Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Matematikk muntlig på studieforberedende program

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Matematikk muntlig på studieforberedende program"— Utskrift av presentasjonen:

1 Matematikk muntlig på studieforberedende program
Hvordan skal vi vurdere prestasjonene til eksamen med 48 timers forberedelsestid?

2 Hva sier læreplanen? Å kunne uttrykke seg muntlig……. Å kunne regne……..
Å kunne bruke digitale verktøy…….

3 Å uttrykke seg muntlig i matematikk
Gjøre seg opp en mening, stille spørsmål, argumentere og forklare en tankegang ved hjelp av matematikk Være med i samtaler, kommunisere ideer og drøfte problemer og løsningsstrategier med andre

4 Kunne regne Problemløsning og utforsking som tar utgangspunkt i praktiske, dagligdagse situasjoner og matematiske problemer. Kjenne godt til og mestre regneoperasjoner, bruke varierte strategier, gjøre overslag og vurdere hvor rimelige svarene er

5 Bruke digitale verktøy
Bruke slike verktøy til spill, utforskning, visualisering og publisering. Bruke digitale verktøy til problemløsing, simulering og modellering. Presentere data og være kritisk til kilder, analyser og resultater.

6 Vurderingskriterier Få sentrale føringer, men forsøk er i gang med å bruke generelle kriterier i fire fag: Matematikk, Engelsk, Samfunnsfag og Mat og helse Muntlig eksamen er lokalt gitt med lokale vurderingskriterier

7 Utfordringer Hvordan vurdere det faglige innhold?
Hvordan vurdere presentasjonene? Hvordan vurdere svar på utdypende spørsmål?

8 Forslag til holdepunkter
Momenter for faglig innhold Momenter til presentasjonen

9 Momenter til vurdering av faglig innhold
Tre kompetanseområder: Begrepskompetanse Prosedyrekompetanse Problembehandlingskompetanse

10 Momenter til vurdering av presentasjon
Fire områder Organisering av presentasjonen Bruk av multimedia Kommunisering av matematikk Originalitet

11 To tradisjoner Negativ vurdering (Trekk for det eleven ikke kan)
Positiv vurdering ( Pluss for det eleven kan)

12 Vurderingsskjemaer Kjennetegn på vist kompetanse Positivt formulert
Tre nivåer

13 Eksempel på skjema Kompetanse Begreper Bruker noen sentrale begreper
riktig Bruker flere sentrale begreper riktig Bruker mange sentrale begreper med god oversikt Prosedyrer Regner riktig på enkle problemer og bruker riktige symboler Regner riktig på de fleste problemer, velger og behandler symboler godt Regner riktig på alle problemer, velger og behandler symboler og ulike representasjoner med god oversikt Problemløsing Lager og løser enkle problemstillinger på en standardisert måte Lager sammensatte problemstillinger og løser dem på mer enn en måte. Lager sammensatte og relevante problemstillinger og løser dem på mange måter


Laste ned ppt "Matematikk muntlig på studieforberedende program"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google