Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidstidsordninger – svøpe eller trygghet?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidstidsordninger – svøpe eller trygghet?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidstidsordninger – svøpe eller trygghet?
Viseadm. direktør Anne-Kari Bratten LO Stats kartellkonferanse – Gol 24. november 2011

2 Fra programmet til Sterke røster fra arbeidsgiversiden og den politiske høyresida krever mer fleksibilitet, nye turnusordninger og mindre sentral styring. Fagbevegelsen advarer mot at dette vil innebære mer utnytting av arbeidstakere og mener det finnes nok fleksibilitet i loven…

3 Her må det ryddes opp

4 For det første:

5 Verdiskapning Velferd Vern

6 For det andre:

7 Sterke røster fra arbeidsgiversiden og den politiske høyresida krever mer fleksibilitet, nye turnusordninger og mindre sentral styring. Ja takk! Fagbevegelsen advarer mot at dette vil innebære mer utnytting av arbeidstakere og mener det finnes nok fleksibilitet i loven… Hadde ikke tenkt det!

8 Eksempler…

9 Tom blir skilt, og skal ha barna annenhver uke.
Han jobber tredelt turnus, med vakt hver tredje helg. Nå ønsker han å ha fri de helgene han har barna, samt å jobbe mer når barna er hos sin mor, og mindre når de er hos han.

10 Tom blir skilt, og skal ha barna annenhver uke.
Han jobber tredelt turnus, med vakt hver tredje helg. Nå ønsker han å ha fri de helgene han har barna, samt å jobbe mer når barna er hos sin mor, og mindre når de er hos han. Utnytting av arbeidstakerne?

11 Her er Kristin. Hun ønsker å jobbe 12 timer, en dag i uka, fordi hun må ha fri på onsdager en periode. Ellers medvirker: En leder En lokal tillitsvalgt En lokal fagforening En sentral fagforening

12 Kristin ønsker å jobbe slik:
Mandag: 7 timer Tirsdag: 12 timer Onsdag: - Torsdag: 8 timer Fredag: 8 timer Lørdag: - Søndag: - Samlet arbeidstid: 35 timer pr uke

13 Kristin ønsker å jobbe 12 timer hver tirsdag, for å få fri på onsdager.
Kristin tar opp dette med sin leder. Leder er positiv og mener dette er tjenestemessig fullt forsvarlig. Den tillitsvalgte kjenner Kristin godt og vet hun har behov for fri på onsdager. Vedkommende er positiv, men må sjekke med sin lokale fagforening. Den lokale fagforeningen er i utgangspunktet positiv, men må sjekke med fagforeningen sentralt om hvilken policy de har i slike saker. Fagforeningen sentralt sier pr telefon at de som prinsipp er i mot lange vakter, og at det kun unntaksvis innvilges. De stiller seg derfor negativ til forespørselen.

14 Kristin har nå fri på onsdager…
… i 80%-stilling….

15 Eva tar sommerjobb på Jotun 8 uker i juli og august.
Hun tilbyr seg å jobbe hver helg, mot fri man- og tirsdag. Da kan de fast ansatte få fri både første og siste helg i ferien. Utnytting av arbeidstakerne? Ikke lov med mer enn tre søndager etter hverandre, Men gjerne 8 lørdager etter hverandre (eller 52 for den saks skyld)

16 Er det skadelig å kommentere
hopprenn tre søndager på rad? Ikke lov å jobbe tre søndager på rad 52 lørdager på rad er ok Fagforeningen kan si ja til 26 søndager pr år

17 Utnytting av arbeidstakerne?

18 Verken Lise eller Monica trenger å be om permisjon uten lønn
Hjelpepleier Monica skal på foreldremøte i kveld, og vil bytte vakt med hjelpepleier Lise. Det passer bra, for Lise skal på foreldremøte neste uke. Verken Lise eller Monica trenger å be om permisjon uten lønn Det blir ingen ukjente vikarer å forholde seg til for pasientene Sykehjemmet slipper ekstrautgifter til overtid eller vikarbyrå Sykehjemmet blir lovbryter, for Monica og Lise jobber litt mer enn 35 timer den ene uken og litt mindre den andre uten at de tillitsvalgte har godkjent det med 2 ukers frist Utnytting av arbeidstakerne?

