Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Historiefaget i skolen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Historiefaget i skolen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Historiefaget i skolen

2 Historiebevissthet i skolen
Skolefaget historie – særlig ett formål: historisk dannelse Dansk læreplan: ” Historiefagets formål er på nuværende tidspunkt at udvikle og styrke elevernes … identitet samt deres demokratiske dannelse ”

3 Historiefaget er også…
Historie er undring Historie er mysterier Historie er oppdagelse Historie er elevens liv

4 Historie i skolen Historisk dannelse historisk bevissthet
Historisk opplevelse Historie som samtidsfag Ulik vekt til ulike tider Tradisjonelt vekt på dannelse Hva med kunnskapsløftet?...

5 Historiebevissthet – et nåtidsfag
K-06 innledning: Faget skal videre bidra til utvikling av bevissthet om at mennesker inngår i en historisk sammenheng, og at de befinner seg der de er i dag som følge av en lang rekke historiske begivenheter Samtidsorientering er viktig del av historiebevissthet

6 Småsk.trinnet: Nær fortid
Kompetansemål etter 4. årstrinn: Mål for opplæringen er at eleven skal kunne …fortelle om egen familie én til to menneskealdrer tilbake og om hvordan levevis og levekår har endret seg

7 Eksempel

8

9 Hva kan vi utnytte personlig historie? Hva kan vi oppnå ved det?
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne …bruke begrepene fortid, nåtid og framtid og skille mellom dem …fortelle om egen familie én til to menneskealdrer tilbake og om hvordan levevis og levekår har endret seg Kronologi og endring over tid – må grunnleggende knyttes til elevene selv Eleven må jobbe med ulike aktiviteter som knytter seg til tiden som tar opp endringer i deres egne liv Eksempler:

10 Eleven – tid - endring Grunnleggende ting: som klokke, ukedager, måneder, årstider, årlige begivenheter Begrep som: før, etter, i dag, i morgen Spørsmål som utfordrer hva de kan huske: Hva er den eldste? Hva er det første du husker? Hva er det morsomste du har opplevd? Hva er det beste som har skjedd deg? Kan du huske når…? Hva er det tidligste du kan huske? Har du noen gang…? Når…?

11 Kronologisk forståelse
Aktivitet: Hva er gammelt? Hva er nytt? For eksempel: Utforske et bilde for en bedre forståelse av fortid og nåtid

12 Eksempel Krambua

13

14 Hva er eldst?

15 Andre eksempler på å utvikle kronologisk forståelse:
Enkelt: Hva gjorde de i helgen, i ferien, i påsken… Hvor har eleven bodd? Generasjoner: Lage familietre. Gjenstander før og nå Velge typer av gjenstander hvor det er mulig å samle gammelt og nytt: Leketøy Kjøkkenredskaper Bilder dem selv i ulike aldre Bilder av familiemedlemmer som barn Bilder av foreldre i ulike aldre: tidslinje – tegning Bilder av barn til ulike tider Samle informasjon – samarbeide (voksen – medelever) – undersøke finne ut - lære

16 Forstå mennesker og endring

17 Forstå mennesker og endring
Bruke fortellingen i før – nå perspektiv Ark deles i to. Venstre: Navn. Jeg og mine klær Høyre: Jegeren og hans klær Eller Venstre: Mor/far på jakt Høyre: Jegeren på jakt.

18 Fra vite at til vite hvordan
do history Eleven som oppdager og detektiv Elevenes møte med historikeren og arkeologen Eleven som historiker og arkeolog

19

20 Kunnskapsløftet * Kompetansemål etter 4. årstrinn
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne • utforske kilder og bruke disse til å lage etterligninger av gjenstander fra fortiden Kompetansemål etter 7. årstrinn • utforske ulike kilder, illustrere hvordan disse kan gi forskjellig informasjon om fortiden, og forklare hvordan historikere bruker disse til å lage historiske framstillinger Kompetansemål etter 10. årstrinn • søke etter og velge ut kilder, vurdere dem kritisk, og vise hvordan ulike kilder kan gi forskjellige framstillinger av historie Fra å vite at til å vite hvordan

21 Vite hvordan

22 Vite hvordan

23 Vite hvordan

24 Vite hvordan

25 Vite hvordan: Bruk av gjenstander
Førstehåndserfaring. Ta på, føle, se, lukte… Ferdighetsbasert Aktiv læring - undersøkende Motiverende Meningsfylt – forstå hvordan ting virker Eksempler:

26 Undersøke gjenstander
                                                                                                                                                      

27 Spørsmål eller spørsmålsark til undersøkelse
Observasjon Hvordan føles det? Hva ser det ut som Hvilke farger har redskapet? Er redskapet hardt eller mykt? Er redskapet tungt eller lett? Er redskapet stort eller lite? Kan redskapet åpnes? Hva er redskapet laget av? Er det noen dekorasjoner? Står det noe på det? Har det en lukt?

28 Spørsmål eller spørsmålsark til undersøkelse
Tolking Er det håndlaget eller laget av en maskin? Hvor gammelt tror du det er? Er det personlig eller laget for salg? Hvor tro du det kommer fra? Hvorfor er akkurat disse materialene brukt? Hva slags person tropr du har eid det? Hva tror du redskapet ble brukt til? Hvordan brukes redskapet? Finnes dette redskapet i dag?

29 Bruk av gjenstander i 2. klasse: Familiebilder

30 Bruk av gjenstander i en 2. klasse
De fleste barn tar bilder Samle bilder hjemme: Egne, fra foreldre og besteforeldre. Se på familiebilder fra i dag og fra fortiden. Hva er annerledes? Hva er likt? Hvorfor er de kledd slik? Hvorfor er alle sort/hvitt? Er alle sort/hvite bilder gamle? Tema: Snakke med dem om ferier de husker. Samle feriebilder Snakke. Lage kronologier

31 Vite hvordan: Bruk av gjenstander Lage museum
Da bestefar og bestemor var unge. Samarbeide med voksne: Samle inn og samarbeide med museum Lage utstilling Lage billetter Være vakter Være museumskonservatorer Katalogisere Skrive merkelapper

32 Kunnskapsløftet * Kompetansemål etter 4. årstrinn
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne • utforske kilder og bruke disse til å lage etterligninger av gjenstander fra fortiden Kompetansemål etter 7. årstrinn • utforske ulike kilder, illustrere hvordan disse kan gi forskjellig informasjon om fortiden, og forklare hvordan historikere bruker disse til å lage historiske framstillinger Kompetansemål etter 10. årstrinn • søke etter og velge ut kilder, vurdere dem kritisk, og vise hvordan ulike kilder kan gi forskjellige framstillinger av historie Fra å vite at til å vite hvordan

33 Historisk metode

34 Historisk metode Eleven må selv oppdage Eleven må selv erfare
Hvordan vet vi hva vi vet? Hvorfor vet vi om hva? Hvorfor endrer hva og hva seg?

35 Hva er historisk metode?


Laste ned ppt "Historiefaget i skolen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google