Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bedre tilbud i psykiatrien Ny samhandling Rapport fra fire dialogkonferanser Psykisk helsevern for voksne Stjørdal 13. mai 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bedre tilbud i psykiatrien Ny samhandling Rapport fra fire dialogkonferanser Psykisk helsevern for voksne Stjørdal 13. mai 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bedre tilbud i psykiatrien Ny samhandling Rapport fra fire dialogkonferanser Psykisk helsevern for voksne Stjørdal 13. mai 2009

2 Mål og resultat • Mål Utvikling av nye og bedre samhandlingsmåter mellom kommunehelsetjenesten, fastlegene og spesialisthelsetjenesten • Resultat 235 deltakere fra alle nivåer utviklet 412 forslag til handlinger

3 Policy/overordnet • Satse mer på å forebygge • Det må lønne seg for alle nivåer å gjøre de rette tingene

4 Tiltak i spesialisthelsetjenesten • Bedre kontaktinfo for behandlere i primærhelsetjenesten Portal ekstranett: Behandlere på ulike nivå finner hverandre raskt Kan løses regionalt

5 Tiltak i spesialisthelsetjenesten • Tilgang til spesialist F astlegen får umiddelbart kontakt på telefon med spesialist for råd/veiledning Spesialist ut til primærhelsetjenesten

6 Tiltak i primærhelsetjenesten • Bedre samordning kommunepsykiatri – fastleger

7 Tiltak i primærhelsetjenesten • Bedre organisering av den psykiske helsetjenesten i kommunene • Faste møter mellom lege og psykiatritjenesten • Mer interkommunalt samarbeid

8 Tiltak i primærhelsetjenesten • Bedre kontaktinfo for behandlere i spesialisthelsetjenesten Det må bli lettere å finne rett behandler i primærhelsetjenesten For eksempel: Kommunen har et psykiatri-telefonnummer

9 Samhandling: Felles tiltak • Systematisk kompetanseoverføring • Regelmessige møter mellom spesialist- og primærhelsetjenesten • Praksiskonsulent og –koordinator • Oppdatert presentasjon av tilbud og organisering i kommunene, NAV og spesialisthelsetjenesten • Prioriteringsveileder gjøres kjent blant fastleger og kommuneleger

10 Samhandling: Felles tiltak • Sikre mulighet for rask hjelp (som ikke er øyeblikkelig hjelp) Finne den kliniske løsningen som er ønskelig (ulike lokale løsninger, bl.a. ambulante team)

11 Samhandling: Felles tiltak • Individuell plan Fellesløsninger IKT (SAMPRO)

12 Samhandling: Felles tiltak • Bedre samhandling om de dårligste hjemmeboende pasientene For eksempel: Hentetjeneste; mange pasienter åpner ikke post, gjør seg utilgjengelige

13 Samhandling: Felles tiltak • Bedre skriftlig info før, underveis og etter behandlingen Bedre henvisninger fra fastlegene Bedre epikriser fra psykiatrien

14 Idébank • Lengre åpningstid (DPS) • Hospitering • Kontakttelefon for brukere • Ambulante team • Kommunal kriseplass – Lavterskel døgntilbud for omsorg – Etablere interkommunale distriktspsykiatriske vaktteam som en støttefunksjon for legevakten • Planlegging av utskrivelse med 1 linje inn i tidlig fase • Familieterapi ut i 1 linje med videre oppfølging

15 Idébank • Mål om at færrest mulige pasienter skal innlegges fra legevakt • Fastlege mer tilgjenglig med øyeblikkelig hjelp på dagtid • Ønskelig med bedre samhandling mellom legevakt og kommunale hjelpetilbud, for eksempel psykiatrisk sykepleier • Mer rådspørring fra lege DPS • Standardisering av pasientforløp • Akuttsenger og brukerstyrte senger i DPS • Harmonisering rutiner psykiatri/somatikk


Laste ned ppt "Bedre tilbud i psykiatrien Ny samhandling Rapport fra fire dialogkonferanser Psykisk helsevern for voksne Stjørdal 13. mai 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google