19 Utnytting av arbeidstakerne? Misbruk av arbeidskraft!
53%-stilling! Utnytting av arbeidstakerne? Misbruk av arbeidskraft! Men får ekstravakter! Edel Susanne Hetland og Solbjørg Byberg Vant NM, vant Nordisk Mesterskap, 6. plass i VM. Holdenutvalget: Helgeproblematikken fører til deltid.

20

21

22 For det tredje:

23 Monsterturnuser

24 … eller Nordsjøturnuser..

25 Det er eit aukande press frå høgresida om å endre arbeidsmiljølova
Det er eit aukande press frå høgresida om å endre arbeidsmiljølova. Nokre snakkar òg om "nordsjøturnus på sjukeheim og sjukehus".– Klare grenser for arbeidstid og overtid er det som er best for helsa til dei tilsette, seier nestleiar i Fagforbundet, Mette Nord. ENIG!

26 For det fjerde:

27 ”Det er arbeid som bærer den
norske velferden på ryggen”

28 1950: 7 arbeidstakere bak hver pensjonist

29 1977: 3 arbeidstakere bak hver pensjonist

30 2010: 2,5 arbeidstakere bak hver pensjonist

31 2060 1,7 arbeidstakere bak hver pensjonist

32 ”Det er arbeid som bærer den
norske velferden på ryggen”

33 Sysselsettingsvekst og arbeidstidsreformer
Antall arbeidede timer har ikke økt mye etter krigen tross økende sysselsetting

34 Utfordring Norske kvinner arbeider uansett utdanning, profesjon eller yrke, mindre enn menn Jo flere barn en kvinne har, jo færre timer pr uke arbeider hun Jo flere barn en mann har, desto flere timer pr uke arbeider han Kilde: Likelønnskommisjonen 2008

35 (Kilde: Arbeidskraftundersøkelsen, SSB, 2010)
41 % av kvinnene arbeider deltid 45% av kvinner MED barn 42% av kvinner uten barn eller barn over 16 år 13 % av mennene arbeider deltid Nesten 50% av alle mødre med barn under 16 år jobber deltid Bare 5% av alle fedrene jobber deltid (Kilde: Arbeidskraftundersøkelsen, SSB, 2010)

36 Ca 50% av alle kvinner ville ha jobbet mer dersom:
de hadde en arbeidstidsordning tilpasset livssituasjonen de hadde kunnet påvirke mer når de kunne jobbe Kilde: Norstat på oppdrag fra Spekter 2010

37 For det femte:

38 Sykefravær hos kvinner er 7,4%, hos menn 4,3%
Menns sykefravær stabilt, kvinners øker Hva er det vi ikke forstår? Hva kan vi gjøre? Kan arbeidstidsordningene for kvinnedominerte grupper forklare noe?

39

40 Forsøksordninger med arbeidstid?

41 For det sjette:

42 Isen er brutt Vi må unngå lettvinte løsninger stigmatiserende karakteristikker polarisering

43 Vi skal sikre høy sysselsetting og lav ledighet faste, hele stillinger universelle velferdsgoder høy kvalitet på velferdstjenestene

44 Prioriteringer: Hensynet til pasienter/brukere kommer først Ubekvem arbeidstid skal fordeles på flest mulig Kun unntaksvis skal midlertidig ansettelse aksepteres Velferdssamfunnets rettigheter til redusert stilling ifm svangerskap/fødsel/omsorg, alder og sykdom skal opprettholdes 5. Hovedregelen skal være hele stillinger 6. Individuelle tilpasninger for å utløse arbeidskraft

45 Arbeidstidsordninger – svøpe eller trygghet?
Viseadm. direktør Anne-Kari Bratten LO Stats kartellkonferanse – Gol 24. november 2011


Laste ned ppt "Arbeidstidsordninger – svøpe eller trygghet?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google