Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vegen videre…. Tore W. Topp MBO 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vegen videre…. Tore W. Topp MBO 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vegen videre…. Tore W. Topp MBO 2012

2 Samhandlingsreformen
Utfordring 1: Pasientenes behov for koordinerte tjenester besvares ikke godt nok – fragmenterte tjenester Utfordring 2: Tjenestene preges av for liten innsats for å begrense og forebygge sykdom Utfordring 3: Demografisk utvikling og endring i sykdomsbildet gir utfordringer som vil kunne true samfunnets økonomiske bæreevne MBO 2012

3 Utfordringer i spesialisthelsetjenesten
Henvisning For mange mennesker har behov for sykehusbehandling Behandling For mange behandles i spesialisthelsetjenesten der de kunne fått samme behandling et annet sted Utskrivning For mange blir liggende på sykehus etter at de er utskrivningsklare

4 Utfordringer i kommunene
Utskrivningsklare pasienter Utskrivning til hjem eller institusjon Utskrivningskvalitet og IKT-systemer Forebygge behovet for sykehusinnleggelser Frisklivsentraler i kommunene. Fastlegenes ansvar for kontinuiteten i pasientoppfølgingen Akutte innleggelser i kommunen Interkommunalt samarbeid- lokalmedisinsk senter Legevaktens rolle Organisering Bevisstgjøre partene til å samarbeide slik at pasienten sikres et faglig godt og helhetlig tjenestetilbud, og en effektiv ressursutnyttelse Økonomi som incentiv for reformen Handler reformen om noe mer og noe annet enn å flytte penger

5 Et sømløst pasientforløp
Definisjoner Behandlingslinjer Planlagt og forventet forløp for en definert pasientgruppe, forankret i faglig evidens, effektiv ressursutnyttelse og målbare resultater. Tilpasset et bestemt HF med aktuelle kommunehelsetjenester og rehabilitering/habiliterings-institusjoner Pasientforløp Opplevelsen for pasienten, fra symptomer oppstår, gjennom helsetjenesten og de faktiske møter og aktiviteter som inntreffer, sett fra pasientens perspektiv Et sømløst pasientforløp Pasientens sammenhengende forløp fra hjem til hjem

6 Et sømløst pasientforløp
Hjemme Sykehjem Hjemme Sykehjem Kommune- helsetjenester Utredning Behandling Innleggelse Diagnostikk Oppfølging Utskrivelse Behandlingslinjer og Brukermedvirkning Folkehelse- perspektivet Samhandling og Brukermedvirkning MBO 2012

7 Et dilemma……… Hvor ligger grensesnittet mellom: Brukermedvirkning og Politisk påvirkning Ditt Helseforetak har i flere år overskredet sine kostnadsbudsjetter. Nå er det blitt riktig alvor og det må legges opp ti kraftige reduksjoner og omprioriteringer. Samtidig synes det å være et skrikende behov for styrking av kreftbehandlingen. Det foreligger et forslag fra administrasjonen om å legge ned den sentrale hørsel sentralen ved helseforetaket. Du er medlem av Hørselshemmedes Landsforbund. Hvordan vil du håndtere denne utfordringen. MBO 2012

8 Overordnet samarbeidsutvalg
SAMHANDLINGSREFORMEN BRUKERMEDVIRKNING I HELSEOMRÅDET Overordnet samarbeidsutvalg HF/kommunene 2 representanter fra BR Kommunesamarbeidet Helseforetak Kommune 1 Råd for m. Kommune 1 Eldreråd Administrasjon Helseområde Brukerutvalget Kommune 2 Råd for m. Kommune 2 Eldreråd Brukerråd Oppnevnt av overordnet samarbeidsutvalg etter innstilling fra organisasjonene Kommune 3 Råd for m. Kommune 3 Eldreråd Brukerorganisasjonene Avklare kandidaturer fra Dialogmøtet og stadfest forslag på BR-sammensetningen Kompetanseheving Kommune 4 Råd for m. Kommune 4 Eldreråd Kommune 5 Råd for m. Kommune 5 Eldreråd Dialogmøte Invitasjon til alle kommunale råd i de 5 kommunene, inkl. politikerrepresentantene. Fokus: «Et sømløst pasientforløp» et Modul 0 – heldagskurs Formål: Legge til rette for forslag på kandidater til helseområdets Brukerråd

9 Organisasjonenes rolle
Rolle 1: Kritiske og konstruktive representanter Dyktiggjøre representantene gjennom opplæring Erfaring med å leve med kroniske skader og/eller sykdommer Brukerkompetansen i samspill med fag og erfaring Endringsagenter Rolle 2: Kilde til kompetanse for forandring Som ser over etat og sektorgrenser – bidrar til å belyse viktige hensyn Bidra til å bringe erfaringer fra det individuelle til det kollektive Koordinere høringer MBO 2012

10 Brukermedvirkning på systemnivå former veien videre… …for fremtidens helsetjenester
MBO 2012


Laste ned ppt "Vegen videre…. Tore W. Topp MBO 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google