Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Weitblick Presentasjon av oppgavestoffet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Weitblick Presentasjon av oppgavestoffet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Weitblick Presentasjon av oppgavestoffet
Kirsten Skorge

2 Å lære et fremmedspråk – læringsstrategier i Weitblick
Vise til innholdsfortegnelsen og hvordan de ulike delene i boken er markert med farger 2

3 Weitblick 1 og Weitblick 2

4

5 Læringsstrategier "Læringsstrategier er framgangsmåter elevene bruker for å organisere sin egen læring. Dette er strategier for å planlegge, gjennomføre og vurdere eget arbeid for å nå nasjonalt fastsatte kompetansemål. Det innebærer også refleksjon over nyervervet kunnskap og anvendelse av den i nye situasjoner." (Oppl.l. § 1-2 og LK06 generell del)

6 Å lære et språk ”Læring av et nytt fremmedspråk bygger på erfaringer fra tidligere språklæring både i og utenfor skolen. Når vi er bevisst hvilke strategier som brukes for å lære fremmedspråk, og hvilke strategier som hjelper oss til å forstå og å bli forstått, blir tilegnelsen av kunnskaper og ferdigheter enklere og mer meningsfylt.” (Læreplanen – Formål side 2)

7 Metakognisjon i fremmedspråksopplærlingen
Eleven må ha et språk for å kunne beskrive egen læring Implisitt eller eksplisitt opplæring i læringsstrategier? Eleven må få oppskrifter på hvordan hun/han kan arbeide for å nå målene. Læreren må modellere hvordan ulike strategier kan brukes. ”the good language learner” – eleven som har ”knekt koden” – som er aktiv deltaker i læreprosessen

8 De fem ulike språkferdighetene
Verstehen Hören – Lesen Sprechen An Gesprächen teilnehmen – Zusammenhängendes Sprechen Schreiben Vise til innholdsfortegnelsen og hvordan de ulike delene i boken er markert med farger

9

10 Hören - Verstehen Møte med muntlig tysk: Læreren, cd-innspillinger og lydfiler. Filmer, tv-programmer og musikk

11 Lyttestrategier Lære å mestre ulike lyttesituasjoner
Ulike formål med lyttingen aktivisere forkunnskapene tema, sjanger fokusere på kjente ord og uttrykk transparente ord – gjette betydningen internasjonale ord, geografiske ord, tall unngå å fokusere på ukjente ord og uttrykk, henge med selv om det er mye som blir sagt som man ikke forstår

12 Eksempler på lytteoppgaver
WB1: 2.10 side 35 5.1 side 86, 5.6 side 87 6.1 og 6.4 side 104 WB2: Lokus nettsted Kap 3 Steile Hänge, Schnee und blauer Himmel Richtig oder falsch? I lærerressursen (under kapittelressurser) finner du lytteprøver, oppgaver og løsninger.

13 Lesen - Verstehen

14 Lesestrategier Lytte- og lesestrategier mye til felles (Verstehen)
Å forberede seg på lesingen. Aktivisere forkunnskapene. Skaffe seg overblikk. Se på bilder, overskrifter og struktur. Sjanger? Målet med lesingen avgjør hvilken strategi en benytter. Finne spesiell informasjon – lese selektivt (skanne) Få tak i de store linjene – skumlese Lese for å få med seg hovedinnholdet Lese for å forstå alt (hensikten er å lære tysk)

15 Eksempler på leseoppgaver
WB1: 2.6, 2.9 og 2.10 side 35, 2.13 side 36 2.17 side 37 WB2: 2.1, 2.4 side 34 2.7, 2.8 og 2.9 side 35

16 Sprechen – An Gesprächen teilnehmen

17 Talestrategier - samtale
Enkle dialogstrukturer – mønsterdialoger. Bruke fuskelapper. Handler mye å tørre - prøve og feile. Små grupper hvor alle hjelper hverandre til å komme videre når man står fast. ”Wie heißt es auf Deutsch?” Bruke omskrivinger og synonymer Understreke med mimikk og kroppsspråk Lære å ta tenkepauser og fylle inn med muntlige uttrykk som ”Na ja./ Meinst du das?/Genau! /Ach so!/ Doch osv.

18 Sprechen - Oppgaver for å utvikle gode samtalestrategier
WB1: 2.3 side 34 2.8 side 35 5.12 og 5.17 side 88 WB2: 1.6 side 19 3.4 side 48 7.8 side 117

19 Zusammenhängendes Sprechen

20 Å kunne snakke sammenhengende tysk – alene. Oppgavetyper
WB1: 2.21 side 37 5.9 side 87 6.3 side 104 8.15 side 144 10.5 side 175 WB2: 3.7 side 49 8.6 side 133 12.7 side 211

21 Schreiben Tekstene som mønstre for egen skriving

22 Skrivestrategier Mål å fri seg litt etter litt fra mønstrene
Skrive direkte på målspråket – ikke oversette Ta i bruk det en lærer underveis og utrykke seg enkelt Lov å prøve og feile og være kreativ Finne fram til aktuelle ord og uttrykk Idémyldring i grupper Lage tankekart Bruke hjelpemidler hensiktsmessig Tilbakemelding og veiledning Skrive flere utkast

23 Eksempler på skriveoppgaver
WB1: Skriveoppgavene i kapittel 3 WB2: 3.12 side 49 6.7 og 6.9 side 99 8.5 side 132 10.6 side 173 12.10 side 211

24 Takk for meg.


Laste ned ppt "Weitblick Presentasjon av oppgavestoffet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google