Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kvinner og arbeidsliv Kick-off ”Kvinnebygg AS” 10. april 2007

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kvinner og arbeidsliv Kick-off ”Kvinnebygg AS” 10. april 2007"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kvinner og arbeidsliv Kick-off ”Kvinnebygg AS” 10. april 2007
Fylkesdirektør Hilde Høynes NAV Aust-Agder

2 Kvinnebygg AS Gratulerer med flott initiativ!
For å skape fremdrift og utvikling må en sette fokus på seg selv og sine egne valg! Det er krevende å gjøre det alene, det gir mye å kunne gjøre det sammen med andre Jeg håper disse samlingene bidrar til bevegelse Jeg vælger meg april! i den det gamle falder, I den det ny får fæste; det volder litt rabalder, - men at man noget vil! B. Bjørnsson

3 Agenda Utviklingstrekk kvinner og arbeidsliv utdanningsvalg
yrkesdeltagelse ufrivillig avgang/utstøtning Utviklingstrender/utfordringer

4 Befolkning 16-74 år fordelt på utdanningsnivå - antall med høyere utdanning i Agder
Ny nivå-inndeling fra 1999

5 Høyeste utdanning over 16 år, okt. 2005

6 Kvinneandel utvalgte fag på videregående skole i 2003

7 Kvinneandel utvalgte fag på høgskole i 2003

8 Nye studenter i 1984 og 1994 etter oppnådd grad i løpet av 10 år – Andel kvinner

9 Figur fra SSB

10 Utviklingstrekk kvinner og utdanning
Like mange kvinner som menn med høyere utdanning i 2001, økt kvinnedominans etter dette fremskrivning indikerer at tallet på kvinner med høyere utdanning vil øke med mer enn frem til 2030, mens tilsvarende tall for menn er 50.00

11 Sysselsatte fordelt på kjønn Norge 1972-2006 (tall i tusen)

12 Personer 16-74 år etter hovedsakelig virksomhet Norge 4. kv. 2006

13 Yrkesdeltakelse 2006 Menn Norge 76% Menn Agder 74% Kvinner Norge 68%
Kvinner Agder 66%

14 Yrkesfordelt andel sysselsatte kvinner, Norge

15 Andel sysselsatte kvinner, Norge

16 Helt ledige i Agder mars 2007 fordelt på yrkesbakgrunn

17 Kvinner og arbeidsliv Kvinner nærmer seg menns sysselsettingsnivå
fra har kvinner økt sin sysselsetting med 80 % (for menn 15 %) kvinner med høy utdanning like mye i arbeid som menn Fortsatt et svært kjønnsdelt arbeidsmarked Kvinner mindre påvirket av konjunkturutviklingen enn menn Velferdsordninger gjør det lettere å kombinere familieliv og jobb, også for kvinner Sysselsettingsøkning, også for kvinner med barn under 3 år Norske kvinner øker sin yrkesdeltagelse, men er forsatt bak Sverige og Danmark i nordisk sammenheng Hvilke virkemidler må få til for å øke kvinners deltakelse?

18 Kvinner og arbeidsliv Selv om det er blitt noe mer vanlig for menn å jobbe deltid er det fortsatt langt flere kvinner Deltidssysselsatte: kvinner 44 % (56 % heltid) menn 11 % (89 % heltid) Høyest deltid for kvinner med barn i alderen 3-6 år Høy andel deltid begge kjønn under 25 år og over 55 år Høy andel deltid i Norge sammenlignet med andre europeiske land (26 % i Norge og 18 % i EU) Undersysselsatte deltidsarbeidere (hvor 4 av 5 er kvinner), har økt med det siste året Andel kvinner med deltidsarbeid synker i takt med økt utdanning

19 Kvinner og arbeidsliv "Færre kvinner og flere menn jobber i dag deltid enn for ti år siden. I dag jobber 42 prosent av de sysselsatte kvinnene og 12 prosent av mennene deltid. Men mange kvinner, som har deltidsarbeid ønsker å jobbe mer. Siden 1972 er menns ukentlige arbeidstid redusert med omkring fem timer. Kvinners arbeidstid har i den samme perioden sunket med halvannen time."

20 Kvinner og arbeidsliv Høykonjunktur hvordan påvirker det kvinners sysselsetting? underskudd arbeidskraft helse/undervisning er i ferd med å utdanne seg mer enn menn vekst innen tradisjonell kvinneyrker som barnehage, psykiatri, personlig tjenesteyting og hotell hvordan kan vi dra nytte av etterspørselen etter arbeidskraft Hva må til for å øke vår yrkesdeltakelse?

21 Under attføring i Agder - fordelt på kjønn og alder, mars 2007

22 Hoveddiagnoser under attføring Agder 2006
5 400 personer er under attføring Muskel og skjelettsykdommer 31 % Psykiske lidelser % Sosiale forhold % Andre sykdommer 27 % Ikke registrert 11 %

23 Uførepensjonister - tilgang i 2006
Tilgang i alt for Norge: (2.670 pr. måned) Tilgang i alt for Agder: (163 pr. måned) Hvordan kan vi hindre utstøting og utgåing? Hvordan kan vi øke kvinners tilknytning til arbeidslivet? Kilde: SIV


Laste ned ppt "Kvinner og arbeidsliv Kick-off ”Kvinnebygg AS” 10. april 2007"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google