Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VFL i klasserommet Har ikke VFL absolutt hele tiden. Men alle lærere har en tanke om hva man ønsker å oppnå med undervisningen. Det er jo dette som er.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VFL i klasserommet Har ikke VFL absolutt hele tiden. Men alle lærere har en tanke om hva man ønsker å oppnå med undervisningen. Det er jo dette som er."— Utskrift av presentasjonen:

1 VFL i klasserommet Har ikke VFL absolutt hele tiden. Men alle lærere har en tanke om hva man ønsker å oppnå med undervisningen. Det er jo dette som er VFL. Hva vil vi at elevene skal lære og hvordan kan vi sjekke at de faktisk har lært det. Et viktig prinsipp er at man skal planlegge for læring, ikke aktivitet!

2 VFL i klasserommet Mål Kriterier Læringspartnere Refleksjon: Spørsmål
Egen læring Litt av det jeg kom på at jeg gjør i klasserommet og som jeg skal si litt mer om. Egenvurdering

3 Mål for timen La elevene være med på å formulere målet!
Eks.: Vis et bilde av en viking og si: dette er en romersk kriger. Diskusjon: hvorfor/ hvorfor ikke?  lag mål! Eks.: Start med en påstand. Ikke si: I dag skal vi lære om substantiv. Gjør deg ”dummere” enn du er og la elevene forklare. Ikke lær elevene først, så still spørsmål. Still spørsmål først, så lær dem! Også lesing!! Det skal hele tiden være tydelig for elevene hva de skal lære, på hvilken måte og hvorfor. Noen ganger (oftest) har læreren laget målet på forhånd. Andre ganger kan elevene være med å formuelere. Trenger ikke å ta lang tid. Ikke nødvendigvis bare si målet. Mange faller av og blir umotivert om du sier vi skal lære om virkemidler i dikt. Viste en gang et dikt som Lakrislisser og sa det var en faktatekst. Elevene protesterte og forklarte hvorfor det ikke var tilfellet og på den måten kom vi lett inn på timens egentlige agenda og formulerte raskt et må for timen som handlet om virkemidler i dikt.

4 SPØRSMÅL Tenk over hvordan du stiller spørsmålene.
Gi elevene tenkepause Still åpne spørsmål Begrunne svarene Ballspretten Spørsmål og svarsekvensen gir deg som lærer nyttig informasjon om elevenes kompetanse og ferdigheter. De planlagte spørsmålene er ofte de beste. Ikke pek på en elev som skal svare med en gang, gi dem tid til å tenke. Forskning viser at svarene ble lengre, flere svaralternativer kom frem og frykten for å svare feil ble mindre. Åpne spørsmål: Lekte du ute etter skolen i går?  Hva gjorde du etter skolen i går? Hva er meningen med et demokrati?  Hva TROR du er meningen med et demokrati? (Det første spørsmålet kan være skummelt å svare på, fordi elevene tror at læreren er ute etter ETT rett svar. Mens det andre spørsmålet er mer åpent og innbyr til flere synspunkter og dermed mer aktiv læring for elevene. Er Norge et demokrati?  Hva betyr det at Norge er et demokrati? Ballspretten: Krever trygghet! En elev svarer på et spørsmål. Sprett og bygg videre på svaret eleven gir. Hva synes du om Saras svar, er du enig? Kan du utdype det Jens sa litt mer? Karl, kan du kombinere alt som har blitt sagt til ett svar? Viktig å ikke bare gjenkalle fakta, men begrunne svarene!

5 Bevis for læring logg Papirlappen V(Ø)L-skjema
Skrive før og etter emnet og sammenligne Læringspartner Samtale, diskusjon Presentasjoner Tomler, vurderingsklosser, trafikklys, målskive Rollespill Finn den beste fortellingen din. Hvorfor er den best? Få elevene til å sette ord på suksessfaktorene!

6 Create nowhere to hide in order to get high quality information.
Dylan William Få elevene til å aktivt delta i sin egen læring Whiteboardtavler Svar i boka Rekk opp hånda Læringspartner Vurderingsklosser Jeg får innimellom en elev til å regne ut en oppgave på tavla. Da er det lett at de 20 andre detter ut og tar seg en liten pause. La dem regne det samme mattestykke i boka og sammenligne med det eleven på tavla skriver.

7 Oppsummering av mål Papirlappen – gjerne post-it
Målskiva – også på smartboard, jfr se om vi utvikler oss. Læringspartner! Faste, bestemt av lærer, ikke si snakk med sidemannen… Lappene i koppen, kan bruke The hat eller smartboard. Vurdere sammen på gruppa hva det viktigste de har lært er. Laminerte målkort, skrive med whiteboardtusj. Vøl-skjema.

8 Papirlappen er en kort og grei måte å sjekke hvor mange som har lært det de skal. Enten: Si et spørsmål elevene skal svare på, eller skrive en ting de har lært og samle inn. Dersom man stiller spørsmål med forskjellige svaralternativer, kan man stå på ulike steder i klasserommet og enkelt telle opp hvor mange som har rett.

9 Læreren snakker FOR mye i klasserommet
Læreren snakker FOR mye i klasserommet. Få elevene til å sitte sammen i grupper å diskutere det viktigste de har lært. Gjerne hva de vil lære mer om og eventuelt hva de ikke forsto. To ting jeg har lært og et spørsmål jeg har. Målskivene på bildet er fra sparklebox.co.uk

10 Sparklebox.co.uk

11

12 Larvetime Bruk logg: skriv hva du har blitt bedre til og hva du synes har vært vanskelig. Arbeidsplan med vurdering på småskoletrinnet. Vurdere vanskelighetsgrad og egen innsats.

13 Perioder: forskjellig bruk av trafikklyset
Perioder: forskjellig bruk av trafikklyset. Vær tydelig på hva det brukes til. Vise ønsket arbeidsro. Lærer vurderer elevenes arbeidsro.

14 Vurdering av innsats og arbeidsro
Vurdering av innsats og arbeidsro. Smartboard: mulighet til å følge utviklingen over tid.

15

16 Vurderingsbok på slutten av uka. Diktat og ukas mål i forskjellige fag
Vurderingsbok på slutten av uka. Diktat og ukas mål i forskjellige fag. Også foreldreinkludering.

17 Skrive mer selv på høyere klassetrinn.


Laste ned ppt "VFL i klasserommet Har ikke VFL absolutt hele tiden. Men alle lærere har en tanke om hva man ønsker å oppnå med undervisningen. Det er jo dette som er."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google