Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lesing av fagtekster Nordre Modum ungdomsskole

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lesing av fagtekster Nordre Modum ungdomsskole"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lesing av fagtekster Nordre Modum ungdomsskole
Framtida nå - les og forstå! Lesing av fagtekster Nordre Modum ungdomsskole

2 Framtida nå - les og forstå!
“The problem is not illiteracy but comprehension. The bulk of older readers can read but they cannot understand what they read.” Framtida nå - les og forstå!

3 Framtida nå - les og forstå!
Før – lesing var i stor grad noe som elevene drev med på egen hånd Nå – lesing er noe elever og lærere jobber med sammen Førlesing Underveislesing Etterlesing Framtida nå - les og forstå!

4 Framtida nå - les og forstå!
Jeg har aldri vært borti noen av de lesemåtene. Det var helt nytt for meg når jeg så de plakatene henge i klasserommet første skoledag. Men etter at jeg har gjort det selv, føler jeg at det har hjulpet meg mye med å forstå litt mer. Det eneste jeg hadde brukt på barneskolen var tankekart og notert litt. Elev 8. trinn Framtida nå - les og forstå!

5 Lesestrategier / læringsstrategier / undervisningsstrategier
Framtida nå - les og forstå! Lesestrategier / læringsstrategier / undervisningsstrategier Lesestrategier Alle tiltak leseren setter i verk for å fremme forståelsen. Gjennomsyrer aktivitetene i læringsarbeidet på skolen og hjemme Ikke noe som elevene driver med – lærer og elever i fellesskap Gjennomtenkte bestillinger fra læreren Framtida nå - les og forstå!

6 Hvordan arbeide med lesestrategier?
Framtida nå - les og forstå! Hvordan arbeide med lesestrategier? Lærer introduserer og forklarer Hva, hvordan og hvorfor Lærer modellerer Elevene trenger modeller og mønster for arbeidet Læreren må tenke høyt sammen med elevene Elevene prøver ut under veiledning Elevene får mange muligheter til utprøving i alle fag Metakognitiv oppfølging Samtale, logg, oppgaver Framtida nå - les og forstå!

7 Hvordan jobber du med lekser hjemme?
Framtida nå - les og forstå! Hvordan jobber du med lekser hjemme? Jeg prøver å tenke på ”før vi leser, mens vi leser og etter at vi har lest”. Når jeg er i ferd med å sette i gang med fagteksten, gjør jeg noen aktiviteter før jeg skal nærlese. Noen ganger stiller jeg spørsmål til teksten, samt at jeg pleier å lese ingresser, sammendrag, overskrifter og se på bilder. Mens jeg nærleser teksten, noterer jeg noen få stikkord, slik at jeg får sortert teksten i forskjellige bokser i hodet mitt. Andre ganger skriver jeg noen faktasetninger. Alt er etter som. Etter jeg har lest setter jeg meg ned og ser på stikkordene, og prøver å gjenfortelle innholdet. Elev 8.trinn Framtida nå - les og forstå!

8 Framtida nå - les og forstå!
Lekser les side 97 – 104 og gjør oppgave 1-10 side 105 Velg ut fem viktige årstall mellom 1814 og Lag en tidslinje. Begrunn valgene dine. Skriv ned avsnittsoverskriftene i et tokolonneskjema. Skriv tre stikkord til hver overskrift slik at du kan gjenfortelle innholdet for makkeren din. Skriv en kort tekst om innføringen av parlamentarismen. Framtida nå - les og forstå!

9 Framtida nå - les og forstå!
Gode lekser er litt ”ut av” oppgaver fra boka. I noen fag kan det bli veldig mye oppgaver som står nummerert i boka. For eksempel; gjør oppgave 1-10 siden 78 i lærerboka. Disse syns jeg blir kjedelige hvis det blir mye av dem. Fordi du bare får trent deg på å sette opp oppgaven i margen og finne svarene i teksten. Jeg liker bedre oppgaver som lærerne kanskje har funnet opp, og noen som er hentet andre steder enn læreboka. Elev 9. trinn Framtida nå - les og forstå!

10 Lesestrategiske skjemaer
Framtida nå - les og forstå! Lesestrategiske skjemaer VØL Tankekart – forskjellige typer Tidslinje Venndiagram To-kolonneskjema – forskjellige typer Framtida nå - les og forstå!

11 Framtida nå - les og forstå!
Før vi begynner et tema liker jeg at vi har gått litt igjennom hva vi skal ha om, se noen små filmklipp. Det hjelper meg veldig å forstå det vi skal lære om, istedenfor å bare begynne rett på temaet. Elev 9. trinn Framtida nå - les og forstå!

12 Bruk av youtube i førlesinga
Framtida nå - les og forstå! Bruk av youtube i førlesinga Vet Ønsker å lære Har lært No more king The Patriot Vet Ønsker å lære Har lært pilgrimmer Mayflower 1620 Kom fra England til USA Kolonier Ikke mer konge Løsrivelse fra England Framtida nå - les og forstå!

13 Framtida nå - les og forstå!
Tankekart Framtida nå - les og forstå!

14 Framtida nå - les og forstå!
Tankekart Jeg liker å jobbe med tankekart, fordi det er veldig beroligende å sitte og brainstorme over det. Det er mye enklere enn å sitte med boken som det står mange ting i, for da går det litt i surr. Jeg syns det er mye bedre og jobbe med tankekart enn oppgaver, fordi at det er en variasjon fra alle oppgavene vi pleier og gjøre. Og når man gjør oppgaver sånn kan man bare leite etter svaret, men med en tankekart må man bruke hodet. Framtida nå - les og forstå!

15 Framtida nå - les og forstå!
Framtida nå - les og forstå!

16 Framtida nå - les og forstå!
Tidslinje Framtida nå - les og forstå!

17 Framtida nå - les og forstå!
Tidslinje i presentasjoner Formannskapslovene ble innført

18 Framtida nå - les og forstå!
Venndiagram Framtida nå - les og forstå!

19 Framtida nå - les og forstå!
Venndiagram Framtida nå - les og forstå!

20 Framtida nå - les og forstå!
Framtida nå - les og forstå!

21 Framtida nå - les og forstå!
To-kolonneskjema Framtida nå - les og forstå!

22 Framtida nå - les og forstå!
To-kolonneskjema Framtida nå - les og forstå!

23 Framtida nå - les og forstå!
To-kolonneskjema Framtida nå - les og forstå!

24 Framtida nå - les og forstå!
To-kolonneskjema Framtida nå - les og forstå!

25 Lesestrategier / læringsstrategier / undervisningsstrategier
Framtida nå - les og forstå!


Laste ned ppt "Lesing av fagtekster Nordre Modum ungdomsskole"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google