Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

kommunelege og praksiskonsulent Anne Karin Forshei.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "kommunelege og praksiskonsulent Anne Karin Forshei."— Utskrift av presentasjonen:

1 kommunelege og praksiskonsulent Anne Karin Forshei.
”Steigenmodellen” kommunelege og praksiskonsulent Anne Karin Forshei.

2 Disposisjon Allmennmedisin 2020 ”Steigenmodellen” Steigentunet PreOb
Samarbeidsarenaer Planer, prosjekter Oppsummering

3 Allmennmedisin 2020 Spørreundersøkelse
Formål: beskrive utviklingstrekk som anses å være nødvendig for at allmennlegetjenesten skal kunne møte morgendagens utfordringer. Samhandling, samlokalisering, offentlig arbeid

4 scenario Det utvikles nye institusjonstilbud i kommunehelsetjenesten med bemanning og utstyrsnivå som går utover det man i dag finner på sykehjem og som vil kunne ivareta pasienter som kan utredes og behandles med allmennmedisinsk kompetanse i etterkant, eller som alternativ til sykehusinnleggelse. Ønsker du å være lege ved en slik institusjon?

5 Steigentunet

6 PreOb Sykehusloven av 1969 definerte sykestuer som
"medisinsk institusjon som gir pasienter opphold for å undersøke om innleggelse i sykehus bør finne sted, eller for enklere behandling som ikke kan foretas i hjemmet, men som ikke gjør innleggelse i sykehus nødvendig. Moderne sykestue

7 PreOb Ei seng på dobbeltrom, i 2007 : 144 % belegg
Etter 3 døgn overføring til korttidsplass Inn og utskriving gjøres av lege Daglig visitt av vakthavende lege Blodprøver, u-prøver, EKG, medisiner, akuttustyr Pas.eksempel: 85 år gammel dame som bor hjemme og klarer seg selv til vanlig. Astma og lungebetennelse. Behandling med forstøver, steroider, antibiotika og oksygen. Observasjon og videre behandling på PreOb i ett døgn før hun kan reise hjem igjen.

8 PreOb Seleksjonskriterier Alvorlighet og forsvarlighet Alder
Premorbid tilstand Grad av funksjonstap Behov for medisinsk teknisk utstyr Sykdomsutvikling Allmennmedisinsk tilnærming og helhetlig forståelse

9 PreOb Samarbeid Lege Personell på bogruppene Hjemmesykepleien
Psykisk helse Kreftsykepleier Fysioterapeut NLSH

10 PreOb Elektronisk samhandling Samspillprosjektet DocMap
Nasjonalt senter for telemedisin

11 Oversikt over aktivitet på akuttplass på Steigentunet i perioden 1. 01
Diagnoser Antall Kjønn Under 70 år 70-80 80-90 år > 90 år Innlagt fra omsorgsb. Innlagt egen bol. Utskrevet til s. hus Utskrevet til egen bolig Utskr s.hjem Mors Muskel/ Skjelett M:3 K: 4 2 5 1 12 8 Nevrologi M:2 K: 7 9 Hjerte/kar M:7 K: 3 10 6 19 17 Luftveier M:10 K: 13 11 Rus/psyk K: Geriatri M:4 K: Gastro M:6 K: Endokrin. K: Urinv. K: Terminal/ palliativ M:1 K: Annet K: Total M:47 K: 22 23 45 29 35 86 80

12 PreOb Aktivitet tom 28/10-08 118 innleggelser < 70 år: 39
NLSH: 20 Hjem: 92 Mors: 4 Gj.sn.liggetid: 3,2 døgn

13 Samarbeidsarenaer Systemansvar fødestue – Kvinne Klinikken
Systemansvar akuttplass- Medisinsk avdeling Systemansvar røntgen- Radiologisk avdeling- Najonalt senter for telemedisin DocMap Samspillprosjektet, elektronisk samhandling KS og Norsk sykepleierforbund Studentundervisning - Høgskolen i Bodø og UiTø Praksiskonsulent, pasientforløpsgruppa Søknad HOD fra NLSH, Steigen og Meløy Søknad forskningsmidler nasjonalt senter for distriktsmedisin

14 Oppsummering Fornøyde pasienter som får god behandling i trygge og kjente omgivelser i nærhet til sine pårørende Fagutvikling og kompetanse, viktig for rekruttering og stabil arbeidskraft Akuttmedisinsk beredskap Helhetlige pasientforløp gjennom ett godt samarbeid med spesialisthelsetjenesten LEON-prinsippet Bedre utnyttelse av ressursene i spesialisthelsetjenesten.


Laste ned ppt "kommunelege og praksiskonsulent Anne Karin Forshei."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google