Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva kan kommunehelsetjenesten gjøre for å sikre innleggelsesprosessen i sykehus slik at pasienten får et best mulig behandlingsforløp ? Lene L. Østebrøt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva kan kommunehelsetjenesten gjøre for å sikre innleggelsesprosessen i sykehus slik at pasienten får et best mulig behandlingsforløp ? Lene L. Østebrøt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva kan kommunehelsetjenesten gjøre for å sikre innleggelsesprosessen i sykehus slik at pasienten får et best mulig behandlingsforløp ? Lene L. Østebrøt PKO-sykepleier SUS 20 % Hjemmesykepleien Egersund 80% Presentasjon av meg selv - representerer Dalane kommunene og knyttet til Akuttmottaket Startet med et forbedringsprosjekt med utgangspunkt i denne problemstillingen.

2 Bakgrunn for prosjektvalg
Egen erfaring Akuttmottakets erfaringer Avvik Opplysinger etterlyses pr telefon Tilfeldige opplysninger Akuttmottaket bruker mye tid på å skaffe seg opplysninger spesielt om pårørende er informert, medikamenter Vet at her er en del avvik, mange ikke dokumentert Gode opplysninger ved innleggelse fører til en bedre utskrivelse Godt samarbeid til beste for pasient

3 Min hypotese At opplysninger gitt av den kommunale pleie- og omsorgstjenesten i forbindelse med innleggelser i sykehus ikke er satt i system. Jeg tenker at grunnen til at papirene som følger pasienten ved innleggelse er mangelfulle skylles at rutiner ikke er satt i system.

4 Målet for prosjektet Standardiserte punkter i sykepleierapport.
Jeg har som mål å få til standardiserte punkter i spl rapport.

5 Kartlegging Juni 2009 PKO - leger: Ruth Midtgarden og Aart Huurnink
Foreligger informasjon om: Pasientens funksjonsnivå før aktuell sykdom/skade Medikamenter Boforhold Eventuelle tjenester i kommunen Om pårørende er informert om innleggelsen Sammen med Pko legene RM og AH gjorde jeg en kartlegging i Akuttmottaket Juni 2009. I løpet av en uke registerte vi hvilke opplysninger pasientene hadde med seg ut fra gitte kriterier blant annet

6 67% av alle innleggelser ble inkludert

7 Tidspunkt for innkomst
Flest innlagt på dagtid - burde være en fordel Uro vekkende at videre målinger viser at vi ikke klarer det å sende med tilstrekkelig opplysninger.

8 Aldersfordeling

9 Innleggende lege og tidspunkt for innleggelse
De fleste blir innlagt mellom kl 8 og 20. 1/3 er innlagt via legevakt Viser at det er mangel på sykehjemsleger

10 Informasjon ved innleggelse
Vi ser at ca halvparten har med seg med.kort/liste, info om tlf til innleggende lege

11 Informasjon tilgjengelig hos pasienter => 80 år
50%

12 Informasjon tilgjengelig for de mellom 20 og 60 år. (N=139)
Medisinkort dårlig - kan det skylles at yngre pas ofte ikke har tabl, og at det ikke foreligger info om dette. Det samme kan jo gjelde info om pas har hj.spl.

13 Informasjon tilgjengelig ved innleggelse hjemmefra
Veldig liten forskjell på innleggelse av fastlege og legevakt

14 Innlagt via legevakt (N=161)

15 Innlagt via fastlegen (N=113)

16 Innlagt av sykehjemslegen (N=21)

17 Egersund kommune (N=17)

18 Status Standardiserte punkter i sykepleierapport
Lagt som standard i elektronisk journal i Dalane kommunene - Cosdoc Utfordringer Å innføre nye rutiner Skal vise de standardiserte punktene etterpå Alt lå tilrette - lagt som mal i programmet Malen er også lagt i egenjournal slik at denne kan fylles ut hjemme hos bruker dersom vi er tilstede ved innleggelse. Vanskelig å få innført nye rutiner Info - hvordan få informert alle - direkte kontakt/info Tid og arbeidsmengde fører til at programmet ikke blir brukt slik det skal. OBS Ambulansen kan vente - til beste for pasient - kortere liggetid i mottaket

19 Standardiserte punkter i sykepleierapport ved innleggelse sykehus
Personalia, fastlege, pårørende, kommunale tjenester, telefonnummer til aktuell kommunehelsetjeneste. (Plukke automatisk fra Cosdoc) Aktuell situasjon ved innleggelse: Funksjonsnivå før aktuell sykdom/skade: Respirasjon: Sirkulasjon/kroppstemperatur: Eliminasjon/ernæring/væske: Hud/hygiene: Smerte/ubehag: Fysisk aktivitet/søvn/hvile: Bevissthet/CNS/sanser: Psykisk/mental tilstand: Livssyn/verdier/åndelig behov: Sosiale forhold: Annet:

20 Standardiserte punkter i sykepleierapport ved innleggelse sykehus forts.
Boligforhold: (Detaljert beskrivelse av de fysiske forholdene i brukerens hjem: bor vedkommende alene, er boligen tilrettelagt, finnes hjelpemidler allerede i boligen, hvilke hindringer foreligger osv) Medikamentliste: (Plukke automatisk fra Cosdoc) Diagnoser: Følgende pørørende er informert om innleggelse: (Navn og telefonnummer)

21 Samarbeid i kommunen Samarbeid mellom fastleger/legevakt/hjemmetjenesten Hva er viktige opplysninger? Meldingsutveksling Fastlege - Hjemmetjenesten Legevakt - Hjemmetjenesten Så hvor viktig det var med samarbeid mellom Legevakt, fastlegene og hjemmetjenesten. Sammen om pasienten - viktig å kunne supplere hverandre Hj.tjenesten ikke alltid involvert Hva er viktige opplysninger - de standardiserte opplysningene Rutiner for meldingsutveksling - elektronisk/ikke elektronisk Fastlegen : Registrering av tjenesten hjemmesykepleie - rutiner for melding. Rutiner for melding til hjemmetjenesten når pasienten blir innlagt via legevakta. Dette er formidlet til alle legene i Dalane på legemøte og pr e-post.

22 Veien videre Nye målinger Implementere i andre kommuner
Nye målinger i August Håper på forbedret målinger fra Dalane kommunene - lettere å få implementert i andre kommuner Mange andre kommuner i Rogaland bruker samme elektroniske journalprogram - også en fordel.


Laste ned ppt "Hva kan kommunehelsetjenesten gjøre for å sikre innleggelsesprosessen i sykehus slik at pasienten får et best mulig behandlingsforløp ? Lene L. Østebrøt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google