Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erfaringskonferanse Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud 18.november.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erfaringskonferanse Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud 18.november."— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfaringskonferanse Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud 18.november

2 Organisering av tilbudet Overhalla kommune, ca 3700 innbyggere Kommunen har 39 institusjonsplasser Omorganisering januar 2011 Akuttavdeling; 6 døgnplasser + dagbehandlingsrom Kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud, lindrende behandling/pleie, utskrivningsklare, andre kortidsplasser 25 min. til sykehus og legevakt Legetjeneste i samme bygg

3 Kompetansebehov Sykepleiere/spesialsykepleiere(lunge, kreft, aldring og helse, smerte) Legevisitt 5/7 Fysioterapi daglig Hjemmesykepleien er en del av bemanningen Ukentlig tverrfaglige samarbeidsmøter

4 Rekruttering Kommunehelsetjenesten må gjøres attraktiv for nye helsearbeidere(jfr. samh. ref.) KØ-tilbudet medfører minimal bemanningsøkning, bare en «forflytning» og kompetanseheving(bærekraftig) KØ gir utfordringer KØ bidrar til å heve kompetansen generelt i kommunen

5 Samhandling med legetjenesten KØ er interessant for legene KØ- gir større handlingsrom for behandling lokalt Vinn, vinn mellom legetjenesten og akuttavd 75% innlagt av fastlege

6 Samhandling med helseforetaket Tilsynslegen har svært god dialog med sykehuset Konferer om observasjoner, prøver og undersøkelser ved usikkerhet Får akutt innleggelse til nærmere utredning/diagnostisering hvis behov Akuttavdelingen mottar rask retur

7 Pasienter Forverring av kjent tilstand Ny tilstand som fastlegen lett diagnostiserer og behandler, men trenger døgntilbud for obs og pleie Legen kjenner sykehistorien til alle pasientene De fleste er også kjent for hjemmesykepleien 30% 67-79år og 45% 80-89år 50% har liggetid over 5 døgn 71 % utskrives til hjemmet, 17% til sykehus

8 Pasientgrupper Hovedkapitler i ICPC-2Antall innleggelserDagbehandling A Allmenn og uspesifisert16 B Blod, bloddannende organer og immunsystem 4 D Fordøyelsessystemet4 F Øye H Øre1 K Hjerte-karsystemet5 N Nervesystemet(smerter)5 P Psykisk2 R Luftveier9 S Hud21 T Endokrine, metabolske, ernæringsforhold112 U Urinveier65 W Svangerskap, fødsel, familieplanlegging X Kvinnelige kjønnsorganer (inkl bryst) Y Mannlige kjønnsorganer Z Psykososiale og sosiale problemer L Muskel-skjelett-systemet5 Totalt5622

9 Suksessfaktorer Hjemmetjenesten er sentral(god kjennskap til bruker og hjemmeforhold) Nærhet, lavterskel Ikke vært «misbruk» av tilbudet Gode pasientforløp Kompetanseheving som styrker HO Styrker tilbudet til utskrivningsklare pasienter Nærhet gir effektivitet og lite byråkrati

10 Utfordringer Navnet på tilbudet (KØ gir uttrykk for mer blålys enn det vi har erfart at det er) Etablert sannhet at sentralisering er best Noe er og skal være sykehusbehandling (også til eldre) Ikke frata noen en mulighet til å komme til spesialist for utredning og behandling


Laste ned ppt "Erfaringskonferanse Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud 18.november."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google