevene lærer å alfabetisere, bruke alfabetet til å slå opp ord riktig (raskt og effektivt). ETTERLESING Repetere: Tankekart, Tidslinje, Ordbank. VØL: Lærerstyrt, felles på tavla, hva elevene har lært om temaet etter å ha lest en tekst.

13 Lesing av fagtekster (6. trinn)
Lisbeth M Brevik

14 6. trinn FØRLESING Repetere: Skumme, Tankekart, Skanne, Spørsmål, Ordbank, VØ(L). UNDERVEIS Repetere: Tankekart, Tidslinje, Kontekst, Ordbok. Avsnitt: Elevene lærer å lese første avsnitt (ingress) og siste avsnitt av en tekst og gjette på hva teksten handler om. Svake elever lærer at de kan forstå hovedinnholdet uten å måtte lese hele teksten. ETTERLESING Repetere: Tankekart, Tidslinje, Ordbank, VØL. Storyboard: Elevene lærer å illustrere en tekst de har lest. Innledningen i første rute, avslutningen i siste rute. Hoveddelen i de seks midterste rutene. Dette kan brukes til å oppsummere en tekst og å planlegge egen tekst i 8 avsnitt.

15 Lesing av fagtekster (7. trinn)
Lisbeth M Brevik

16 7. trinn FØRLESING Repetere: Skumme, Tankekart, Skanne, Spørsmål, Ordbank, VØ(L). UNDERVEIS Repetere: Tankekart, Tidslinje, Kontekst, Ordbok, Avsnitt. ETTERLESING Repetere: Tankekart, Tidslinje, Ordbank, VØL, Storyboard. Oppsummering: Elevene lærer å oppsummere en tekst (hovedinnhold). Venndiagram: Elev lærer å sammenligne to ting. To sirkler med fakta.

17 Lesing av fagtekster (8. – 10. trinn)
Lisbeth M Brevik

18 8. trinn GENERELT SQ3R som modell med førlesing, underveislesing og etterlesing. FØRLESING Repetere: Skumme, Skanne, Spørsmål, Ordbank, VØL Tankekart: Strukturere stikkord i flere nivåer. UNDERVEIS Repetere: Tankekart, Tidslinje, Kontekst, Ordbok, Avsnitt. ETTERLESING Repetere: Tankekart, VØL, Storyboard, Venndiagram, Oppsummering. Tidslinje: Historiske hendelser i fagtekster. Fortellerstruktur i skjønnlitterære tekster. Ordbank: Samle ord og uttrykk om temaer, en side i en kladdebok pr tema. Sosiogram: Elevene beskriver forhold mellom mennesker i fakta.

19 9. trinn GENERELT Repetere: SQ3R som modell med førlesing, underveislesing og etterlesing. Innføre: Digitale diagrammer (power point). FØRLESING Repetere: Skumme, Skanne, Spørsmål, Ordbank, VØL, Tankekart. UNDERVEIS Repetere: Tankekart, Tidslinje, Kontekst, Ordbok, Avsnitt. ETTERLESING Repetere: Tankekart, VØL, Storyboard, Venndiagram, Oppsummering, Tidslinje, Ordbank, Sosiogram.

20 10. trinn GENERELT Repetere: SQ3R som modell med førlesing, underveislesing og etterlesing. Digitale diagrammer. FØRLESING Repetere: Skumme, Skanne, Spørsmål, Ordbank, VØL, Tankekart. UNDERVEIS Repetere: Tankekart, Tidslinje, Kontekst, Ordbok, Avsnitt. ETTERLESING Repetere: Tankekart, VØL, Storyboard, Oppsummering, Ordbank, Sosiogram. Tidslinje: Parallelle hendelser (historiske hendelser). Venndiagram: Sammenligne tre ting (tre sirkler).

21 Elektronisk informasjon
Målgruppe Lærere Foresatte Elever Informasjon Elektronisk (klikkbar) Enkel forklaring Eksempler

22 Læringsstrategier i Modum Kommune
Introside Kort info om hva vi gjør, hvorfor og når. Om førlesing, underveislesing og etterlesing. Klikkbare trinn: Pr trinn Om hvilke strategier som brukes på trinnet. Hver strategi er klikkbar. Hver strategi Kort info om hva strategien går ut på. Eksempler med bilder, elevarbeider, power point, etc. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

23 Tankekart Kort beskrivelse Eksempel (bilder)
Power point Første bilde har forklaring Siste bilde har kompetansemål og forslag til vurdering Før-, underveis- og etterlesing Hvordan tankekart brukes til før-, underveis- og etterlesing


Laste ned ppt "”Framtida nå – les og forstå!” Uke 17-18"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google