Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fra barnehage til Vgs: RELASJONER GODE BYGGE Å Motsatt av mobbing…..

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fra barnehage til Vgs: RELASJONER GODE BYGGE Å Motsatt av mobbing….."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fra barnehage til Vgs: RELASJONER GODE BYGGE Å Motsatt av mobbing…..

2 Hva?

3 Urie Bronfenbrenner / Psykolog
«Behovet for samvær er menneskelig og medfødt, men evnen til å omgås andre må vi læres opp til.» Urie Bronfenbrenner / Psykolog Sosial kompetanse handler med andre ord om å utvikle en del egenskaper som vi er født med, men som ikke bare kommer på plass av seg selv.

4 En del av det internasjonale Lions Quest, grunnlagt i 1975 i Ohio

5 Lions Quest i India

6

7 DMV handler om Å bygge gode relasjoner Trene sosiale ferdigheter
Ta ansvar for seg selv Øve på å ta valg Bygge Selvtilliten Konsekvensforståelse

8 Oppbygging av aktivitetene
Innledning Mål Forberedelse Fase 1: Utforske (aktivisere elevene) Fase 2: Erfare (knytte leksjonen til elevens kunnskaper, holdninger og erfaringer) Fase 3: Utvide (anvende ny info og ferdigheter, reflektere, elevark) Alle ser i bøkene. Innledningen forteller litt generelt om spørsmålstillingen i aktiviteten Målet beskriver målet eller hensikten med aktiviteten Forberedelsen forteller om det som evt må forberedes på forhånd før aktiviteten tar til Gjennomføringen er delt i 3 faser: Utforske (aktivisere elevene), erfare (knytte leksjonene til barnas egne ku-ho-erf) og utvide (integrere, utvide, anvende ny informasjon og nye ferdigheter)

9

10 Beslutningstreet

11 ”leken er det høyeste punkt i et menneskes utvikling”
Frøbel: ”leken er det høyeste punkt i et menneskes utvikling” Det frie uttrykk for et barns indre vesen

12 Samtalens betydning – - barns tanker og refleksjoner
Kommunikasjon med barn, om å ta de på alvor. Hva overfører vi til barna våre, bevisst og ubevisst??

13 Verdigrunnlag Likeverd Respekt Ansvar
Hvilket verdigrunnlag har din barnehage? Stemmer det med ditt eget verdigrunnlag?

14 Kursinnhold Mål & Visjon Verdisyn Menneskesyn Pedagogisk plattform
Gruppedanningsideer Lek og læring Leksjonsfremføringer Analyse og refleksjon Foreldresamarbeid DMV relatert til Lov om Barnehager, rameplan og Kunnskapsløftet Forskning Individuell evaluering av kurset

15 Hvorfor?

16 Motto DMV: ”Det er bedre å bygge barn og unge enn å reparere voksne”

17 FORSKNING En undersøkelse fra Utdanningsdirektoratet viser at: ”Det er mitt valg” er et av de mest brukte forebyggingsprogram i Norge. - DMV har ”dokumentert effekt" for forebygging av problematferd og utvikling av sosial kompetanse Over skoleansatte har blitt kurset siden 1990 Også pedagogiske høgskoler i Norge gjennomfører kurs i DMV. Skolen har et ansvar

18 Kunnskapsløftet - Generell del
”Den viktigste av alle pedagogiske oppgaver er å formidle til barn og unge at de stadig er i utvikling slik at de får tillit til egne evner.” « Opplæringens mål er å ruste barn, unge og voksne til å møte livets oppgaver, se framover og øve evnen til å treffe valg med fornuft» « …Den må venne dem til å ta ansvar, til å vurdere virkningene for andre av egne handlinger og å bedømme dem med etisk bevissthet» Forankring av satsingen på forebyggende arbeid i Kunnskapsløftet. Fra generell del av læreplanen; hvor viktig det er med individuell vekst og utvikling. Livskunnskap gjennom å treffe avgjørelser med konsekvenser. Ansvarslæring.

19 Forankringer fra Læreplanen: Kompetansemål 1-10 fra innledningen i DMV-materiellet
NORSK SAMFUNNSFAG NATURFAG KROPPSØVING MUSIKK MAT OG HELSE RLE

20 Ivaretar ulike læringsstiler:
Den Visuelle Den Auditive Den Kinestetiske

21 SEL forbedrer de akademiske resultatene
23 % økning i egne ferdigheter 9% forbedring i holdninger når det gjelder en selv, andre og skolen 9-10% positiv forbedring i egen oppførsel 11% økning i akademiske resultater Kilder: Durlak, J.A., Weissberg, R.P., Taylor, R.D., & Dymnicki, A.B. (submitted for publication). The effects ofschool-based social and emotional learning: A meta-analytic review; Zins, Weissberg, Wang, & Walberg(2004). Building Academic Success on Social and Emotional Learning (SEL): What Does the Research Say? 21

22 Lærere observerer at elevene…
…viser hensyn og omtanke. …viser styrket evne til å ta ansvar. …viser øket evne til å stå imot ytre påvirkning. …viser øket evne til å uttrykke følelser. …viser øket evne til å opptre klassesammenheng. …viser øket selvfølelse.

23 Kunnskap – holdning - handling

24 Hvordan?


Laste ned ppt "Fra barnehage til Vgs: RELASJONER GODE BYGGE Å Motsatt av mobbing….."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google