Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Heltid – hvorfor det? Det store heltidsvalget Stokmarknes 2.april.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Heltid – hvorfor det? Det store heltidsvalget Stokmarknes 2.april."— Utskrift av presentasjonen:

1 Heltid – hvorfor det? Det store heltidsvalget Stokmarknes 2.april.
Siv Karin Kjøllmoen Rådgiver - Fagforbundet

2

3 Retten til heltid er en viktig kvinnekamp
– Vår visjon er et normalisert arbeidsliv, også for kvinner i helsesektoren, der faste og hele stillinger er normen som gir dem forutsigbarhet og økonomisk trygghet til å leve et godt liv, sier Jan Davidsen og Gerd Kristiansen

4 Noen tall jobber deltid i Norge(2012), ca. 38 % av alle ansatte. Åtte av ti deltidsansatte er kvinner Ca. 39 % av alle sysselsatte kvinner arbeider deltid Ca. 14 % av alle sysselsatte menn arbeider deltid

5 Statistikk

6 Deltidskultur 70-tallet – kvinner inn i arbeidslivet, 100%, 75% eller 50% stillinger. 1987 – arbeidstidsforkortelsen. Endring av turnuser fra arbeid annen hver helg til tredje hver helg 90-tallet, nedskjæringer i offentlig sektor 1995 –opprydding i forhold til midlertidig ansettelser.

7 Ufrivillig/frivillig deltid
En ansatt som frivillig går i en deltidsstilling Ufrivillig deltid SSB: ansatt som ønsker seg en høyere stillingsandel, har forsøkt å oppnå høyere stilling, og kan begynne i en ganske raskt. FAFO: ansatt som ønsker en høyere stillingsandel, uavhengig om vedkommende har forsøkt og oppnå det eller ikke.

8 Statistikk

9 Fagforbundets visjon Alle har tilbud om hel stilling Hvorfor?

10 Konsekvenser for arbeidsgiver
Mye tid går bort i administrasjon –De må administrere 2 – 3 ansatte for hvert årsverk. Ansettelser Opplæring/veiledning Informasjonsbehovet er større

11 Konsekvenser for brukeren
Får lite kontinuitet i tilbudet sitt. Mange ansatte å bli kjent med Større risiko for feilbehandling Større adferdsproblematikk som ofte fører til høyere medisinforbruk

12 – Før var det slik at om du hadde en dårlig tå, fikk du hjelp ved å be om det, hvis ikke ingenting. Nå får jeg jo oppfølging hele tida.(Deltidsfella, Manifest)

13 Konsekvenser for den enkelte
Får ikke lån i banken Ikke økonomisk selvstendig Skilsmisse Pensjon Mindre inkludert i kollegafellesskapet Får i mindre grad delta i skolering/kurs på arbeidsplassen

14 Hvorfor er dette viktig?
Om 15 år kan vi mangle ca helsefagarbeidere. Det er behov for 4500 nye helsefagarbeidere hvert år, men bare fullfører utdanning Hvem ønsker å ta utdanning til en sektor der man blir tilbudt 25 % stilling etter endt utdanning? 25% av de nyutdanna får full stilling 60% får tilbud om ukentlig arbeidstid under 20 timer.

15 Hva kan gjøres?

16 Noen tips til tiltak Det som passer et sted passer ikke nødvendigvis andre steder Aml §10-12(4)

17 Ulike tiltak Partsarbeid og lokal politisk forankring
Økt grunnbemanning og vurdering av bemanningsdekning Opprette faste vikarer Finansiering av hele stillinger knyttet til vikarbudsjett, overtid og refusjon av sykepenger.

18 Ulike tiltak Lik fordeling av ubekvemme vakter mellom de ansatte.
Bemanning vurderes på tvers av arbeidsområder/tjenestesteder. Stillingsstørrelse må tilfredsstille kravet for å få uttelling i tjenestepensjon.

19 Ulike tiltak Alternative arbeidstidsordninger som ønsketurnus, fleksibel arbeidstid, modifisert 3+3, 6-timersdag m.m. Økt kompensasjon for ubekvemme vakter og helgearbeid.

20 Kartlegging og kunnskap
Kunnskap om lov- og avtaleverk Hovedavtalen – drøftinger Hovedtariffavtalen - § 2.3 Aml §14-3 – fortrinnsretten Tvisteløsningsnemnda Aml § 14-9 – fast og midlertidig Fireårs regelen

21 Endringer i arbeidsmiljøloven
§ 14-1a Drøfting om bruk av deltid § 14-4a Rett til stilling for deltidsansatte tilsvarende faktisk arbeidstid. (1 årsregelen) Bare merarbeid utført etter denne lovens ikrafttredelse gir rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid etter arbeidsmiljøloven § 14-4 a første ledd.

22 Avslutning Bruk tid – dette er prosessarbeid, både i for arbeidsgiver og arbeidstakere. Søk råd når du står fast Sørg alltid for at du har god kartlegging av ansatte, stillingsstørrelse, ønsker om utvidet stilling osv. Ta en ting av gangen

23 Å nå målet om en heltidskultur er som å bygge varder – man legger stein på stein.


Laste ned ppt "Heltid – hvorfor det? Det store heltidsvalget Stokmarknes 2.april."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google